Начало > Търсене

Търсене

Търсене на Science

Намерени резултати: 727

Потребители

Snezhana Yoveva (English version)

Kameliya Asenova (English version)

Ruzha Smilova (English version)

Momo Tomov (English version)

Pepka Boyadjieva (English version)

Roumen Avramov (English version)

Nina Dimitrova (English version)

Elisaveta Valchinova-Chendova (English version)

Iskren Azmanov (English version)

Nonka Bogomilova (English version)

Tatyana Kotzeva (English version)

Sabina pavlovska-hilaiel (English version)

Kalina Sotirova (English version)

Gergana Georgieva (English version)

Nevena Radulova (English version)

Veneta Ivanova (English version)

Krassimir Terziev (English version)

Nadejda Bocheva (English version)

Irina Kuzidova (English version)

Sofiya Zahova (English version)

Heinz-Rudi Spiegel (English version)

Ivaylo Karadzhinov (English version)

Biljana Raeva (English version)

Ana Hofman (English version)

Rumiana Stoilova (English version)

Petrana Stoykova (English version)

Rumyana Karakostova (English version)

Борислав Тошев (Bulgarian version)

Miglena Ivanova (English version)

Konstantin Sachariew (English version)

Oya Ozkanca (English version)

Mariola Qesaraku (English version)

Lyubomira Konstantinova (English version)

Irena Stefanova (English version)

Naum Znakov (English version)

Galina Denkova (English version)

Victoria Zaevska (English version)

Aleksandar Dimitrov (English version)

Irina Shopova (English version)

Stoyanka Manolcheva (English version)

Sylvia Borissova (English version)

Vladimir Stoychev (English version)

Maria Diamandieva (English version)

Слав Оков (Bulgarian version)

Slav Okov (English version)

Borislav Dimitrov (English version)

Desislava Traykova (English version)

Tonka Kostadinova (English version)

Maria Kotseva (English version)

Elissaveta Petkova (English version)

Jan Surman (Bulgarian version)

Ivan Mladenov (English version)

Kristina Yapova (English version)

Dimitrina Popova (English version)

Ekaterina Markova (English version)

Публикации

Significance and Periphery of the National Political History in the Book Bulgaria by R. J. Crampton (English version)

The role of science in building a better world (English version)

Приносът на Фонд "Научни изследвания" за развитието на науката в България и основни изисквания за неговата дейност [Status and Problems of the Bulgarian Science Fund (1990-2011)] (Bulgarian version)

Българският принос в световната наука и основни критерии за оценка на постиженията на учените (Bulgarian version)

Културна Феноменология на Правото и Топологически подход към Правото (Bulgarian version)

The traditional Muslim city: portrait and approaches (English version)

The Scholarly Publication: What and Where. Bulgarian J. Science & Education Policy, 7, 245-263 (2013) [In Bulgarian] (Bulgarian version)

My Contribution to BulgarianScienceProblems in 2013 . Bulgarian J. Science and Education Policy, 7, 165-191 (2013) [In Bulgarian] (Bulgarian version)

Състояние и перспективи на научните изследвания в България: проблеми и слабости в научната политика. Bulgarian J. Science & Education Policy, 8, 245-258 (2014) (Bulgarian version)

The Successful Scientific Periodicals: Contemporary Issues. Bulgarian J. Science & Education Policy, 8, 259-271 (2014) (Bulgarian version)

B.V. Toshev. The Post-Normal Science: Features and New Trends. Chemistry, 24, 329-339 (2015) [In Bulgarian] (Bulgarian version)

Новини

Метафизиката на Левинас: Правото на Другия (Bulgarian version)

Levinas' Metaphysics: Right of the Other (English version)

"Идентичности: национални, регионални и лични" (Bulgarian version)

"Identities: National, Regional and Personal" (English version)

Европейската научна фондация финансира международна конференция (Bulgarian version)

Call for Proposals - ESF Research Conferences 2008 (English version)

"Global Labor History and the Question of Freedom and Unfreedom" (English version)

"The 'New' 'Liberal' Europe?: Speculations, Fears, Visions" (English version)

Call for Papers: "Nation, Community, and the State" (English version)

Стипендиантска програма: "История и памет в Европа" 2007/2008 (Bulgarian version)

Call for Applications: "History and Memory in Europe" 2007/2008 (English version)

"Режими на историчност и дискурси на модерността, 1900-1945, Централна, Източна, Югоизточна и Скандинавска Европа" (Bulgarian version)

"Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945, in East-Central, Southeast and Northern Europe" (English version)

"Globalization, Digitization, Access, and Preservation of Cultural Heritage" (English version)

"Мултикултурализмът: проблемни възли, парадигми, идеологии" (Bulgarian version)

Andrew W. Mellon East-Central European Research Visiting Fellowships (English version)

Покана за участие в семинар посветен на комунизма (Bulgarian version)

Appel a Contributions (Call for Papers) (English version)

"Политическа култура и културна политика в Централна и Югоизточна Европа 1850-1950 г." (Bulgarian version)

"Political Culture and Cultural Politics in Central and South East Europe, 1850-1950" (English version)

"Perspectives of the Muslim Communities in Former Yugoslavia and the Marginalization of the Muslim Heritage" (English version)

Покана за участие в "Социология на риска и несигурността" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Sociology of Risk and Uncertainty" (English version)

Call for Papers: "Beyond the Nation?" (English version)

"Дисциплини и граници: Хуманитарните науки в интердисциплинарни времена" (Bulgarian version)

"Disciplines and Borders: Humanities research in an age of interdisciplinarity" (English version)

“Revolution of the Proletariat vs. Revolution of the Technocracy: 'HTP' as a Surrogate for the Economic Reforms in the period 1970-1989” (English version)

"Режими на историчност и дискурси на модерността, 1900-1945, Централна, Източна, Югоизточна и Скандинавска Европа" (Bulgarian version)

"Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945, in East-Central, Southeast and Northern Europe" (English version)

The Max Planck Postdoctoral Fellowships: Call for Applications (English version)

"Градски артефакти: Видове, практики, циркулации" (Bulgarian version)

"Urban Artefacts: Types, Practices, Circulations" (English version)

Applications for funded visits of up to three months (English version)

22nd Annual Congress of the European Economic Association (English version)

Мюсюлмански общности: религиозна и национална идентичност, род, културна устойчивост" (Bulgarian version)

"Muslim Diasporas: Religious and National Identity, Gender, Cultural Resistance" (English version)

Летен курс "Култура и познавателна способност" (Bulgarian version)

Summer Course "Culture and Cognition" (English version)

Стипендии за изготвяне на учебни курсове (Bulgarian version)

Curriculum Research Fellowships (English version)

Mellon Research Fellowships in Turkey (English version)

Call for Papers: International Conference "Justice" (English version)

New Philosophy Seminar at Sofia University (English version)

ESF Exploratory Workshops - 2007 Call for Proposals (English version)

