Начало > Търсене

Търсене

Търсене на The

Намерени резултати: 1544

Потребители

Diana Mishkova (English version)

Svetla Kazalarska (English version)

Daniela Koleva (English version)

Kameliya Asenova (English version)

Eva Golovinska (English version)

Tsoni Tsonev (English version)

Vanya Ivanova (English version)

Ruzha Smilova (English version)

Pepka Boyadjieva (English version)

Ralitsa Angelova (English version)

Roumen Avramov (English version)

Милена Кремъкова (Bulgarian version)

Nina Dimitrova (English version)

Yordanka Madzharova (English version)

Dessislava Gavrilova (English version)

Nonka Bogomilova (English version)

Maria Todorova (English version)

Tanja Petrovic (English version)

Svetla Baloutzova (English version)

Boris Shopov (English version)

Tatyana Stoicheva (English version)

Grigor Boykov (English version)

Momchil Hristov (English version)

Hristo P. Berov (English version)

Diliana Veleva (English version)

Марияна Богданова (Bulgarian version)

Kalina Sotirova (English version)

Dobrinka Chankova (English version)

Borislav Gueorguiev (English version)

Gergana Georgieva (English version)

Vladislava Ilieva (English version)

Krassimir Terziev (English version)

Venellin Stoychev (English version)

Йоанна Златева (Bulgarian version)

Yordan Zhelev (English version)

Irina Kuzidova (English version)

Heinz-Rudi Spiegel (English version)

Ana Hofman (English version)

Rumyana Karakostova (English version)

Борислав Тошев (Bulgarian version)

Миглена Иванова (Bulgarian version)

Miglena Ivanova (English version)

Irina Chongarova-Aron (English version)

Konstantin Sachariew (English version)

Valeria Pacheva (English version)

Katia Mihailova (English version)

Mihail Mirchev (English version)

Dragomir Tzanev (English version)

Irena Sentevska (English version)

Dragan Zajkovski (English version)

Dionisi Nikolov (English version)

Yana Kavrakova (English version)

Slavka Karakusheva (English version)

Ignatius Gutsa (English version)

Нора Голешевска (Bulgarian version)

Markus Wien (English version)

Yuliyana Gencheva (English version)

Vladimir Gradev (English version)

Zsuzsanna Magdo (English version)

Victoria Zaevska (English version)

Abedin Hadzhiev (English version)

Assen Kanev (English version)

Hristo Hristozov (English version)

Tania Reytan-Marincheshka (English version)

Stoyanka Manolcheva (English version)

Sylvia Borissova (English version)

Svitlana Koch (English version)

Maria Diamandieva (English version)

Velislava Petrova (English version)

Mariella Andreevska (English version)

Victor Petrov (English version)

Borislav Dimitrov (English version)

Tonka Kostadinova (English version)

JUDYANNET MUCHIRI (English version)

Камелия Николова (Bulgarian version)

Julia Stefanova (English version)

Liubka Stefanova (English version)

Maria Kotseva (English version)

Katherina Kokinova (English version)

Elissaveta Petkova (English version)

Georgi Burnaski (English version)

Zornitsa Velinova (English version)

Petko Miran (English version)

Georgi Kanev (English version)

Veselka Manavska (English version)

Кармел Дахер (Bulgarian version)

Kristina Yapova (English version)

Dimitrina Popova (English version)

Благовест Върбаков (Bulgarian version)

Blagovest Varbakoff (English version)

Lucien Peters (English version)

Dilyana Kiryakova-Ryan (English version)

Aleksandar Stoykov (English version)

Ekaterina Markova (English version)

Публикации

Levinas' Metaphysics (English version)

Once Upon a Time... There Was The Town of Kotel. Urban representations, narratives and identities in transition. (English version)

The Interesting Anomaly of Balkan Liberalism (English version)

The Use of Tradition and National Identity in the Development Debates in the Balkans (English version)

Diversity Matters: A Lesson from a Post-Communist Country (English version)

In Quest of Balkan Occidentalism (English version)

Преосмисляне на нео-институционализма или Има ли значение разнообразието във висшето образование (Bulgarian version)

Re-thinking Neoinstitutionalism or Does Diversity Matter in Higher Еducation (English version)

Is Sociology of the Unique Possible? (English version)

Religion and Nationalism. Religious Ideas in Bulgaria between the Two World Wars. (English version)

Fading of the "East" and Drawing near to the "South". Bulgarian Business Culture. (English version)

