Начало > Търсене

Търсене

Търсене на Debate

Намерени резултати: 170

Потребители

Dessislava Gavrilova (English version)

Публикации

Once Upon a Time... There Was The Town of Kotel. Urban representations, narratives and identities in transition. (English version)

The Use of Tradition and National Identity in the Development Debates in the Balkans (English version)

Significance and Periphery of the National Political History in the Book Bulgaria by R. J. Crampton (English version)

What is in Balkan History? Spaces and Scales in the Tradition of Southeast-European Studies (English version)

Културна Феноменология на Правото и Топологически подход към Правото (Bulgarian version)

The traditional Muslim city: portrait and approaches (English version)

Новини

"От имиграционна политика към миграционно управление" (Bulgarian version)

"From Immigration Politics to Migration Management" (English version)

"The 'New' 'Liberal' Europe?: Speculations, Fears, Visions" (English version)

Call for Papers: "Nation, Community, and the State" (English version)

Покана за участие: "Политики на изключване и завръщане: Формирането на диаспорa като феномен" (Bulgarian version)

Call for Papers - EUROFOR Conference in Budapest 04/07 (English version)

Покана за участие в "Социология на риска и несигурността" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Sociology of Risk and Uncertainty" (English version)

Call for Papers: "Beyond the Nation?" (English version)

"Дисциплини и граници: Хуманитарните науки в интердисциплинарни времена" (Bulgarian version)

"Disciplines and Borders: Humanities research in an age of interdisciplinarity" (English version)

"Режими на историчност и дискурси на модерността, 1900-1945, Централна, Източна, Югоизточна и Скандинавска Европа" (Bulgarian version)

"Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945, in East-Central, Southeast and Northern Europe" (English version)

"Research and Innovation in Europe up to 2010" (English version)

Семинар: "Съвременната философия" (Bulgarian version)

New Philosophy Seminar at Sofia University (English version)

The Media Revival of Patriotism. You Are Not Alone Campaign: Pros and Cons (English version)

Labouring Feminism and Feminist Working-Class History in Europe and Beyond (English version)

Public Lecture and Workshop by Prof. Marta Petrusewicz (English version)

Trans-Danubian Migrations of Bulgarians in the Early 19th century (English version)

Call for Papers: Women and Gender in Socialist Eastern Europe (English version)

Fall Training Sessions: CEU's Curriculum Resource Center (CRC) (English version)

Lecture on "After the End of the Television", 19th June 2007 (English version)

Lecture "Public Images of the Civil Servants in Bulgaria, End of the 19th – Early 20th Century", 12 June (English version)

Fellowships in the field of international relations/ European integration. ELIAMEP (Greece) (English version)

Call for Papers: Distinktion, Scandinavian Journal of Social Theory (English version)

CfP: 10th Annual Kokkalis Graduate Student Workshop (English version)

"Southeastern Europe", a new interdisciplinary academic journal (English version)

Liberty ’56. Side View on Hungarian Upspring (English version)

"Emotion, Space and Society" (English version)

CAS Discussion Series: "Natural Sciences and Social Worlds" (English version)

"The Silence about Communism in Central and Southeastern Europe" (English version)

10 Postdoctoral Fellowships for Academic Year 2008/2009 (English version)

"The Idea of Education" (English version)

Call for Papers: "Embodiment and Identity" (English version)

Fellowships in the Study of Culture (English version)

Paul Celan Fellowships for Translators 2008 / 2009 (English version)

"Reflection: Self-referentiality in Epistemology and the Social World" (English version)

"The Unbearable Charm of Frailty: Philosophizing in/on Eastern Europe" (English version)

"The Balkans Beyond Nationalism and Identity - International Relations and Ideology" (English version)

Call for Publication: "Popular Culture and Socialism(s)" (English version)

ЦАИ обяви резултатите от стипендиантския конкурс за изследователския си проект "Режими на историчност" (Bulgarian version)

Applicants selected for participation in "Regimes of Historicity" (English version)

"European towns between Western democracies and totalitarian systems" (English version)

Discussion "'68 The Prague Spring and Bulgaria" (English version)

Religions and Values in Central and Eastern Europe (English version)

"The Ghosts of the Past: everyday life 20 years after the Fall of Communism" (English version)

"The Politics of Inequality and Difference: Critical Approaches in Anthropology and Sociology" (English version)

"Political Mythology and History" (English version)

"Beyond Hatred, Beyond Nostalgia" (English version)

Call for papers: "Tito: Perceptions and Interpretations" (English version)

"Beyond Methodological Nationalism: Researching Transnational Spaces, Cross-Border Diffusion, and Transnational Histories" (English version)

"Biography and Identity: Dilemmas and Opportunities" (English version)