"Разводът, жените и семейството на Балканите (XVIII - XX в.)" (Bulgarian version)

"Divorce, Women and Families in the Balkans (XVIIIth-XXth centuries)" (English version)

Международен семинар "Политическа култура и културни политики в Централна и Югоизточна Европа, 1850-1950" (Bulgarian version)

International Workshop "Political Culture and Cultural Politics in Central and South East Europe, 1850-1950". 5-7 July 2007 (English version)

CLS Seminar ‘The Future through the Culture of the Past: Bulgarian Economic and Social History’ (English version)

From a Regional Historical Event to a Place of National Memory: Batak and Constructions of History in Bulgaria (English version)

Public Lectures by Prof. Stelios Virvidakis (English version)

Europe: Integration and/or Fragmentation? 22-23 June, Ljubljana (English version)

Trans-Danubian Migrations of Bulgarians in the Early 19th century (English version)

Лятно училище "Демокрацията в Европа", Виерзба/Полша (Bulgarian version)

CfA: Summer School 'Democracy in Europe', Wierzba/Poland, 16-22.9.2007 (English version)

'Globalization and its Impacts and Localities'. September 05-07, 2007 (English version)

Конкурс: стипендиантска програма на ЦАИ за 2007 - 2008 г. (Bulgarian version)

Call for Applications: CAS 2007-2008 Fellowship Programme (English version)

CFP: Second Annual Conference on Empirical Legal Studies. 9 - 10 November 2007 (English version)

Fall Training Sessions: CEU's Curriculum Resource Center (CRC) (English version)

Програма за изследователски обмен на Британския съвет в България (Bulgarian version)

CFA: Researcher Exchange Programme of the British Council in Bulgaria (English version)

Lecture "Public Images of the Civil Servants in Bulgaria, End of the 19th – Early 20th Century", 12 June (English version)

CfP: "Social Figurations of Violence and War beyond the State", 21-22.2.2008 (English version)

Покана за рецензии на книги от областта на социалните науки (Bulgarian version)

CfP: Book Reviews in Political Science, Sociologgy, IR, European Studies, Gender, Nationalism (English version)

Central European University, Budapest announces a search for Lecturer (English version)

Fellowships in the Social Sciences and Humanities 2008-2009 (English version)

14th International Summer School in Cognitive Sciences (English version)

"The Genesis of Nationalism in Europe" (English version)

PhD Fellowships "Gender as a category of Knowledge" (English version)

Call for Papers: "Ethics & International Affairs" (English version)

Call for Papers: Distinktion, Scandinavian Journal of Social Theory (English version)

"Пространство, време и реалност" (Bulgarian version)

Virtual Knowledge Studio, second 3-month Postdoctoral Fellowship (English version)

Обява за проектен координатор (английски език) (Bulgarian version)

Centre for Advanced Study Sofia (CAS) is seeking for Project Coordinator (English version)

Бъдещето развитие на националната наука - Консултации (Bulgarian version)

Postdoctoral research grant in History of Science (English version)

"Emotion, Space and Society" (English version)

"История на знанието: интердисциплинарни перспективи" (Bulgarian version)

"History of Knowledge: Interdisciplinary Perspectives of Young Researchers" (English version)

CAS Discussion Series: "Natural Sciences and Social Worlds" (English version)

"Конституционни версии: към една обща теория на демократичната конституция" (Bulgarian version)

"Contested Constitutionalisation: Towards a Theory of Democratic Constitutionalism" (English version)

"Национални конфликти, граници и асиметрична интеграция: Случаят с Хабсбургския митнически съюз" (Bulgarian version)

Max Planck Institute Cologne Potsdoctoral Fellowships (English version)

Two PhD-positions at the University of Amsterdam (English version)

"Мълчанието за комунизма в Централна и Източна Европа" (Bulgarian version)

"The Silence about Communism in Central and Southeastern Europe" (English version)

10 постдокторантски стипендии за академичната 2008/2009 (Bulgarian version)

10 Postdoctoral Fellowships for Academic Year 2008/2009 (English version)

38rth World Congress of the International Institute of Sociology (English version)

Research Presentation: Institute of Cultural Psychology and Qualitative Social Research (English version)

ISRP Scholarships for Young Researchers (English version)

Postgraduate Studentships in Philosophy and History & Philosophy of Science (English version)

Call for Papers "Perspectives from the Periphery" (English version)

European University Institute invites applications for its PhD Programme (English version)

Summer School in Methods and Techniques in Political Sciences (English version)

Mellon Research Fellowships 2008-2009 (English version)

Обучение за изготвяне на индивидуални проекти на млади учени (Bulgarian version)

Training Programme: Early Independence For Post-Docs (English version)

Job Offer, junior scholar, Max Planck (English version)

Bourses de recherche pour jeunes chercheurs (English version)

Fellowships in the Study of Culture (English version)

"East-Central Europe in the Cold War 1945-1989" (English version)

"Performing Biographies: Memory and the Art of Interpretation" (English version)

"System changes of South East European societies: Social, political and demographic consequences" (English version)

Second Call for Applications for CAS fellowships (English version)

Paul Celan Fellowships for Translators 2008 / 2009 (English version)

"Културни, политически и религиозни идеологии при оценките на Новите медии" (Bulgarian version)

"Cultural, Political and Religious Ideologies and the Appraisal of New Media" (English version)

European Science Foundation supports Exploratory Workshops (English version)

Robert Bosch Fellowships (English version)

Aleksanteri Institute Visiting Scholar Programme for Post-Docs (English version)

Call for papers: Social and Spiritual Aspects of Material Culture (English version)

"Does the Past Matter?" (English version)

"Changing Dynamics of the Danubian Region – New Neighbourhood Policy in the EU" (English version)

"Reflection: Self-referentiality in Epistemology and the Social World" (English version)

"New Approaches to Comparative History in Central, Eastern and Southeastern Europe" (English version)

Британски съвет предлага възможности за създаване на международни контакти (Bulgarian version)

Информационен бюлетин на Център за академични изследвания за 2007 г. (Bulgarian version)

Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945 (English version)

Vacant position in the editorial board of Graduate Journal of Social Science (English version)

"Историята на хуманитарните науки" (Bulgarian version)

"The Making of the Humanities" (English version)

Prolongation of Deadline: Call for Shaken Order Project (English version)

Европейска библиография за славистични и Източно-европейски изследвания (Bulgarian version)

European Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSEES) (English version)

Professor of Organizational Sociology (English version)

HUMANICUS Call for Papers and Reviewers (English version)

Публична лекция на проф. Майкъл Херцфелд (Bulgarian version)

Michael Herzfeld - Seminar under the CAS Guest-Lecture Series (English version)

Newton International Fellowships (English version)

Graduate School Image and Time - Announcement of 12Scholarships (English version)

Кандидатстване за австрийски стипендии - втори срок (Bulgarian version)

Fellowships "Cultural Orientations and Institutional Order in Southe astern Europe" (English version)