The Economic 20th Century of Bulgaria (English version)

Monetary and Fiscal Policies in South-East Europe. Historical and Comparative Perspective (English version)

Alienation (English version)

The Bagryanov Economic Plan 1942-1946 (English version)

Thought Statistics (English version)

Cross-national mentoring NGOs in transition societies (Bulgarian version)

Cross-national Mentoring NGOs in Transition Societies (English version)

Impact of Gender on the Occupational Group of Software Producers in Bulgaria (English version)

The Culture of Camouflage - the Culture of the Transition form Modernity to Postmodernity (English version)

Preexposing of Social Capital in the Progress of Eurointegration of Bulgarian Society (English version)

Същност и периферия на националната политическа история в книгата „България” от Ричард Крамптън (Bulgarian version)

Significance and Periphery of the National Political History in the Book Bulgaria by R. J. Crampton (English version)

ALTERNATIVES FOR PROTECTION OF CHILDREN’S TELEVISION AUDIENCE IN THE FRAME OF MEDIA REGULATION (English version)

MEDIA AUDIENCES’ ACCESS AND PARTICIPATION (English version)

School and Schooling in the Kingdom of Bulgaria: Photoarchives - Part 1 (Bulgarian version)

School ans Schooling in the Kingdom of Bulgaria: Photoarchives - Part 1 (English version)

School and Schooling in the Kigdom of Bulgaria: Photoarchives - Part 2 (Education in Urban Areas) (Bulgarian version)

Human psyche: the world`s of the man (Bulgarian version)

The role of science in building a better world (English version)

Какво е Балканската история? Пространства и мащаби в традицията на Югоизточно-еропейските изследвания (Bulgarian version)

What is in Balkan History? Spaces and Scales in the Tradition of Southeast-European Studies (English version)

Longing or Loathing a “Common” Identity. The European Strategies for Information Society as an Instrument for Constructing Identity and the Local Realities: the Case of Bulgaria (English version)

"Settlement life in The Balkans and Asia Minor through the centuries" (English version)

Problematizing the Genealogy of Social Institutions (English version)

Home, Family, School: On the Pupils' Aloofness from Their School (English version)

Теоремата на фон Нойман за отсъствие на скрити параметри в квантовата механика (Bulgarian version)

Приносът на Фонд "Научни изследвания" за развитието на науката в България и основни изисквания за неговата дейност [Status and Problems of the Bulgarian Science Fund (1990-2011)] (Bulgarian version)

Самото число. Квантовият компютър, или защо двете теореми на Курт Гьодел за непълнотата са от фундаментален физически и философски интерес (Bulgarian version)

BULGARIAN VIDEO ART – SCREEN LANGUAGE AND POSTMODERNISM (English version)

Културна Феноменология на Правото и Топологически подход към Правото (Bulgarian version)

The traditional Muslim city: portrait and approaches (English version)

Civil society and the Women's Market (English version)

Lolita Reading "Lolita": the Rhetoric of Reader Participation (Bulgarian version)

Lolita Reading "Lolita": the Rhetoric of Reader Participation (English version)

Olympism and Globalism (English version)

CLUSTERS: A STRATEGIC APPROACH TO BOOST THE COMPETITIVENESS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (English version)

INTERACTION BETWEEN MANAGEMENT STYLE AND CORPORATE CULTURE IN TOURISM (Bulgarian version)

INTERACTION BETWEEN MANAGEMENT STYLE AND CORPORATE CULTURE IN TOURISM (English version)

The map defines the territory: Remodelling NGO (Bulgarian version)

Art Exhibition ‘Visual Fable on James Joyce’s masterpiece Finnegans Wake’ (Bulgarian version)

WHAT IS THE ROLE OF BRACKETS IN GOMBROWICZ’S AND NABOKOV’S WORKS? (Bulgarian version)

WHAT IS THE ROLE OF BRACKETS IN GOMBROWICZ’S AND NABOKOV’S WORKS? (English version)

The Scholarly Publication: What and Where. Bulgarian J. Science & Education Policy, 7, 245-263 (2013) [In Bulgarian] (Bulgarian version)

The Successful Scientific Periodicals: Contemporary Issues. Bulgarian J. Science & Education Policy, 8, 259-271 (2014) (Bulgarian version)

The sound as a means of decorative strategy in video art (Bulgarian version)

B.V. Toshev. The Post-Normal Science: Features and New Trends. Chemistry, 24, 329-339 (2015) [In Bulgarian] (Bulgarian version)

