Начало > Търсене

Търсене

Търсене на Law

Намерени резултати: 184

Потребители

Viktoria Draganova (English version)

Nonka Bogomilova (English version)

Boris Shopov (English version)

Hristo P. Berov (English version)

Dobrinka Chankova (English version)

Dessislava Petkova (English version)

Petrana Stoykova (English version)

Ivo Hristov (English version)

Tania Reytan-Marincheshka (English version)

Borislav Dimitrov (English version)

Ralitsa Kostadinova (English version)

Tonka Kostadinova (English version)

Ralitsa Voynova (English version)

Veneta STOKOVA (English version)

Публикации

Културна Феноменология на Правото и Топологически подход към Правото (Bulgarian version)

Новини

"Идентичности: национални, регионални и лични" (Bulgarian version)

"Identities: National, Regional and Personal" (English version)

"Life in Motion: Shifting Spaces, Transcending Times, Crossing Borders" (English version)

"Global Labor History and the Question of Freedom and Unfreedom" (English version)

"The 'New' 'Liberal' Europe?: Speculations, Fears, Visions" (English version)

Стипендиантска програма в областта на медийните изследвания, 2007-2008 г. (Bulgarian version)

Visiting Fellows Program in Media Studies (English version)

Покана за участие в "Социология на риска и несигурността" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Sociology of Risk and Uncertainty" (English version)

Call for Papers: "Beyond the Nation?" (English version)

"Градски артефакти: Видове, практики, циркулации" (Bulgarian version)

"Urban Artefacts: Types, Practices, Circulations" (English version)

Летен курс "Култура и познавателна способност" (Bulgarian version)

Summer Course "Culture and Cognition" (English version)

"The Idea of Solidarity in Philosophical and Social Contexts" (English version)

Mellon Research Fellowships in Turkey (English version)

Call for Papers: International Conference "Justice" (English version)

New Philosophy Seminar at Sofia University (English version)

Конкурс: стипендиантска програма на ЦАИ за 2007 - 2008 г. (Bulgarian version)

Call for Applications: CAS 2007-2008 Fellowship Programme (English version)

Втора годишна конференция в областта на емпиричните правни изследвания. 9 - 10 ноември 2007 г. (Bulgarian version)

CFP: Second Annual Conference on Empirical Legal Studies. 9 - 10 November 2007 (English version)

CfP: "Social Figurations of Violence and War beyond the State", 21-22.2.2008 (English version)

PhD Fellowships "Gender as a category of Knowledge" (English version)

CfP: 10th Annual Kokkalis Graduate Student Workshop (English version)

Обява за проектен координатор (английски език) (Bulgarian version)

Centre for Advanced Study Sofia (CAS) is seeking for Project Coordinator (English version)

Покана за участие: "Злото, закона и държавата" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Evil, Law and the State" (English version)

Launching Workshop: "Shaken Order: Authority and Social Trust in Post-Communist Societies" (English version)

"Има ли бъдеще подкрепата за демокрацията по света?" (Bulgarian version)

"Sociology and Law. The 150th Anniversary of Emile Durkheim (1858-1917)" (English version)

European University Institute invites applications for its PhD Programme (English version)

Изследователски стипендии в областта на данъчното законодателство (Bulgarian version)

Fellowships in European and International Tax Law (English version)

"System changes of South East European societies: Social, political and demographic consequences" (English version)

Конкурс за участници в проект на Център за академични изследвания (Bulgarian version)

Second Call for Applications for CAS fellowships (English version)

Удължен краен срок за проекта "Shaken Order" на ЦАИ (Bulgarian version)

Prolongation of Deadline: Call for Shaken Order Project (English version)

"Freedom and Democracy: European Perceptions, European Perspectives" (English version)

Call for Papers: Cold War Interactions Reconsidered (English version)

"Punishment and Revolutionary Expedience: Bulgarian Criminal Law, 1944-1956" (English version)

"Югославска Македония 1918 - 1941: периферен регион между репресията и интеграцията" (Bulgarian version)

Das jugoslawische Makedonien 1918-1941: Eine Randregion zwischen Repression und Integration (English version)

"Twenty Years After: Central and Eastern European Communist Regimes as a Shared Legacy" (English version)

"Borders: a User Manual" (English version)

"Between Past and Future: Oral History, Memory and Meaning" (English version)

Call for Papers for the XVIth European Forum of Young Legal Historians (English version)

"Applied and Experimental Philosophy in Knowledge Based Society (East and West)" (English version)

Scholarships for Balkan students at the Postgraduate Programme in South-East European Studies (English version)

Лятно училище "Религията в публичния живот" (Bulgarian version)

Summer School "Religion in Public Life" (English version)

"From Totalitarianism towards Democracy in Central Eastern Europe" (English version)

Call for Applications: 10 International Research Fellowships (English version)