"Applied and Experimental Philosophy in Knowledge Based Society (East and West)" (English version)

Summer School "Religion in Public Life" (English version)

Call for Publications: "The Anatomy of Marginality" (English version)

G-local Cosmopolitanism: the Social responsibility of the Academic, the Artist, and the Media (English version)

Five Postdoctoral Fellowships (English version)

"Inequality and Diversity in European Rural Areas" (English version)

"Crisis: Interruptions, Reactions and Continuities in Central and Eastern Europe" (English version)

Call for Papers: "Nationalism and the City" (English version)

Philosophia: електронно списание за философия и култура, 2012, 1 бр. (Bulgarian version)

"Regions of Memory. A Comparative Perspective on Eastern Europe" (English version)

"Transferring the Soviet New Man: Eastern and Central European Perspectives" (English version)

"Social, Cultural, Ethnic, Religious Identities in Communism" (English version)

Call for Papers: "Religious and Sexual Nationalism in Eastern Europe: Theoretical and Empirical Perspectives" (English version)

Call for Papers: "Social, Cultural, Ethnic, Religious Identities in Communism" (English version)

Venezuela is not Ukraine? Reflections on the Emergent Protest Movements in the Post/Socialist World (English version)

"Histories of 1914. Debates and Use of the Origins of World War One in Southeastern Europe" (English version)

"Съдебните процеси на Прехода и водещия исторически разказ в пост-комунистическите България, Румъния и Германия" (Bulgarian version)

"Transitional Trials and Master Historical Narratives in Post-Communist Bulgaria, Germany and Romania" (English version)

"Sites of Memory of Socialism and Communism in Europe" (English version)

International Conference "Town and Country in the Byzantine World: Social and Economic Perspectives" (English version)

Forum "Cultures of History" (English version)

"Regions of Memory II: Memory Regions as Discourse and Imagination" (English version)

1956, Resistance and Cultural Opposition in East Central Europe (English version)

Confessional Dynamics in Islamic Legal Thought and Practice in the Ottoman Empire, 15th-18th centuries (English version)

Конференция: "Просвещението от Не-Западна перспектива" (Bulgarian version)

THE ENLIGHTENMENT FROM A NON-WESTERN PERSPECTIVE (English version)

"Властта, политическия ред и ежедневието на Балканите: от пост-османски държави до пост-социалистически демокрации" (Bulgarian version)

"Power, Political Order and Everyday Life in the Balkans: From Post-Ottoman Nation States to Post-Socialist Democracies" (English version)

Покана за участи: "Отвъд кризата: нови посоки в изследванията на бежанците" (Bulgarian version)

International conference: "World on the Move: Migration, Societies and Change" (English version)

Изследователски грантове: "История на манастирската икономика" (Bulgarian version)

Покана конференция: "От запад на изток: метаморфозите на дискурса в Европа (Bulgarian version)

Call for Applications: From West to East: Metamorphoses of Discourses in Europe (English version)

Събития

"От имиграционна политика към миграционно управление" (Bulgarian version)

"From Immigration Politics to Migration Management" (English version)

"The 'New' 'Liberal' Europe?: Speculations, Fears, Visions" (English version)

Call for Papers: "Nation, Community, and the State" (English version)

Покана за участие: "Политики на изключване и завръщане: Формирането на диаспорa като феномен" (Bulgarian version)

Call for Papers - EUROFOR Conference in Budapest 04/07 (English version)

Изтича срока за подаване на участие в "Социология на риска и несигурността" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline: "Sociology of Risk and Uncertainty" (English version)

Deadline for Call for Papers: "Beyond the Nation?" (English version)

"Дисциплини и граници: Хуманитарните науки в интердисциплинарни времена" (Bulgarian version)

"Disciplines and Borders: Humanities research in an age of interdisciplinarity" (English version)

"Режими на историчност и дискурси на модерността, 1900-1945, Централна, Източна, Югоизточна и Скандинавска Европа" (Bulgarian version)

"Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945, in East-Central, Southeast and Northern Europe" (English version)

"Research and Innovation in Europe up to 2010" (English version)

Семинар: "Съвременната философия" (Bulgarian version)

New Philosophy Seminar at Sofia University (English version)

The Media Revival of Patriotism. You Are Not Alone Campaign: Pros and Cons (English version)

Deadline: Labouring Feminism and Feminist Working-Class History in Europe and Beyond (English version)

Public Lecture and Workshop by Prof. Marta Petrusewicz (English version)

CLS Seminar: The Future through the Culture of the Past: Bulgarian Economic and Social History (English version)

CfPDeadline: Women and Gnder in Socialist Eastern Europe (English version)

Upcoming Deadline for CRC's Fall 2007 Sessions (English version)

