Начало > Публикации

Публикации от Таня Чавдарова

от
Таня Чавдарова
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
предприемаческо действие, социално вграждане, култура, икономически институции, социални мрежи, дребно предприемачество, България
Коментари
0
Дата
04/06/2014

от
Таня Чавдарова
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
икономическа култура
Коментари
0
Дата
18/12/2006

от
Таня Чавдарова
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
икономическа култура, бизнес, България
Коментари
0
Дата
18/12/2006


(1) ( 3 публикации общо)

На език, различен от текущия, може да намерите същите публикации с информация на съответния език и още публикации, които не са публикувани с версия за текущия език. За да ги видите, моля натиснете върху съответния език.

English version - 2 публикации общо


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.