Начало > Новини

Новини

"Българските художници класици от Освобождението до средата на ХХ век"
01/05/2011, ЦАИ
Гост-лектор: гл. ас. д-р Мария Андирков

"Американският журналист Макгахан - застъпник на българската национална кауза след Априлското въстание 1876 г."
01/05/2011, ЦАИ

"Маркетингова демокрация"
30/04/2011, ЦАИ
лекция на Тодор Христов (Софийски университет „Св. Климент Охридски”)

"Алтернативи на неолиберализма в социалните науки"
28/04/2011, ЦАИ
Конкурсът е обявен в рамките на проект „Трансформации на социалните науки в обществата, основани на знанието”, финансиран по програма „Млади учени” на Фонд „Научни изследвания”.

"Микроистория и история на пола"
26/04/2011, ЦАИ
в рамките на семинарната програма „Микроистория, Практическо минало, Родов пол” (на проекта „Кризи на националната идентичност: Ресурсите на микроисторията като изследователска, етическа и гражданска парадигма. Изследване на случаи”)

"Кръстьо Мирски - театрал европеец"
26/04/2011, ЦАИ

"Колко социална е социалната мрежа"
25/04/2011, ЦАИ

Четири стипендии за завършващи студенти
21/04/2011, ЦАИ

Изследователски стипендии за утвърдени и млади учени, Виена
19/04/2011, ЦАИ
Международният изследователски център по културология във Виена предлага изследователски стипендии с престой за утвърдени и млади учени от областта на хуманитаристиката и културологията за академичната 2012–2013.

Европейският елит на когнитивната наука в България
19/04/2011, ЦАИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 (95) 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.