Postdoctoral Fellowships at the European University Institute (English version)

Five Postdoctoral Fellowships (English version)

"Rechtskulturen: Confrontations Beyond Comparison" (English version)

Mellon Research Fellowships in Turkey for 2011-2012 (English version)

Student Conference "Reckoning with the Recent Past in Post-Dictatorial Societies" (English version)

Fellowships 2012/13 "Work and Life Course in Global History" (English version)

"Черепът на Себастиан: обезглавяването в творчеството на Юлия Кръстева" (Bulgarian version)

Evaluation Report on the Centre for Advanced Study (English version)

Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities and Humanistic Sciences (English version)

Public Art in the Balkans from the Roman Empire to Yesterday (English version)

Calls for Application at the IWM in Vienna (English version)

"Work and Human Lifecycle in Global History" Fellowships (English version)

"Асимилация и циркулация. Универсалистичният модел на знанието през XIX в." (Bulgarian version)

"Assimilation and Circulation. A Universalistic Model of Knowledge in the 19th Century" (English version)

"Paradise Found, or Paradise Lost? Nostalgia, Culture and Identity in Central and Eastern Europe" (English version)

"Хамлет: Трагедията и поемата" (Bulgarian version)

3 Visiting Fellowships. The Institute for European Global Studies, University of Basel (English version)

Assembling the Post-Liberal Order in Central and Eastern Europe (1929-1956) (English version)

"Качеството на управлението - сравнение между България и Чехия" (Bulgarian version)

Doctoral Programme of the European University Institute (English version)

Confessional Dynamics in Islamic Legal Thought and Practice in the Ottoman Empire, 15th-18th centuries (English version)

Конференция: "Просвещението от Не-Западна перспектива" (Bulgarian version)

THE ENLIGHTENMENT FROM A NON-WESTERN PERSPECTIVE (English version)

Стипендиантска програма на ЦАИ и NEC Букурещ "TEACHING EUROPE" (Bulgarian version)

"Евреи и еврейски общини на Балканите между IV в. и VIII в. сл. Хр." (Bulgarian version)

Евреи и еврейски общини на Балканите между IV в. и VIII в. сл. (Bulgarian version)

Стипендиантска програма: "Демокрацията и върховенството на закона в Европа" (Bulgarian version)

Конференция: "Тридесет години от приемането на Конвенцията за правата на детето: предизвикателства и перспективи" (Bulgarian version)

Стипендии на Нов Европейски Колеж (NEC), Букурещ за 2021/2022 г. (Bulgarian version)

Call for Applications: 2021/ 2022 NEC Fellowships (English version)

Покана за участие: Неформални практики в Югоизточна Европа – примери и анализи (Bulgarian version)

Call for Papers: Informal practices in Southeast Europe – Examples and Analyses (English version)

Покана за участие: "Социалистическите държави и международното право в съвременния свят" (Bulgarian version)

Събития

"Идентичности: национални, регионални и лични" (Bulgarian version)

"Identities: National, Regional and Personal" (English version)

"Life in Motion: Shifting Spaces, Transcending Times, Crossing Borders" (English version)

"Global Labor History and the Question of Freedom and Unfreedom" (English version)

"The 'New' 'Liberal' Europe?: Speculations, Fears, Visions" (English version)

Стипендиантска програма в областта на медийните изследвания, 2007-2008 г. (Bulgarian version)

Visiting Fellows Program in Media Studies (English version)

Изтича срока за подаване на участие в "Социология на риска и несигурността" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline: "Sociology of Risk and Uncertainty" (English version)

Deadline for Call for Papers: "Beyond the Nation?" (English version)

"Градски артефакти: Видове, практики, циркулации" (Bulgarian version)

"Urban Artefacts: Types, Practices, Circulations" (English version)

Летен курс "Култура и познавателна способност" (Bulgarian version)

Summer Course "Culture and Cognition" (English version)

Deadline: "The Idea of Solidarity in Philosophical and Social Contexts" (English version)

Deadline: Mellon Research Fellowships in Turkey (English version)

Call for Papers: International Conference "Justice": Deadline (English version)

New Philosophy Seminar at Sofia University (English version)

Краен срок: Конкурс за стипендиантска програма на ЦАИ за 2007 - 2008 г. (Bulgarian version)

Deadline for application: CAS 2007 - 2008 Fellowship Programme (English version)

Краен срок за Втора годишна конференция в областта на емпиричните правни изследвания. 9 - 10 ноември 2007 г. (Bulgarian version)

Deadline: Second Annual Conference on Empirical Legal Studies. 9 - 10 November 2007 (English version)

Deadline: "Social Figurations of Violence and War beyond the State" Workshop (English version)

Deadline: PhD Fellowships "Gender as a category of Knowledge" (English version)

CfP Deadline: 10th Annual Kokkalis Graduate Student Workshop (English version)