MONETARY POLICIES IN THE BALKAN REGION. (Bulgarian version)

ECONOMIC LESSONS, PERSPECTIVES AND CHALLENGES FROM THE BALKANS (Bulgarian version)

Новини

Метафизиката на Левинас: Правото на Другия (Bulgarian version)

Levinas' Metaphysics: Right of the Other (English version)

Покана за участие в исторически семинар (Bulgarian version)

Call for Papers: Historocal Workshop (English version)

"Идентичности: национални, регионални и лични" (Bulgarian version)

"Identities: National, Regional and Personal" (English version)

"От имиграционна политика към миграционно управление" (Bulgarian version)

"From Immigration Politics to Migration Management" (English version)

Европейската научна фондация финансира международна конференция (Bulgarian version)

Call for Proposals - ESF Research Conferences 2008 (English version)

"Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe 1770-1945" (English version)

"Life in Motion: Shifting Spaces, Transcending Times, Crossing Borders" (English version)

"Global Labor History and the Question of Freedom and Unfreedom" (English version)

"The 'New' 'Liberal' Europe?: Speculations, Fears, Visions" (English version)

Call for Papers: "Nation, Community, and the State" (English version)

Call for Applications: "History and Memory in Europe" 2007/2008 (English version)

CAS Guest Lecture Series: Michael Werner (English version)

"Режими на историчност и дискурси на модерността, 1900-1945, Централна, Източна, Югоизточна и Скандинавска Европа" (Bulgarian version)

"Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945, in East-Central, Southeast and Northern Europe" (English version)

"Globalization, Digitization, Access, and Preservation of Cultural Heritage" (English version)

"Мултикултурализмът: проблемни възли, парадигми, идеологии" (Bulgarian version)

"The Commemoration of the Great War in East-Central Europe 1918-1939" (English version)

Andrew W. Mellon East-Central European Research Visiting Fellowships (English version)

"Политическа култура и културна политика в Централна и Югоизточна Европа 1850-1950 г." (Bulgarian version)

"Political Culture and Cultural Politics in Central and South East Europe, 1850-1950" (English version)

Интердисциплинарни летни институти 2007-2008 (Bulgarian version)

SIAS Summer Institutes 2007-2008 (English version)

Стипендиантска програма в областта на медийните изследвания, 2007-2008 г. (Bulgarian version)

Visiting Fellows Program in Media Studies (English version)

"Perspectives of the Muslim Communities in Former Yugoslavia and the Marginalization of the Muslim Heritage" (English version)

Покана за участие: "Политики на изключване и завръщане: Формирането на диаспорa като феномен" (Bulgarian version)

Call for Papers - EUROFOR Conference in Budapest 04/07 (English version)

Покана за участие в "Социология на риска и несигурността" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Sociology of Risk and Uncertainty" (English version)

Публична лекция на проф. Морис Рош (Bulgarian version)

Ново научно списание "Социология на културата" кани автори (Bulgarian version)

New Journal ‘Cultural Sociology’, Call for Papers (English version)

Call for Papers: "Beyond the Nation?" (English version)

"The Balkan 19th Century. Other Readings." is out on the book shelves (English version)

"Дисциплини и граници: Хуманитарните науки в интердисциплинарни времена" (Bulgarian version)

"Disciplines and Borders: Humanities research in an age of interdisciplinarity" (English version)

"Устната история - изкуството на диалога" (Bulgarian version)

"Oral History - The Art of Dialogue" (English version)

“Revolution of the Proletariat vs. Revolution of the Technocracy: 'HTP' as a Surrogate for the Economic Reforms in the period 1970-1989” (English version)

"Gender, Migration, Europe – Positions in the Constellation" (English version)

"Режими на историчност и дискурси на модерността, 1900-1945, Централна, Източна, Югоизточна и Скандинавска Европа" (Bulgarian version)

"Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945, in East-Central, Southeast and Northern Europe" (English version)

The Max Planck Postdoctoral Fellowships: Call for Applications (English version)

Call for Applications: Sunbelt Social Networks Conference (English version)

Lecture by Dr. Michael Steinmann Martin Heidegger's Philosophy (English version)

"Градски артефакти: Видове, практики, циркулации" (Bulgarian version)

"Urban Artefacts: Types, Practices, Circulations" (English version)

"Research and Innovation in Europe up to 2010" (English version)

Applications for funded visits of up to three months (English version)

22nd Annual Congress of the European Economic Association (English version)