ЦАИ търси координатор "Международни програми и проекти" (Bulgarian version)

Coordinator "International Programmes and Projects" (English version)

Call for Publication: "Popular Culture and Socialism(s)" (English version)

Applicants selected for participation in "Regimes of Historicity" (English version)

"Свобода и демокрация: европейски гледни точки, европейски перспективи" (Bulgarian version)

"Freedom and Democracy: European Perceptions, European Perspectives" (English version)

Postdoctoral researchers and Professorship in Contemporary Social Studies (English version)

"Critical studies of the new social inequalities" (English version)

Call for Participants "Markets as Networks" (English version)

50 Newton Fellowships for post-doctoral researchers (English version)

"Representing Political Figures in Mass Media (XVIIIth – XXIst century)" (English version)

"Европа преди и след 1989 г." (Bulgarian version)

"Europe Before and After 1989. Trans-national and comparative perspectives on Eastern & Western Europe" (English version)

"Diplomats and Dreamers. The Stancioff Family in Bulgarian History" (English version)

Religions and Values in Central and Eastern Europe (English version)

"Action Theory in Philosophy and the Social Sciences" (English version)

Scientific co-operation between research groups in Switzerland and Eastern Europe (English version)

"United Europe - Divided Memory" and "Religion and Secularism" (English version)

"Ролята на висшето образование във формирането на новите елити в съвременна България" (Bulgarian version)

« Le rôle des institutions d’enseignement supérieur dans la formation de nouvelles élites en Bulgarie aujourd’hui » (English version)

"Governmental elite in Romania and Bulgaria during the second half of the nineteenth and early twentieth century. Social history" (English version)

CAS (English version)

Сборникът "We, the People" излезе от печат (Bulgarian version)

"We, the People" edited by Diana Mishkova (English version)

Call for Papers: Cold War Interactions Reconsidered (English version)

Call for Applications: Regimes of Historicity Project (English version)

2010 - 2011 Fulbright Grants Competition (English version)

De bourses destiné à de jeunes chercheurs bulgares (English version)

"Political Mythology and History" (English version)

"Post-Communism and the New European Identity" (English version)

Fellowship on the Political Economy of South East Europe (English version)

"Regime Change and Transitions across the Danubian Region: 1989 – 2009" (English version)

"Twenty Years After: Central and Eastern European Communist Regimes as a Shared Legacy" (English version)

"Memory Politics: Education, memorials and mass media" (English version)

Postdoc Position at the Swiss Forum for Migration and Population Studies (English version)

Напомняне за австрийските стипендии (Bulgarian version)

Advanced Academia Programme (English version)

"Между миналото и бъдещето: Устна история, памет и смисъл" (Bulgarian version)

"Between Past and Future: Oral History, Memory and Meaning" (English version)

"European Historical Dictatorship and Transformation Research" (English version)

"България и Европа: Променящи се идентичности" (Bulgarian version)

"Bulgaria and Europe: Shifting Identities" (English version)

Post-Doctoral Research Fellowships 2010 - 2011 (English version)

Лекции и семинарни дискусии: философия на религиите (Bulgarian version)

"Biography and Identity: Dilemmas and Opportunities" (English version)

The Totalitarianisms of the 20th Century in Comparative Perspective (English version)

ISRP Scholarships for Young Researchers / Spring 2010 (English version)

"Университетът на ХХI век" (Bulgarian version)

Post-doctoral fellowship in the history and philosophy of science (English version)

6th CEU Conference in Social Sciences (English version)

Международна докторантска програма за 2010 г. (Bulgarian version)

International Doctoral Program in Social Sciences 2010 (English version)

Visiting Fellowship on the Political Economy of South East Europe (English version)

2011 - 2012 FULBRIGHT Grants Competition (English version)

"Applied and Experimental Philosophy in Knowledge Based Society (East and West)" (English version)

Scholarships for Balkan students at the Postgraduate Programme in South-East European Studies (English version)

Лятно училище "Религията в публичния живот" (Bulgarian version)

Summer School "Religion in Public Life" (English version)

Culture and Identity: How They Influence Governance (English version)

Independent Fellowship Programme in the Social Sciences and the Humanities (English version)

‘Beauty will save the world’ (English version)

"Изкуства на новите медии – предизвикателство пред съвременното общество" (Bulgarian version)

"Митове за 'другия' на Балканите. Образи, социални практики и поведение" (Bulgarian version)

"Myths of the Other in the Balkans. Representations, social practices and performances" (English version)

"“Reconstructing Imaginary and Real Byzantium: Historical and Cultural Legacy that Divide and Integrate Europe" (English version)

Технологии и отношенията Изток-Запад: Трансфери, паралелни истории и европейската лаборатория" (Bulgarian version)

"Technology & East-West relations: Transfers, parallel histories, and the European laboratory" (English version)

Five-month Research Fellowship for Postdocs (English version)

"From Totalitarianism towards Democracy in Central Eastern Europe" (English version)

Покана за публикации на тема: "Анатомия на маргиналността" (Bulgarian version)

Call for Publications: "The Anatomy of Marginality" (English version)

"Forging the Nation: Performance and Ritual in the (Re)production of Nations" (English version)

Advanced Academic Fellowship Programme of CAS (English version)

Research Fellowships 2011 in Social History (English version)

Call for Applications: 10 International Research Fellowships (English version)

Post-doctoral Research Associate in Science and Religion (English version)

Postdoctoral Fellowships at the European University Institute (English version)

CRASSH's Visiting Fellowships (English version)

Call For Papers: The Balkans in the Cold War (English version)

Polonsky Postdoctoral Fellowships (English version)

Fellowship Programme for 2010/11 for Young Scholars from Central and Eastern Europe (English version)

Five Postdoctoral Fellowships (English version)

"Rechtskulturen: Confrontations Beyond Comparison" (English version)

"Преплетените времена на настоящето" (Bulgarian version)

Mellon Research Fellowships in Turkey for 2011-2012 (English version)

Studienkolleg zu Berlin 2011/12 - Call for Applications (English version)

"Myth-Making and Myth-Breaking in History and the Humanities" (English version)

Humboldt Postdoctoral Research Fellowship Program (English version)

Student Conference "Reckoning with the Recent Past in Post-Dictatorial Societies" (English version)

Тwo doctoral conferences in European Historical Dictatorship (English version)

The Albert Einstein Fellowship (English version)

"Ritual and Sincerity: Certitude and the Other" (English version)

Call for Applications: Advanced Academia Fellowships for Bulgarian Scholars (English version)

Four qualifying scholarships for graduates (English version)

Scholarship schemes of the Institute for Human Sciences, Vienna (English version)

"Фолк-популизмът и ляво-десният спектър в поствоенна Унгария: уроци от миналото" (Bulgarian version)

"Anthropology Otherwise: Rethinking Approaches to Fieldwork in Different Anthropological Traditions" (English version)

