Начало > Публикации

Публикации от Катя Михайлова

от
Катя Михайлова
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
телевизия, деца, семейство, комуникационен процес, системен подход
Коментари
0
Дата
10/06/2011

от
Катя Михайлова
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
био-екологичен модел на детството, медии, телевизия, деца
Коментари
0
Дата
11/12/2009

от
Катя Михайлова
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
digital media environment, access to media services, responsible participation, media audience, user generated media content, media literacy
Коментари
0
Дата
23/06/2009

от
Катя Михайлова
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
деца, уязвими аудитории, вредно медийно съдържание, медийна ко-регулация
Коментари
0
Дата
23/06/2009


(1) ( 4 публикации общо)

На език, различен от текущия, може да намерите същите публикации с информация на съответния език и още публикации, които не са публикувани с версия за текущия език. За да ги видите, моля натиснете върху съответния език.

English version - 2 публикации общо


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.