"Muslim Diasporas: Religious and National Identity, Gender, Cultural Resistance" (English version)

Летен курс "Култура и познавателна способност" (Bulgarian version)

Summer Course "Culture and Cognition" (English version)

Стипендии за изготвяне на учебни курсове (Bulgarian version)

Curriculum Research Fellowships (English version)

"The Idea of Solidarity in Philosophical and Social Contexts" (English version)

Mellon Research Fellowships in Turkey (English version)

Call for Papers: International Conference "Justice" (English version)

Покана за участие "Наследството на Чикагската школа" (Bulgarian version)

Call for Papers: The Legacy of the Chicago School (English version)

Семинар: "Съвременната философия" (Bulgarian version)

New Philosophy Seminar at Sofia University (English version)

Call for Papers: SLOVO, Volume 19.2 (Autumn 2007) (English version)

ESF Exploratory Workshops - 2007 Call for Proposals (English version)

"Divorce, Women and Families in the Balkans (XVIIIth-XXth centuries)" (English version)

The Media Revival of Patriotism. You Are Not Alone Campaign: Pros and Cons (English version)

CAS Atelier for Biographical Research (English version)

Labouring Feminism and Feminist Working-Class History in Europe and Beyond (English version)

"'Ромеите' или балканският протонационализъм" (Bulgarian version)

Sofia Philosophical Review, 2006/ бр. I, No.1 (Bulgarian version)

Sofia Philosophical Review, 2006/ Volume I, No.1 (English version)

European Doctoral School of Demography (EDSD) (English version)

CFP: "New Rights,re-imagining democracy". Deadline: 20 May 2007 (English version)

Faces, photographs by Tzocho Boyadjiev (English version)

Международен семинар "Политическа култура и културни политики в Централна и Югоизточна Европа, 1850-1950" (Bulgarian version)

International Workshop "Political Culture and Cultural Politics in Central and South East Europe, 1850-1950". 5-7 July 2007 (English version)

CLS Seminar ‘The Future through the Culture of the Past: Bulgarian Economic and Social History’ (English version)

Публична лекция и семинар на проф. Марта Петрусевич (Bulgarian version)

Public Lecture and Workshop by Prof. Marta Petrusewicz (English version)

From a Regional Historical Event to a Place of National Memory: Batak and Constructions of History in Bulgaria (English version)

Public Lectures by Prof. Stelios Virvidakis (English version)

Europe: Integration and/or Fragmentation? 22-23 June, Ljubljana (English version)

Petitions: the Campaign against the project 'Batak as a Place of Memory' (English version)

Trans-Danubian Migrations of Bulgarians in the Early 19th century (English version)

Лятно училище "Демокрацията в Европа", Виерзба/Полша (Bulgarian version)

CfA: Summer School 'Democracy in Europe', Wierzba/Poland, 16-22.9.2007 (English version)

Seminar: 'Experiments, Reason and Revelation: the Moral Value of Studying Nature in Early Modernity'. 28.07-04.08.07 (English version)

'Globalization and its Impacts and Localities'. September 05-07, 2007 (English version)

Conference on Higher Education: "Funding, Equity and Efficiency". November 21-24, 2007 (English version)

Call for Applications: CAS 2007-2008 Fellowship Programme (English version)

Покана за публикации: Жените и полът в социалистическа Източна Европа (Bulgarian version)

Call for Papers: Women and Gender in Socialist Eastern Europe (English version)

CfP: IICCR's Yearbook он 'Central-Eastern European Nomenklatura' (English version)

CFP: Second Annual Conference on Empirical Legal Studies. 9 - 10 November 2007 (English version)

Fall Training Sessions: CEU's Curriculum Resource Center (CRC) (English version)

CfP: Panel, Consumer Regimes and Cultures in the Enlarged Europe (English version)

CFA: Researcher Exchange Programme of the British Council in Bulgaria (English version)

CFP: 'Alternative Expressions of the Numinous' Conference, 17 - 19 August 2007 (English version)

CFP: The Author in Translation (English version)

Lecture on "After the End of the Television", 19th June 2007 (English version)

Lecture "Public Images of the Civil Servants in Bulgaria, End of the 19th – Early 20th Century", 12 June (English version)

CfP: "Social Figurations of Violence and War beyond the State", 21-22.2.2008 (English version)

Fellowships in socio-political economy and poverty: short research visits at CEPS, Luxemburg (English version)

Стипендия в областта на международните отношения/ европейската интеграция (Гърция) (Bulgarian version)

