Начало > Публикации > ОЛИМПИЗЪМ И ГЛОБАЛИЗЪМ

ОЛИМПИЗЪМ И ГЛОБАЛИЗЪМ


Език:
Български
Автор(и)
Цонев, Ст. 
Ключови думи
глобална епоха, глобален елит, глобална култура, олимпийска култура
Накратко:
Процесът на глобализация е процес на структурна трансформация на социалните системи във всички страни от модерната епоха. Социалната стратификация в глобалното общество се обогатява с нов измерител - мобилността, освен тези измерители от модерната епоха - образование, доход, престиж на професията, власт.
В глобалната епоха, вкусът и правилата на социалната игра, т.е. основните характеристики на глобалната култура, се създават от глобалния елит.Съвременният Олимпизъм, появил се в края на модерната епоха, представлява и първата мащабна проява на глобализма. Останалите глобални организации се появяват по-късно и то най-вече след Втората световна война. Основните ценности и норми на Олимпизма са ценности и норми на глобализма. Олимпийската култура следва да се приеме като основа на културата в глобалната епоха. Олимпийското движение като конфигурация може да се разгледа като модел на социалните организации в глобалната епоха.Ако искате да получите достъп до статията, трябва да се логнете или да направите персонално запитване към автора


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.