Начало > Новини

Новини

Представянето на трилогията "Цената на златото" от Генчо Стоев
13/04/2019, ЦАИ

Билингвизъм, транснационални явления и транснационални перспективи
18/03/2019, ЦАИ

"Договаряне на съжителството в социално нееднородно градско място: всекидневна солидарност и социално изключване на Женския пазар в София"
12/03/2019, ЦАИ

"Николай Генчев (1931-2000) - между либерализма и национализма, между дисидентството и властта, между науката и псевдонауката"
07/03/2019, ЦАИ

Серия публични лекции на Център за академични изследвания София
06/03/2019, ЦАИ

"Излишните" хора. Грижата за тежко болните: биографичен опит и културни практики и социални политики
26/02/2019, ЦАИ

"Икономика и технология на Късната античност: поглед от Сердика"
25/02/2019, ЦАИ

Евреи и еврейски общини на Балканите между IV в. и VIII в. сл.
18/02/2019, ЦАИ

"Евреи и еврейски общини на Балканите между IV в. и VIII в. сл. Хр."
14/02/2019, ЦАИ

"Памет и сърце. Осмисляне на българския тоталитарен опит"
11/02/2019, ЦАИ

1 2 3 4 5 6 7 (8) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.