"Crisis: Interruptions, Reactions and Continuities in Central and Eastern Europe" (English version)

"Urban Development and Politics in Europe and Russia" (English version)

Visit SAGE Open - an open-access publication (English version)

Стипендии CRASSH за академичната 2012-13 (Bulgarian version)

CRASSH Fellowship Competitions 2012-13 (English version)

"Twenty Years of Macedonian Independence" (English version)

Call for Papers: "Nationalism and the City" (English version)

Покана за публикации: "Балканите: Минало, настояще и бъдеще" (Bulgarian version)

Call for Papers: "The Balkans: Past, Present and Future Prospects" (English version)

Fellowships 2012/13 "Work and Life Course in Global History" (English version)

Franklin Research Grants (English version)

"Миграция и идентичност: Исторически, културни и лингвистични измерения на мобилността на Балканите" (Bulgarian version)

Международно изложение "Образование без граници" (Bulgarian version)

Short-Term Grants for international doctoral candidates (English version)

"Is Democracy Sick of Its Own Media?" (English version)

Postdoctoral and Doctoral Fellowships in Russian and East-european Studies (English version)

Senior and Junior Fellowships CEU - Institute for Advanced Study (English version)

The PAUL CELAN Fellowship 2012/2013 for translators (English version)

Стипендия за млади учени на "Левърхълм Тръст" (Bulgarian version)

Leverhulme Trust's Early Career Fellowship (English version)

"Communism, Nationalism and State Building in Post-War Europe" (English version)

Конкурси на Министерство на образованието и науката (Bulgarian version)

"Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство" (Bulgarian version)

"Regions of Memory. A Comparative Perspective on Eastern Europe" (English version)

Evaluation Report on the Centre for Advanced Study (English version)

New Calls of the Institute for Human Sciences in Vienna (English version)

Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities and Humanistic Sciences (English version)

CEU-IAS Fellowships, Budapest (English version)

"Europe in the Middle East - The Middle East in Europe" (English version)

Calls for Application at the IWM in Vienna (English version)

Visiting Fellowships - Bielefeld Graduate School in History and Sociology (English version)

Deadline: A programme for future European leaders in the fields of science, business, politics, culture and administration (English version)

"Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство" (Bulgarian version)

Call for Applications: Post-doctoral Fernand Braudel-IFER Fellowships (English version)

Конкурс на МОН "Млади таланти" 2013 (Bulgarian version)

Международна научна конференция по социални науки 2013 (Bulgarian version)

International Academic Conference on Social Sciences IACSS 2013 (English version)

Associate Research Fellow: Fall of State Socialism (English version)

13th International Postgraduate Conference on Central and Eastern Europe (English version)

"Work and Human Lifecycle in Global History" Fellowships (English version)

"Асимилация и циркулация. Универсалистичният модел на знанието през XIX в." (Bulgarian version)

"Assimilation and Circulation. A Universalistic Model of Knowledge in the 19th Century" (English version)

"Transferring the Soviet New Man: Eastern and Central European Perspectives" (English version)

Call for applications to Newton International Fellowships (English version)

Call for applications Paris Institute for Advanced Studies (English version)

"Living after the Fall(?): Past-Present in Southeastern Europe" (English version)

"Размиване на границите: Експертни полета и пространства на намеса в производството на колективно/хибридно знание" (Bulgarian version)

"Blurring the Boundaries: Fields of Expertise and Spaces of Intervention in Collective/Hybrid Knowledge Production" (English version)

Venezuela is not Ukraine? Reflections on the Emergent Protest Movements in the Post/Socialist World (English version)

New Honorary Fellowship at the Historische Kolleg (English version)

2015 - 2016 EURIAS Fellowship Programme (English version)

"Актуални тенденции в изследванията на комунизма" (Bulgarian version)

Ново списание на БАН за хуманитаристика и обществени науки (Bulgarian version)

"25 години по-късно. История и памет за комунизма" (Bulgarian version)

"Twenty Five Years Later. History and Memory of Communism" (English version)

"The First World War and the Balkans – Historic Event, Experience and Memory" (English version)

"Epistemologies of In-Betweenness: East Central Europe and the World History of Social Science, 1890-1945" (English version)

Call for Proposals: History of Economic Thought Under Communism (English version)

"Sites of Memory of Socialism and Communism in Europe" (English version)

3 Visiting Fellowships. The Institute for European Global Studies, University of Basel (English version)

Специален брой на "Социологически проблеми" (Bulgarian version)

"Войната и мира в политическата мисъл" (Bulgarian version)

Call for Papers: "War and Peace in Political Thought" (English version)

Program for visiting scholars at the Institute for East and Southeast European Studies in Regensburg (2016) (English version)

Fellowship Programme of Center for Advanced Cultural and Social Studies for Experienced Researchers 2016/17 (English version)

Doctoral Programme of the European University Institute (English version)

"Сравнителни изследвания на комунизма: Режимът и обществото в страните от Източна Европа (1956-1989)" (Bulgarian version)

1956, Resistance and Cultural Opposition in East Central Europe (English version)

"Може ли науката да вреди?" (Bulgarian version)

Postdoctoral Fellowships in Russian and East European Studies (English version)

"Алтернативната религиозност в Източна Европа по време на комунизма" (Bulgarian version)

"Alternative Religiosities in the Communist East-Central Europe" (English version)

Публични лекции на проф. Линда Гордън и проф. Соня Комб (Bulgarian version)

Конференция: "Просвещението от Не-Западна перспектива" (Bulgarian version)

THE ENLIGHTENMENT FROM A NON-WESTERN PERSPECTIVE (English version)

Academic Posts at the European University Institute (English version)

Imre Kertész Kolleg Fellowships for 2017 (English version)

"Властта, политическия ред и ежедневието на Балканите: от пост-османски държави до пост-социалистически демокрации" (Bulgarian version)

"Power, Political Order and Everyday Life in the Balkans: From Post-Ottoman Nation States to Post-Socialist Democracies" (English version)

Стипендиантска програма на ЦАИ и NEC Букурещ "TEACHING EUROPE" (Bulgarian version)

International conference "Cultural Heritage in Migration" (English version)

Call for participants: International Conference "Domination and Adaptation" (English version)

"The personal and emotional dimension of nationhood in European history (19th century to WWII)" (English version)

Конференция: "Централна Европа и Мюсюлманите на Балканите: връзки и образи" (Bulgarian version)

Лекция: "Lateness: eвропейската перспектива през понятието на Адорно" (Bulgarian version)

Imre Kertész Kolleg in Jena offers Fellowships for the academic year 2018-2019 (English version)

"Можем ли да говорим за една или повече Европи?" (Bulgarian version)

Лекция: "Трансформациите в православното християнство в перспективата на longue-durée: социологически анализ" (Bulgarian version)

Софийски диалози: "Конструктивизъм и натурализъм в социалните науки и практики" (Bulgarian version)

Изследователски грантове: "История на манастирската икономика" (Bulgarian version)