Fellowships in the field of international relations/ European integration. ELIAMEP (Greece) (English version)

CFP: "Nationalism, East and West:Civic and Ethnic Conceptions of Nationhood", April 2008 (English version)

Покана за рецензии на книги от областта на социалните науки (Bulgarian version)

CfP: Book Reviews in Political Science, Sociologgy, IR, European Studies, Gender, Nationalism (English version)

Central European University, Budapest announces a search for Lecturer (English version)

Fellowships in the Social Sciences and Humanities 2008-2009 (English version)

14th International Summer School in Cognitive Sciences (English version)

Annual Conference of the British Association of Slavonic and East European Studies (English version)

"The concept of self-understanding in the context of globalisation" (English version)

"The Genesis of Nationalism in Europe" (English version)

"Преодоляването на Желязната завеса: визии за края на Студената война в Европа 1945-89 г." (Bulgarian version)

"Overcoming the Iron Curtain: Visions of the End of the Cold War in Europe, 1945-89" (English version)

Изследователски стипендии: "Полът като категория на знанието" (Bulgarian version)

PhD Fellowships "Gender as a category of Knowledge" (English version)

Покана за публикации в сп. "Етика и международни отношения" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Ethics & International Affairs" (English version)

"Контекстуализиране на класическото минало: ..." (Bulgarian version)

"Contextualizing Classics: Renewal of Teaching Practices and Concepts" (English version)

13th Early Fall Scholl in Semiotics "SocioSemiotics" (English version)

Call for Papers: Distinktion, Scandinavian Journal of Social Theory (English version)

CfP: 10th Annual Kokkalis Graduate Student Workshop (English version)

Go8 European Fellowships (English version)

Virtual Knowledge Studio, second 3-month Postdoctoral Fellowship (English version)

Обява за проектен координатор (английски език) (Bulgarian version)

Centre for Advanced Study Sofia (CAS) is seeking for Project Coordinator (English version)

Lorenz-Krüger-Postdoc-Stipendium (English version)

Call for Papers, SLOVO Volume 20.1 (Spring 2008) (English version)

"Justifying War: Popaganda, Politics and War in the Modern Age" (English version)

Call for Papers: "Evil, Law and the State" (English version)

Сп. "Исторически студии" кани сътрудници (Bulgarian version)

Call for Publications: Valahian Journal of Historical Studies (English version)

History Club Meeting: "Objectivism in Bulgarian Historiography.." (English version)

"The People's Memory Tells" - a State initiative from the 80-ies. (English version)

Call for Papers: Self-Representation and Public Culture of the Balkan Urban Classes (English version)

Postdoctoral research grant in History of Science (English version)

"Югоизточна Европа", ново списание за Балканите (Bulgarian version)

"Southeastern Europe", a new interdisciplinary academic journal (English version)

Liberty ’56. Side View on Hungarian Upspring (English version)

"Чувства, пространство и общество" (Bulgarian version)

"Emotion, Space and Society" (English version)

"History of Knowledge: Interdisciplinary Perspectives of Young Researchers" (English version)

CAS Discussion Series: "Natural Sciences and Social Worlds" (English version)

Launching Workshop: "Shaken Order: Authority and Social Trust in Post-Communist Societies" (English version)

Seventeenth Round Tabel "Memory and Forgetfulness" (English version)

CAS guest-lecture series: Prof. Sujata Patel (English version)

"Contested Constitutionalisation: Towards a Theory of Democratic Constitutionalism" (English version)

"Национални конфликти, граници и асиметрична интеграция: Случаят с Хабсбургския митнически съюз" (Bulgarian version)

Max Planck Institute Cologne Potsdoctoral Fellowships (English version)

Centre for Social Studies Scholarships Applications (English version)

Две докторантски позиции в областта на икономическа методология и история (Bulgarian version)

Two PhD-positions at the University of Amsterdam (English version)

"The Silence about Communism in Central and Southeastern Europe" (English version)

10 постдокторантски стипендии за академичната 2008/2009 (Bulgarian version)

10 Postdoctoral Fellowships for Academic Year 2008/2009 (English version)

38rth World Congress of the International Institute of Sociology (English version)

"Sociology and Law. The 150th Anniversary of Emile Durkheim (1858-1917)" (English version)

Junior and Senior Residential Fellowships of Koc University (English version)

Research Presentation: Institute of Cultural Psychology and Qualitative Social Research (English version)

