Начало > Новини

Новини

"Култура и контракултури на младите хора в България през 70-те и 80-те години на ХХ век"
08/03/2013, ЦАИ

Постдокторантски стипендии "Фернан Брьодел"
25/02/2013, ЦАИ

След Арабската пролет... Лекции на Джамил Сайа
25/02/2013, ЦАИ

"Революциите на Балканите: бунтове и въстания в епохата на национализма (1804-1908)"
20/02/2013, ЦАИ

Лекционна поредица по програма Advanced Academia за 2012-2013
18/02/2013, ЦАИ

"Абсолютно и относително"
14/02/2013,

"Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство"
11/02/2013, ЦАИ

"България и Полша след 1989: паралелни истории?"
11/02/2013, ЦАИ

Студентска програма на Германската академична фондация и Фондация "Херти"
07/02/2013, ЦАИ

"70 години след спасяването на българските евреи: възхищение и критика"
07/02/2013, ЦАИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 (64) 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.