Международна конференция: "Великите идеи" на Балканите (18 - 20 век) (Bulgarian version)

New CAS Fellowship Programme for Bulgarian Scholars (English version)

Покана конференция: "От запад на изток: метаморфозите на дискурса в Европа (Bulgarian version)

Call for Applications: From West to East: Metamorphoses of Discourses in Europe (English version)

"Николай Генчев (1931-2000) - между либерализма и национализма, между дисидентството и властта, между науката и псевдонауката" (Bulgarian version)

Подготовка за докторантура в Leibniz ScienceCampus в Регенсбург (Bulgarian version)

Изследователски стипендии на ЦАИ за 2020/2021 година (Bulgarian version)

(English version)

Стипендии за подкрепа на изследователски пътувания на учени от Югоизточна Европа (Bulgarian version)

Стипендии на Нов Европейски Колеж (NEC), Букурещ за 2021/2022 г. (Bulgarian version)

Call for Applications: 2021/ 2022 NEC Fellowships (English version)

Стипендии на IWM Виена за 2021-2022 г. (Bulgarian version)

IWM Fellowship Opportunities in Vienna (English version)

ЦАИ обявява работна позиция за офис мениджър (Bulgarian version)

Краткосрочни стипендии на Института за политически науки, Полша (Bulgarian version)

Фондация Getty и ЦАИ канят участници за пролетната археологическа школа през 2022 г. (Bulgarian version)

Покана за участие: Неформални практики в Югоизточна Европа – примери и анализи (Bulgarian version)

Call for Papers: Informal practices in Southeast Europe – Examples and Analyses (English version)

Стипендии на Институт на науките за човека, Виена (Bulgarian version)

Събития

Метафизиката на Левинас: Правото на Другия (Bulgarian version)

Levinas' Metaphysics: Right of the Other (English version)

"Идентичности: национални, регионални и лични" (Bulgarian version)

"Identities: National, Regional and Personal" (English version)

Европейската научна фондация финансира международна конференция (Bulgarian version)

Call for Proposals - ESF Research Conferences 2008 (English version)

"Global Labor History and the Question of Freedom and Unfreedom" (English version)

"The 'New' 'Liberal' Europe?: Speculations, Fears, Visions" (English version)

Call for Papers: "Nation, Community, and the State" (English version)

Call for Applications: "History and Memory in Europe" 2007/2008 (English version)

"Режими на историчност и дискурси на модерността, 1900-1945, Централна, Източна, Югоизточна и Скандинавска Европа" (Bulgarian version)

"Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945, in East-Central, Southeast and Northern Europe" (English version)

"Globalization, Digitization, Access, and Preservation of Cultural Heritage" (English version)

"Мултикултурализмът: проблемни възли, парадигми, идеологии" (Bulgarian version)

Andrew W. Mellon East-Central European Research Visiting Fellowships (English version)

Покана за участие в семинар посветен на комунизма (Bulgarian version)

Appel a Contributions (Call for Papers) (English version)

"Политическа култура и културна политика в Централна и Югоизточна Европа 1850-1950 г." (Bulgarian version)

"Political Culture and Cultural Politics in Central and South East Europe, 1850-1950" (English version)

"Perspectives of the Muslim Communities in Former Yugoslavia and the Marginalization of the Muslim Heritage" (English version)

Изтича срока за подаване на участие в "Социология на риска и несигурността" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline: "Sociology of Risk and Uncertainty" (English version)

Deadline for Call for Papers: "Beyond the Nation?" (English version)

"Дисциплини и граници: Хуманитарните науки в интердисциплинарни времена" (Bulgarian version)

"Disciplines and Borders: Humanities research in an age of interdisciplinarity" (English version)

“Revolution of the Proletariat vs. Revolution of the Technocracy: 'HTP' as a Surrogate for the Economic Reforms in the period 1970-1989” (English version)

"Режими на историчност и дискурси на модерността, 1900-1945, Централна, Източна, Югоизточна и Скандинавска Европа" (Bulgarian version)

"Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945, in East-Central, Southeast and Northern Europe" (English version)

The Max Planck Postdoctoral Fellowships: Call for Applications (English version)

"Градски артефакти: Видове, практики, циркулации" (Bulgarian version)

"Urban Artefacts: Types, Practices, Circulations" (English version)

Applications for funded visits of up to three months (English version)

22nd Annual Congress of the European Economic Association (English version)

Мюсюлмански общности: религиозна и национална идентичност, род, културна устойчивост" (Bulgarian version)

"Muslim Diasporas: Religious and National Identity, Gender, Cultural Resistance" (English version)

Летен курс "Култура и познавателна способност" (Bulgarian version)

Summer Course "Culture and Cognition" (English version)

Стипендии за изготвяне на учебни курсове (Bulgarian version)

Curriculum Research Fellowships (English version)

Deadline: Mellon Research Fellowships in Turkey (English version)

Call for Papers: International Conference "Justice": Deadline (English version)

New Philosophy Seminar at Sofia University (English version)

ESF Exploratory Workshops - 2007 Call for Proposals: Deadline (English version)

Краен срок: "Разводът, жените и семействата на Балканите (XVIII - XX в.)" (Bulgarian version)

Deadline: "Divorce, Women and Families in the Balkans (XVIIIth-XXth centuries)" (English version)

Международен семинар "Политическа култура и културни политики в Централна и Югоизточна Европа, 1850-1950" (Bulgarian version)

International Workshop "Political Culture and Cultural Politics in Central and South East Europe, 1850-1950". 5-7 July 2007 (English version)

Human Capital and Economic Growth in Bulgaria, 1949-2005 (English version)

From a Regional Historical Event to a Place of National Memory: Batak and Constructions of History in Bulgaria (English version)

Public Lectures by Prof. Stelios Virvidakis (English version)

Registration Deadline. Europe: Integration and/or Fragmentation? 22-23 June, Ljubljana (English version)

CLS Seminar: The Future through the Culture of the Past: Bulgarian Economic and Social History (English version)

Краен срок за кандидатстване: Лятно училище "Демокрацията в Европа", Виерзба/Полша (Bulgarian version)

CfA Deadline: Summer School 'Democracy in Europe', Wierzba/Poland, 16-22.9.2007 (English version)

CFP Deadline:'Globalization and its Impacts and Localities'. September 05-07, 2007 (English version)

Краен срок: Конкурс за стипендиантска програма на ЦАИ за 2007 - 2008 г. (Bulgarian version)

Deadline for application: CAS 2007 - 2008 Fellowship Programme (English version)

Deadline: Second Annual Conference on Empirical Legal Studies. 9 - 10 November 2007 (English version)

Upcoming Deadline for CRC's Fall 2007 Sessions (English version)

Краен срок: Програма за изследователски обмен на Британския съвет (Bulgarian version)

Deadline: Researcher Exchange Programme of the British Council (English version)

Lecture "Public Images of the Civil Servants in Bulgaria, End of the 19th – Early 20th Century", 5. 30 p.m. (English version)