"The Idea of Education" (English version)

ISRP Scholarships for Young Researchers (English version)

Postgraduate Studentships in Philosophy and History & Philosophy of Science (English version)

Call for Papers "Perspectives from the Periphery" (English version)

"Beyond Imagined Uniqueness: Nationalisms in Comparative Perspective" (English version)

European University Institute invites applications for its PhD Programme (English version)

Summer School in Methods and Techniques in Political Sciences (English version)

Летен курс за провеждане на архивни изследвания (Bulgarian version)

Summer Institute on Conducting Archival Research (SICAR) (English version)

Изследователски стипендии "Мелън" към Института "Уорбърг" (Bulgarian version)

Mellon Research Fellowships 2008-2009 (English version)

Call for Papers: "Embodiment and Identity" (English version)

Training Programme: Early Independence For Post-Docs (English version)

Изследователска позиция за млад учен (Bulgarian version)

Job Offer, junior scholar, Max Planck (English version)

Стипендии за изследвания в областта на културата (Bulgarian version)

Fellowships in the Study of Culture (English version)

Fellowships in European and International Tax Law (English version)

"East-Central Europe in the Cold War 1945-1989" (English version)

"Биографичен разказ: памет, изкуство и интерпретация" (Bulgarian version)

"Performing Biographies: Memory and the Art of Interpretation" (English version)

Scholarship at the Graduate Program in Philosophy Taught in English (English version)

PhD Bursaries in EU Politics & Contemporary History (English version)

"Системни промени в обществата на Югоизточна Европа: социални, политически и демографски последици" (Bulgarian version)

"System changes of South East European societies: Social, political and demographic consequences" (English version)

Съвременно българско изкуствознание (Bulgarian version)

Second Call for Applications for CAS fellowships (English version)

Paul Celan Fellowships for Translators 2008 / 2009 (English version)

Faculty position in the field of Ottoman Studies (English version)

"Културни, политически и религиозни идеологии при оценките на Новите медии" (Bulgarian version)

"Cultural, Political and Religious Ideologies and the Appraisal of New Media" (English version)

"Childhood under Socialism" (English version)

"Migration to, from, and in Southeastern Europe: ..." (English version)

"Революциите от 1989 г. в Централна и Източна Европа: 20 години по-късно" (Bulgarian version)

"The 1989 Revolutions in Central and Eastern Europe: Twenty Years On" (English version)

European Science Foundation supports Exploratory Workshops (English version)

Покана за публикации на тема "Философията като литература" (Bulgarian version)

Call for Papers: PHILOSOPHY AS LITERATURE (English version)

Robert Bosch Fellowships (English version)

Aleksanteri Institute Visiting Scholar Programme for Post-Docs (English version)

PhD Scholarship Opportunity in Archaeology & Ancient History (English version)

Участие в сборник: "Съпротивата в Югоизточна Европа по време на Втората световна война" (Bulgarian version)

Call for Papers: RESISTANCE IN SOUTH-EASTERN EUROPE DURING THE SECOND WORLD WAR (English version)

3rd Konitsa Summer School in Anthropology, Ethnography and Comparative Folklore of the Balkans (English version)

Call for papers: Social and Spiritual Aspects of Material Culture (English version)

"New forms of human rights and civic engagement in the 21st century" (English version)

"Does the Past Matter?" (English version)

"Changing Dynamics of the Danubian Region – New Neighbourhood Policy in the EU" (English version)

"Reflection: Self-referentiality in Epistemology and the Social World" (English version)

"New Approaches to Comparative History in Central, Eastern and Southeastern Europe" (English version)

"Economic and Social Inequalities in Historical Perspective" (English version)

Информационен бюлетин на Център за академични изследвания за 2007 г. (Bulgarian version)

Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945 (English version)

Vacant position in the editorial board of Graduate Journal of Social Science (English version)

"The Making of the Humanities" (English version)

"Turkish Nationalism - A Historical and Contemporary Overview" (English version)

"Children in Wartime: Ancient Athens and Modern Europe." (English version)

Prolongation of Deadline: Call for Shaken Order Project (English version)

"Неустоимият чар на слабия: филосфстване в/за Източна Европа" (Bulgarian version)

"The Unbearable Charm of Frailty: Philosophizing in/on Eastern Europe" (English version)

2008-2009 EUROPA FELLOWSHIPS PROGRAM (English version)

Европейска библиография за славистични и Източно-европейски изследвания (Bulgarian version)

European Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSEES) (English version)