Lecture on "After the End of the Television", 18h (English version)

Lecture "Public Images of the Civil Servants in Bulgaria, End of the 19th – Early 20th Century", 5. 30 p.m. (English version)

Deadline: Fellowships in the field of international relations/ European integration. ELIAMEP (Greece) (English version)

Deadline for Call for Papers: "Distinktion" (English version)

CfP Deadline: 10th Annual Kokkalis Graduate Student Workshop (English version)

Call for Papers Deadline: "Emotion, Space and Society" (English version)

CAS Discussion Series: "Natural Sciences and Social Worlds" (English version)

"The Silence about Communism in Central and Southeastern Europe" (English version)

Deadline: 10 Postdoctoral Fellowships for Academic Year 2008/2009 (English version)

Call for Papers Deadline: "The Idea of Education" (English version)

Deadline: Call for Papers (English version)

Deadline: Fellowships in the Study of Culture (English version)

Deadline: Paul Celan Fellowships for Translators 2008 / 2009 (English version)

"The Unbearable Charm of Frailty: Philosophizing in/on Eastern Europe" (English version)

Call for Publication Deadline: "Popular Culture and Socialism(s)" (English version)

Deadline: "European towns between Western democracies and totalitarian systems" (English version)

Discussion "'68 The Prague Spring and Bulgaria" (English version)

Deadline: Religions and Values in Central and Eastern Europe (English version)

Deadline: "The Ghosts of the Past: everyday life 20 years after the Fall of Communism" (English version)

Deadline: "The Politics of Inequality and Difference: Critical Approaches in Anthropology and Sociology" (English version)

"Political Mythology and History" (English version)

"Beyond Hatred, Beyond Nostalgia" (English version)

Deadline: "Tito: Perceptions and Interpretations" (English version)

Deadline: "Beyond Methodological Nationalism: ..." (English version)

Deadline: "Biography and Identity: Dilemmas and Opportunities" (English version)

"Applied and Experimental Philosophy in Knowledge Based Society (East and West)" (English version)

Deadline: Summer School "Religion in Public Life" (English version)

Deadline: Call for Publications "The Anatomy of Marginality" (English version)

G-local Cosmopolitanism: the Social responsibility of the Academic, the Artist, and the Media (English version)

Deadline: Five Postdoctoral Fellowships (English version)

Deadline: "Inequality and Diversity in European Rural Areas" (English version)

Deadline: "Crisis: Interruptions, Reactions and Continuities in Central and Eastern Europe" (English version)

Call for Papers Deadline: "Nationalism and the City" (English version)

Deadline: "Regions of Memory. A Comparative Perspective on Eastern Europe" (English version)

"Transferring the Soviet New Man: Eastern and Central European Perspectives" (English version)

Deadline: "Social, Cultural, Ethnic, Religious Identities in Communism" (English version)

Call for Papers: "Religious and Sexual Nationalism in Eastern Europe: Theoretical and Empirical Perspectives" (English version)

Deadline: "Social, Cultural, Ethnic, Religious Identities in Communism" (English version)

Venezuela is not Ukraine? Reflections on the Emergent Protest Movements in the Post/Socialist World (English version)

"Histories of 1914. Debates and Use of the Origins of World War One in Southeastern Europe" (English version)

"Съдебните процеси на Прехода и водещия исторически разказ в пост-комунистическите България, Румъния и Германия" (Bulgarian version)

"Transitional Trials and Master Historical Narratives in Post-Communist Bulgaria, Germany and Romania" (English version)

Deadline: "Sites of Memory of Socialism and Communism in Europe" (English version)

International Conference "Town and Country in the Byzantine World: Social and Economic Perspectives" (English version)

"Regions of Memory II: Memory Regions as Discourse and Imagination" (English version)

Deadline: 1956, Resistance and Cultural Opposition in East Central Europe (English version)

Конференция: "Просвещението от Не-Западна перспектива" (Bulgarian version)

THE ENLIGHTENMENT FROM A NON-WESTERN PERSPECTIVE (English version)

"Властта, политическия ред и ежедневието на Балканите: от пост-османски държави до пост-социалистически демокрации" (Bulgarian version)

"Power, Political Order and Everyday Life in the Balkans: From Post-Ottoman Nation States to Post-Socialist Democracies" (English version)

Покана за участи: "Отвъд кризата: нови посоки в изследванията на бежанците" (Bulgarian version)

International conference: "World on the Move: Migration, Societies and Change" (English version)

Изследователски грантове: "История на манастирската икономика" (Bulgarian version)

Покана конференция: "От запад на изток: метаморфозите на дискурса в Европа (Bulgarian version)

Call for Applications: From West to East: Metamorphoses of Discourses in Europe (English version)


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.