Deadline: "Social Figurations of Violence and War beyond the State" Workshop (English version)

Краен срок: Покана за рецензии на книги от областта на социалните науки (Bulgarian version)

CfP: Book Reviews in Political Science, Sociologgy, IR, European Studies, Gender, Nationalism (English version)

Central European University, Budapest announces a search for Lecturer (English version)

Deadline: Fellowships in the Social Sciences and Humanities 2008-2009 (English version)

14th International Summer School in Cognitive Sciences (English version)

Deadline: "The Genesis of Nationalism in Europe" (English version)

Deadline: PhD Fellowships "Gender as a category of Knowledge" (English version)

Deadline for Call for Papers: "Distinktion" (English version)

"Пространство, време и реалност" (Bulgarian version)

Deadline: Virtual Knowledge Studio, second 3-month Postdoctoral Fellowship (English version)

Deadline: Postdoctoral research grant in History of Science (English version)

Call for Papers Deadline: "Emotion, Space and Society" (English version)

Краен срок: "История на знанието: интердисциплинарни перспективи" (Bulgarian version)

Deadline: "History of Knowledge: Interdisciplinary Perspectives of Young Researchers" (English version)

CAS Discussion Series: "Natural Sciences and Social Worlds" (English version)

Краен срок: "Конституционни версии: към една обща теория на демократичната конституция" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline: "Contested Constitutionalisation: Towards a Theory of Democratic Constitutionalism" (English version)

"Национални конфликти, граници и асиметрична интеграция: Случаят с Хабсбургския митнически съюз" (Bulgarian version)

Deadline: Max Planck Institute Cologne Potsdoctoral Fellowships (English version)

Deadline: Two PhD-positions at the University of Amsterdam (English version)

"Мълчанието за комунизма в Централна и Източна Европа" (Bulgarian version)

"The Silence about Communism in Central and Southeastern Europe" (English version)

Краен срок: 10 постдокторантски стипендии за академичната 2008/2009 (Bulgarian version)

Deadline: 10 Postdoctoral Fellowships for Academic Year 2008/2009 (English version)

38rth World Congress of the International Institute of Sociology (English version)

Research Presentation: Institute of Cultural Psychology and Qualitative Social Research (English version)

Deadline: ISRP Scholarships for Young Researchers (English version)

Deadline: Postgraduate Studentships in Philosophy and History & Philosophy of Science (English version)

Call for Papers Deadline "Perspectives from the Periphery" (English version)

European University Institute invites applications for its PhD Programme (English version)

Deadline: Summer School in Methods and Techniques in Political Sciences (English version)

Deadline: Mellon Research Fellowships 2008-2009 (English version)

Краен срок: Обучение за изготвяне на индивидуални проекти на млади учени (Bulgarian version)

Training Programme Deadline: Early Independence For Post-Docs (English version)

Job Offer Deadline, junior scholar, Max Planck (English version)

Date limite: Bourses de recherche pour jeunes chercheurs (English version)

Deadline: Fellowships in the Study of Culture (English version)

Deadline: "East-Central Europe in the Cold War 1945-1989" (English version)

Deadline: "Performing Biographies: Memory and the Art of Interpretation" (English version)

Deadline: "System changes of South East European societies:..." (English version)

Deadline: Second Call for Applications for CAS fellowships (English version)

Deadline: Paul Celan Fellowships for Translators 2008 / 2009 (English version)

Краен срок: "Културни, политически и религиозни идеологии при оценките на Новите медии" (Bulgarian version)

Deadline: "Cultural, Political and Religious Ideologies and the Appraisal of New Media" (English version)

Deadline: European Science Foundation supports Exploratory Workshops (English version)

Deadline: Robert Bosch Fellowships (English version)

Deadline: Aleksanteri Institute Visiting Scholar Programme for Post-Docs (English version)

Call for papers Deadline: Social and Spiritual Aspects of Material Culture (English version)

Deadline: "Changing Dynamics of the Danubian Region..." (English version)

"New Approaches to Comparative History in Central, Eastern and Southeastern Europe" (English version)

Краен срок: Британски съвет предлага възможности за създаване на международни контакти (Bulgarian version)

Deadline: Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945 (English version)

Краен срок: "Историята на хуманитарните науки" (Bulgarian version)

Deadline: "The Making of the Humanities" (English version)

Prolongation of Deadline: Call for Shaken Order Project (English version)

Deadline: Professor of Organizational Sociology (English version)

Deadline: HUMANICUS Call for Papers and Reviewers (English version)

Публична лекция на проф. Майкъл Херцфелд (Bulgarian version)

Michael Herzfeld - Seminar under the CAS Guest-Lecture Series (English version)

Newton International Fellowships (English version)

Deadline: Graduate School Image and Time - Announcement of 12Scholarships (English version)

Fellowships Deadline: "Cultural Orientations and Institutional Order in Southe astern Europe" (English version)

Краен срок: ЦАИ търси координатор "Международни програми и проекти" (Bulgarian version)

Deadline: Coordinator "International Programmes and Projects" (English version)

Call for Publication Deadline: "Popular Culture and Socialism(s)" (English version)

Краен срок: "Свобода и демокрация: европейски гледни точки, европейски перспективи" (Bulgarian version)

Deadline: "Freedom and Democracy: European Perceptions, European Perspectives" (English version)

"Critical studies of the new social inequalities" (English version)

Conference "Markets as Networks" (English version)

Deadline: 50 Newton Fellowships for post-doctoral researchers (English version)

"Representing Political Figures in Mass Media (XVIIIth – XXIst century)" (English version)

Краен срок: "Европа преди и след 1989 г." (Bulgarian version)

Deadline: "Europe Before and After 1989" (English version)

"Diplomats and Dreamers. The Stancioff Family in Bulgarian History" (English version)

Deadline: Religions and Values in Central and Eastern Europe (English version)

Deadline: "Action Theory in Philosophy and the Social Sciences" (English version)

Deadline: Scientific co-operation between research groups in Switzerland and Eastern Europe (English version)

"Ролята на висшето образование във формирането на новите елити в съвременна България" (Bulgarian version)

« Le rôle des institutions d’enseignement supérieur dans la formation de nouvelles élites en Bulgarie aujourd’hui » (English version)

Deadline: Visiting Research Fellowships (English version)

Call for Papers Deadline: Cold War Interactions Reconsidered (English version)

(English version)

Deadline: 2010 - 2011 Fulbright Grants Competition (English version)

De bourses destiné à de jeunes chercheurs bulgares (English version)

"Political Mythology and History" (English version)

Deadline: "Post-Communism and the New European Identity" (English version)

Fellowship Deadline on the Political Economy of South East Europe (English version)

Deadline: "Regime Change and Transitions across the Danubian Region: 1989 – 2009" (English version)

Deadline: "Twenty Years After: Central and Eastern European Communist Regimes as a Shared Legacy" (English version)