Professor of Organizational Sociology (English version)

HUMANICUS Call for Papers and Reviewers (English version)

"Transformation and the Dynamics of (Radical) Change: Insights from Political Theory and Philosophy" (English version)

Michael Herzfeld - Seminar under the CAS Guest-Lecture Series (English version)

Newton International Fellowships (English version)

Graduate School Image and Time - Announcement of 12Scholarships (English version)

"Социална интеграция и съгласие в пост-комунистическа Европа" (Bulgarian version)

"Social Integration and Cohesion in Post-Communist Europe" (English version)

"The Balkans Beyond Nationalism and Identity - International Relations and Ideology" (English version)

Fellowships "Cultural Orientations and Institutional Order in Southe astern Europe" (English version)

Research mobility scheme: CEU-HESP Comparative History Project (English version)

ЦАИ търси координатор "Международни програми и проекти" (Bulgarian version)

Coordinator "International Programmes and Projects" (English version)

Call for Publication: "Popular Culture and Socialism(s)" (English version)

ЦАИ обяви резултатите от стипендиантския конкурс за изследователския си проект "Режими на историчност" (Bulgarian version)

Applicants selected for participation in "Regimes of Historicity" (English version)

"Freedom and Democracy: European Perceptions, European Perspectives" (English version)

"European towns between Western democracies and totalitarian systems" (English version)

The Woodrow Wilson International Center 2009-2010 Fellowship competition. (English version)

Comparative and Continental Philosophy Journal (English version)

"Социално поведение и фамилни стратегии на Балканите (XVI - XX в.)" (Bulgarian version)

"Social Behaviour and Family Strategies in the Balkans (16th - 20th Centuries)" (English version)

"Calendric Public Rituals as an Expression of Identity: Central Europe and the Balkans after 1985" (English version)

Postdoctoral researchers and Professorship in Contemporary Social Studies (English version)

"Европейският съюз след разширяването на Изток" (Bulgarian version)

"The EU after Eastern Enlargement" (English version)

Opening Workshop: "SHAKEN ORDER: Authority and Social Trust in Post-Communist Societies" (English version)

Call for Papers: Journal Southeastern Europe (English version)

"Critical studies of the new social inequalities" (English version)

Call for Participants "Markets as Networks" (English version)

Tenth Anniversary of the Cold War Research Group--Bulgaria (English version)

Представяне на книгата "Изучаването на народа в Народните републики" (Bulgarian version)

Presentation of the book "Studying Peoples in the People’s Democracies II" (English version)

50 Newton Fellowships for post-doctoral researchers (English version)

Totalitarian Laughter: Cultures of the Comic under Socialism (English version)

"Representing Political Figures in Mass Media (XVIIIth – XXIst century)" (English version)

"Europe Before and After 1989. Trans-national and comparative perspectives on Eastern & Western Europe" (English version)

Discussion "'68 The Prague Spring and Bulgaria" (English version)

"Diplomats and Dreamers. The Stancioff Family in Bulgarian History" (English version)

Religions and Values in Central and Eastern Europe (English version)

"Европа в Близкия Изток и Близкия Изток в Европа" (Bulgarian version)

Europe in the Middle East - the Middle East in Europe (English version)

"Теории на действието (action theories) във философията и социалните науки" (Bulgarian version)

"Action Theory in Philosophy and the Social Sciences" (English version)

NEC Fellowships for 2009-10 academic year (English version)

Call for Papers: "Religion, Secularism and Nationhood" (English version)

Scientific co-operation between research groups in Switzerland and Eastern Europe (English version)

Concepts and Consequences of Multilingualism in Europe (English version)

"United Europe - Divided Memory" and "Religion and Secularism" (English version)

University of Pittsburgh invites applications for a residential Fellow (English version)

"The Ghosts of the Past: everyday life 20 years after the Fall of Communism" (English version)

"Ролята на висшето образование във формирането на новите елити в съвременна България" (Bulgarian version)

« Le rôle des institutions d’enseignement supérieur dans la formation de nouvelles élites en Bulgarie aujourd’hui » (English version)

"Governmental elite in Romania and Bulgaria during the second half of the nineteenth and early twentieth century. Social history" (English version)

(English version)

CAS (English version)

Сборникът "We, the People" излезе от печат (Bulgarian version)

"We, the People" edited by Diana Mishkova (English version)

Последният брой на Balkanologie е достъпен онлайн (Bulgarian version)

Balkanologie Journal last issue is online (English version)