Краен срок на покана за участие: "Злото, закона и държавата" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline: "Evil, Law and the State" (English version)

Launching Workshop: "Shaken Order: Authority and Social Trust in Post-Communist Societies" (English version)

"Има ли бъдеще подкрепата за демокрацията по света?" (Bulgarian version)

Deadline: "Sociology and Law. The 150th Anniversary of Emile Durkheim (1858-1917)" (English version)

European University Institute invites applications for its PhD Programme (English version)

Краен срок: Изследователски стипендии в областта на данъчното законодателство (Bulgarian version)

Fellowships Deadline in European and International Tax Law (English version)

Deadline: "System changes of South East European societies:..." (English version)

Краен срок: Конкурс за участници в проект на Център за академични изследвания (Bulgarian version)

Deadline: Second Call for Applications for CAS fellowships (English version)

Удължен краен срок за проекта "Shaken Order" на ЦАИ (Bulgarian version)

Prolongation of Deadline: Call for Shaken Order Project (English version)

Deadline: "Freedom and Democracy: European Perceptions, European Perspectives" (English version)

Call for Papers Deadline: Cold War Interactions Reconsidered (English version)

"Punishment and Revolutionary Expedience: Bulgarian Criminal Law, 1944-1956" (English version)

Deadline: "Twenty Years After: Central and Eastern European Communist Regimes as a Shared Legacy" (English version)

"Borders: a User Manual" (English version)

Deadline: "Between Past and Future: Oral History, Memory and Meaning" (English version)

Deadline for the XVIth European Forum of Young Legal Historians (English version)

"Applied and Experimental Philosophy in Knowledge Based Society (East and West)" (English version)

Deadline: Scholarships for Balkan students at the Postgraduate Programme in South-East European Studies (English version)

Краен срок: Лятно училище "Религията в публичния живот" (Bulgarian version)

Deadline: Summer School "Religion in Public Life" (English version)

Call for Applications Deadline: 10 International Research Fellowships (English version)

Deadline: Postdoctoral Fellowships at the European University Institute (English version)

Deadline: Five Postdoctoral Fellowships (English version)

Deadline: "Rechtskulturen: Confrontations Beyond Comparison" (English version)

Deadline: Mellon Research Fellowships in Turkey for 2011-2012 (English version)

Student Conference Deadline: "Reckoning with the Recent Past in Post-Dictatorial Societies" (English version)

Deadline: Fellowships 2012/13 "Work and Life Course in Global History" (English version)

"Черепът на Себастиан: обезглавяването в творчеството на Юлия Кръстева" (Bulgarian version)

Deadline: Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities and Humanistic Sciences (English version)

Deadline: Public Art in the Balkans from the Roman Empire to Yesterday (English version)

Calls for Application at the IWM in Vienna (English version)

Deadline: "Work and Human Lifecycle in Global History" Fellowships (English version)

"Асимилация и циркулация. Универсалистичният модел на знанието през XIX в." (Bulgarian version)

"Assimilation and Circulation. A Universalistic Model of Knowledge in the 19th Century" (English version)

"Paradise Found, or Paradise Lost? Nostalgia, Culture and Identity in Central and Eastern Europe" (English version)

"Хамлет: Трагедията и поемата" (Bulgarian version)

3 Visiting Fellowships. The Institute for European Global Studies, University of Basel (English version)

Deadline: Assembling the Post-Liberal Order in Central and Eastern Europe (1929-1956) (English version)

"Качеството на управлението - сравнение между България и Чехия" (Bulgarian version)

Doctoral Programme of the European University Institute (English version)

Конференция: "Просвещението от Не-Западна перспектива" (Bulgarian version)

THE ENLIGHTENMENT FROM A NON-WESTERN PERSPECTIVE (English version)

Краен срок: Стипендиантска програма на ЦАИ и NEC Букурещ "TEACHING EUROPE" (Bulgarian version)

"Евреи и еврейски общини на Балканите между IV в. и VIII в. сл. Хр." (Bulgarian version)

Евреи и еврейски общини на Балканите между IV в. и VIII в. сл. (Bulgarian version)

Стипендиантска програма: "Демокрацията и върховенството на закона в Европа" (Bulgarian version)

Конференция: "Тридесет години от приемането на Конвенцията за правата на детето: предизвикателства и перспективи" (Bulgarian version)

Стипендии на Нов Европейски Колеж (NEC), Букурещ за 2021/2022 г. (Bulgarian version)

Call for Applications: 2021/ 2022 NEC Fellowships (English version)

Покана за участие: Неформални практики в Югоизточна Европа – примери и анализи (Bulgarian version)

Call for Papers: Informal practices in Southeast Europe – Examples and Analyses (English version)

Покана за участие: "Социалистическите държави и международното право в съвременния свят" (Bulgarian version)


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.