"Memory Politics: Education, memorials and mass media" (English version)

Deadline: Postdoc Position at the Swiss Forum for Migration and Population Studies (English version)

Напомняне за австрийските стипендии: Краен срок (Bulgarian version)

Deadline: Advanced Academia Programme (English version)

Краен срок: "Между миналото и бъдещето: Устна история, памет и смисъл" (Bulgarian version)

Deadline: "Between Past and Future: Oral History, Memory and Meaning" (English version)

Deadline: "European Historical Dictatorship and Transformation Research" (English version)

Deadline: Post-Doctoral Research Fellowships 2010 - 2011 (English version)

Лекции и семинарни дискусии: философия на религиите (Bulgarian version)

Deadline: "Biography and Identity: Dilemmas and Opportunities" (English version)

The Totalitarianisms of the 20th Century in Comparative Perspective (English version)

Deadline: ISRP Scholarships for Young Researchers / Spring 2010 (English version)

"Университетът на ХХI век" (Bulgarian version)

Deadline: Post-doctoral fellowship in the history and philosophy of science (English version)

Deadline: 6th CEU Conference in Social Sciences (English version)

Креан срок: Международна докторантска програма за 2010 г. (Bulgarian version)

International Doctoral Program in Social Sciences 2010 (English version)

Deadline: Visiting Fellowship on the Political Economy of South East Europe (English version)

Deadline: 2011 - 2012 FULBRIGHT Grants Competition (English version)

"Applied and Experimental Philosophy in Knowledge Based Society (East and West)" (English version)

Deadline: Scholarships for Balkan students at the Postgraduate Programme in South-East European Studies (English version)

Краен срок: Лятно училище "Религията в публичния живот" (Bulgarian version)

Deadline: Summer School "Religion in Public Life" (English version)

"Culture and Identity: How They Influence Governance" (English version)

Independent Fellowship Programme in the Social Sciences and the Humanities (English version)

Deadline ‘Beauty will save the world’ (English version)

"Изкуства на новите медии – предизвикателство пред съвременното общество" (Bulgarian version)

Краен срок: "Митове за 'другия' на Балканите. Образи, социални практики и поведение" (Bulgarian version)

Deadline: "Myths of the Other in the Balkans. Representations, social practices and performances" (English version)

Deadline: "Reconstructing Imaginary and Real Byzantium: Historical and Cultural Legacy that Divide and Integrate Europe" (English version)

Краен срок: "Технологии и отношенията Изток-Запад: Трансфери, паралелни истории и европейската лаборатория" (Bulgarian version)

"Technology & East-West relations: Transfers, parallel histories, and the European laboratory" (English version)

Deadline: Five-month Research Fellowship for Postdocs (English version)

Deadline: "From Totalitarianism towards Democracy in Central Eastern Europe" (English version)

Покана за публикации на тема: "Анатомия на маргиналността" (Bulgarian version)

Deadline: Call for Publications "The Anatomy of Marginality" (English version)

Deadline: "Forging the Nation: Performance and Ritual in the (Re)production of Nations" (English version)

Deadline: Advanced Academic Fellowship Programme of CAS (English version)

Deadline: Research Fellowships 2011 in Social History (English version)

Call for Applications Deadline: 10 International Research Fellowships (English version)

Deadline: Post-doctoral Research Associate in Science and Religion (English version)

Deadline: Postdoctoral Fellowships at the European University Institute (English version)

Deadline: CRASSH's Visiting Fellowships (English version)

Call For Papers Deadline: The Balkans in the Cold War (English version)

Deadline: Polonsky Postdoctoral Fellowships (English version)

Deadline: Fellowship Programme for 2010/11 for Young Scholars from Central and Eastern Europe (English version)

Deadline: Five Postdoctoral Fellowships (English version)

Deadline: "Rechtskulturen: Confrontations Beyond Comparison" (English version)

"Преплетените времена на настоящето" (Bulgarian version)

Deadline: Mellon Research Fellowships in Turkey for 2011-2012 (English version)

Studienkolleg zu Berlin 2011/12 - Call for Applications Deadline (English version)

Deadline: "Myth-Making and Myth-Breaking in History and the Humanities" (English version)

Student Conference Deadline: "Reckoning with the Recent Past in Post-Dictatorial Societies" (English version)

Тwo doctoral conferences in European Historical Dictatorship (English version)

"Ritual and Sincerity: Certitude and the Other" (English version)

Call for Applications Deadline: Advanced Academia Fellowships for Bulgarian Scholars (English version)

Deadline: Four qualifying scholarships for graduates (English version)

Deadline: Scholarship schemes of the Institute for Human Sciences, Vienna (English version)

"Фолк-популизмът и ляво-десният спектър в поствоенна Унгария: уроци от миналото" (Bulgarian version)

Deadline: "Anthropology Otherwise: Rethinking Approaches to Fieldwork in Different Anthropological Traditions" (English version)

Deadline: "Crisis: Interruptions, Reactions and Continuities in Central and Eastern Europe" (English version)

Deadline: "Urban Development and Politics in Europe and Russia" (English version)

Краен срок: Стипендии CRASSH за академичната 2012-13 (Bulgarian version)

Deadline: CRASSH Fellowship Competitions 2012-13 (English version)

Deadline: "Twenty Years of Macedonian Independence" (English version)

Call for Papers Deadline: "Nationalism and the City" (English version)

Краен срок: "Балканите: Минало, настояще и бъдеще" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline: "The Balkans: Past, Present and Future Prospects" (English version)

Deadline: Fellowships 2012/13 "Work and Life Course in Global History" (English version)

Deadline: Franklin Research Grants (English version)

"Миграция и идентичност: Исторически, културни и лингвистични измерения на мобилността на Балканите" (Bulgarian version)

Международно изложение "Образование без граници" (Bulgarian version)

Deadline: Short-Term Grants for international doctoral candidates (English version)

"Is Democracy Sick of Its Own Media?" (English version)

Deadline: Postdoctoral and Doctoral Fellowships in Russian and East-european Studies (English version)

Deadline: Senior and Junior Fellowships CEU - Institute for Advanced Study (English version)

Deadline: The PAUL CELAN Fellowship 2012/2013 for translators (English version)

Краен срок: Стипендия за млади учени на "Левърхълм Тръст" (Bulgarian version)

Deadline: Leverhulme Trust's Early Career Fellowship (English version)

Deadline: "Communism, Nationalism and State Building in Post-War Europe" (English version)

Конкурси на Министерство на образованието и науката (Bulgarian version)

Краен срок: "Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство" (Bulgarian version)

Deadline: "Regions of Memory. A Comparative Perspective on Eastern Europe" (English version)

Deadline: Calls of the Institute for Human Sciences in Vienna (English version)

Deadline: Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities and Humanistic Sciences (English version)

Deadline: CEU-IAS Fellowships, Budapest (English version)

Deadline: "Europe in the Middle East - The Middle East in Europe" (English version)

