Начало > Помощ > Отворен достъп

Отворен достъп

- Началната страница Ви показва последните няколко новини, предстоящите събития според настоящата дата, нови публикации и последните регистрирани потребители. Както и вход към основните поддиректории на портала;

- В "Новини" се сортират според датата на публикуване (последната новина е най-отгоре) различни информации за конференции, научни конкурси, изследователски ресурси и пр.;

- В "Събития" (Предстоящи събития) се сортират новините според тяхната давност. Пример: Ако днес или утре изтича крайния срок за подаване на документи за участие в конференция или конкурс, информацията за тази новина ще е най-отгоре в списъка на Предстоящите събития.;

- В "Потребители" може да видите регистрираните в портала. По определение най-отгоре са последно регистрираните потребители, но Вие може да ги сортирате и чрез азбучния показател най-отгоре.;

- В "Публикации" може да видите списък на текстовете качени от регистрирани потребители. Най-отгоре са последно публикуваните. На следващо ниво получавате пълна информация за статута, езика, резюме и ключовите думи на публикацията.;

- В "Библиотека" може да се намери актуална информация за достъп до електронни бази данни, нови книги и периодика, предлагани от Център за академични изследвания.;

- Чрез "Търсене" може да търсите чрез ключови думи в целия портал и във всяка поддиректория поотделно.;

Всички поддиректории за налични на български и английски език.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.