Calls for Application at the IWM in Vienna (English version)

Visiting Fellowships - Bielefeld Graduate School in History and Sociology (English version)

A programme for future European leaders in the fields of science, business, politics, culture and administration (English version)

Краен срок: "Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство" (Bulgarian version)

Call for Applications Deadline: Post-doctoral Fernand Braudel-IFER Fellowships (English version)

Краен срок: Конкурс на МОН "Млади таланти" 2013 (Bulgarian version)

Краен срок: Международна научна конференция по социални науки 2013 (Bulgarian version)

Deadline: International Academic Conference on Social Sciences IACSS 2013 (English version)

Deadline: Associate Research Fellow - Fall of State Socialism (English version)

Deadline: 13th International Postgraduate Conference on Central and Eastern Europe (English version)

Deadline: "Work and Human Lifecycle in Global History" Fellowships (English version)

"Асимилация и циркулация. Универсалистичният модел на знанието през XIX в." (Bulgarian version)

"Assimilation and Circulation. A Universalistic Model of Knowledge in the 19th Century" (English version)

"Transferring the Soviet New Man: Eastern and Central European Perspectives" (English version)

Deadline: Call for applications to Newton International Fellowships (English version)

Deadline: Call for applications Paris Institute for Advanced Studies (English version)

"Living after the Fall(?): Past-Present in Southeastern Europe" (English version)

"Размиване на границите: Експертни полета и пространства на намеса в производството на колективно/хибридно знание" (Bulgarian version)

Deadline: "Blurring the Boundaries: Fields of Expertise and Spaces of Intervention in Collective/Hybrid Knowledge Production" (English version)

Venezuela is not Ukraine? Reflections on the Emergent Protest Movements in the Post/Socialist World (English version)

New Honorary Fellowship at the Historische Kolleg (English version)

Deadline: 2015 - 2016 EURIAS Fellowship Programme (English version)

"Актуални тенденции в изследванията на комунизма" (Bulgarian version)

Краен срок: "25 години по-късно. История и памет за комунизма" (Bulgarian version)

Deadline: "Twenty Five Years Later. History and Memory of Communism" (English version)

"The First World War and the Balkans – Historic Event, Experience and Memory" (English version)

Deadline: "Epistemologies of In-Betweenness: East Central Europe and the World History of Social Science, 1890-1945" (English version)

Call for Proposals: History of Economic Thought Under Communism (English version)

Deadline: "Sites of Memory of Socialism and Communism in Europe" (English version)

3 Visiting Fellowships. The Institute for European Global Studies, University of Basel (English version)

"Войната и мира в политическата мисъл" (Bulgarian version)

Call for Papers: "War and Peace in Political Thought" (English version)

Program for visiting scholars at the Institute for East and Southeast European Studies in Regensburg (2016) (English version)

Fellowship Programme of Center for Advanced Cultural and Social Studies for Experienced Researchers 2016/17 (English version)

Doctoral Programme of the European University Institute (English version)

"Сравнителни изследвания на комунизма: Режимът и обществото в страните от Източна Европа (1956-1989)" (Bulgarian version)

Deadline: 1956, Resistance and Cultural Opposition in East Central Europe (English version)

"Може ли науката да вреди?" (Bulgarian version)

Postdoctoral Fellowships in Russian and East European Studies (English version)

"Алтернативната религиозност в Източна Европа по време на комунизма" (Bulgarian version)

"Alternative Religiosities in the Communist East-Central Europe" (English version)

"Жените в академията" (Bulgarian version)

Конференция: "Просвещението от Не-Западна перспектива" (Bulgarian version)

THE ENLIGHTENMENT FROM A NON-WESTERN PERSPECTIVE (English version)

Academic Posts at the European University Institute (English version)

Imre Kertész Kolleg Fellowships for 2017 (English version)

"Властта, политическия ред и ежедневието на Балканите: от пост-османски държави до пост-социалистически демокрации" (Bulgarian version)

"Power, Political Order and Everyday Life in the Balkans: From Post-Ottoman Nation States to Post-Socialist Democracies" (English version)

Краен срок: Стипендиантска програма на ЦАИ и NEC Букурещ "TEACHING EUROPE" (Bulgarian version)

International conference "Cultural Heritage in Migration" (English version)

Call for participants: International Conference "Domination and Adaptation" (English version)

"The personal and emotional dimension of nationhood in European history (19th century to WWII)" (English version)

"Правосъдие на победителите или имитация на правосъдие: съдебното преследване на военни престъпления в България след Първата световна война" (Bulgarian version)

Конференция: "Централна Европа и Мюсюлманите на Балканите: връзки и образи" (Bulgarian version)

Лекция: "Lateness: eвропейската перспектива през понятието на Адорно" (Bulgarian version)

Imre Kertész Kolleg in Jena offers Fellowships for the academic year 2018-2019 (English version)

"Можем ли да говорим за една или повече Европи?" (Bulgarian version)

Лекция: "Трансформациите в православното християнство в перспективата на longue-durée: социологически анализ" (Bulgarian version)

Софийски диалози: "Конструктивизъм и натурализъм в социалните науки и практики" (Bulgarian version)

Изследователски грантове: "История на манастирската икономика" (Bulgarian version)

Международна конференция: "Великите идеи" на Балканите (18 - 20 век) (Bulgarian version)

New CAS Fellowship Programme for Bulgarian Scholars (English version)

Покана конференция: "От запад на изток: метаморфозите на дискурса в Европа (Bulgarian version)

Call for Applications: From West to East: Metamorphoses of Discourses in Europe (English version)

"Николай Генчев (1931-2000) - между либерализма и национализма, между дисидентството и властта, между науката и псевдонауката" (Bulgarian version)

Подготовка за докторантура в Leibniz ScienceCampus в Регенсбург (Bulgarian version)

Изследователски стипендии на ЦАИ за 2020/2021 година (Bulgarian version)

(English version)

Стипендии за подкрепа на изследователски пътувания на учени от Югоизточна Европа (Bulgarian version)

Стипендии на Нов Европейски Колеж (NEC), Букурещ за 2021/2022 г. (Bulgarian version)

Call for Applications: 2021/ 2022 NEC Fellowships (English version)

Краен срок: Стипендии на IWM Виена за 2021-2022 г. (Bulgarian version)

Deadline: IWM Fellowship Opportunities in Vienna (English version)

ЦАИ обявява работна позиция за офис мениджър (Bulgarian version)

Краен срок: Краткосрочни стипендии на Института за политически науки, Полша (Bulgarian version)

Фондация Getty и ЦАИ канят участници за пролетната археологическа школа през 2022 г. (Bulgarian version)

Покана за участие: Неформални практики в Югоизточна Европа – примери и анализи (Bulgarian version)

Call for Papers: Informal practices in Southeast Europe – Examples and Analyses (English version)

Крайни срокове: Стипендии на Институт на науките за човека, Виена (Bulgarian version)


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.