Покана за участие: "Нови подходи към Студената война" (Bulgarian version)

Call for Papers: Cold War Interactions Reconsidered (English version)

Call for Applications: Regimes of Historicity Project (English version)

"Punishment and Revolutionary Expedience: Bulgarian Criminal Law, 1944-1956" (English version)

"Същност и периферия на националната политическа история в книгата "BULGARIA" на Richard J. Crampton" (Bulgarian version)

"The Politics of Inequality and Difference: Critical Approaches in Anthropology and Sociology" (English version)

2010 - 2011 Fulbright Grants Competition (English version)

"1989 - Образите на промяната" (Bulgarian version)

"1989 – Images of Change" (English version)

Излезе актуалният брой на бюлетина на ЦАИ (Bulgarian version)

CAS Newsletter Latest Issue (English version)

"Political Mythology and History" (English version)

"Post-Communism and the New European Identity" (English version)

Електронно списание за софийска художествена култура "Пирон" (Bulgarian version)

"William Gladstone, Victorioanism, and Nationalism in Historical and Literary Perspective" (English version)

Стипендия "Политическата икономия на Юго-източна Европа" (Bulgarian version)

Fellowship on the Political Economy of South East Europe (English version)

The Branding of Post-Communist Nations (Edited Volume) (English version)

"Дипломати и мечтатели: сем. Станчови в българската история" (Bulgarian version)

"Diplomats and Dreamers: The Stancioff Family in Bulgarian History" (English version)

"Регионално/градско развитие и култура" (Bulgarian version)

"Regime Change and Transitions across the Danubian Region: 1989 – 2009" (English version)

"Twenty Years After: Central and Eastern European Communist Regimes as a Shared Legacy" (English version)

"Отвъд омразата, отвъд носталгията" (Bulgarian version)

"Beyond Hatred, Beyond Nostalgia" (English version)

"Граници: Инструкция за употреба" (Bulgarian version)

"Borders: a User Manual" (English version)

"Memory Politics: Education, memorials and mass media" (English version)

‘Philosophical Papers and Reviews (PPR)' (English version)

Списание "Философски алтернативи", бр. 1-2 за 2009 г. (Bulgarian version)

Postdoc Position at the Swiss Forum for Migration and Population Studies (English version)

Woodrow Wilson International Center for Scholars: Fellowships 2010-2011 (English version)

Advanced Academia Programme (English version)

"Между миналото и бъдещето: Устна история, памет и смисъл" (Bulgarian version)

"Between Past and Future: Oral History, Memory and Meaning" (English version)

12 докторантски позиции към Виенския университет (Bulgarian version)

"European Historical Dictatorship and Transformation Research" (English version)

Call for papers: "Tito: Perceptions and Interpretations" (English version)

Австралийски стипендии за млади учени от Източна Европа (Bulgarian version)

Group of Eight (Go8) European Fellowships 2010 (English version)

Radcliffe Institute Fellowship Program (English version)

"България и Европа: Променящи се идентичности" (Bulgarian version)

"Bulgaria and Europe: Shifting Identities" (English version)

Post-Doctoral Research Fellowships 2010 - 2011 (English version)

Call for Papers for the XVIth European Forum of Young Legal Historians (English version)

Лекции и семинарни дискусии: философия на религиите (Bulgarian version)

"The History of Families and Households: Comparative European Dimensions" (English version)

Премиера на книгата "Империята на задграничните фирми" (Bulgarian version)

"Andrew Mellon" Research Fellowships 2010-2011 (English version)

"Beyond Methodological Nationalism: Researching Transnational Spaces, Cross-Border Diffusion, and Transnational Histories" (English version)

Public promotion of Todor Zhivkov's Biography (English version)

Fellowship for Advanced Doctoral Students (FADS) 2010 (English version)

"Biography and Identity: Dilemmas and Opportunities" (English version)

The Totalitarianisms of the 20th Century in Comparative Perspective (English version)

ISRP Scholarships for Young Researchers / Spring 2010 (English version)

"Университетът на ХХI век" (Bulgarian version)

Post-doctoral fellowship in the history and philosophy of science (English version)

6th CEU Conference in Social Sciences (English version)

Две докторантски представяния в рамките на Институт "Диалог Европа" (Bulgarian version)

International Doctoral Program in Social Sciences 2010 (English version)

"Monetary Policy during Economic Crises: a Comparative and Historical Perspective" (English version)

Изследователска стипендия в областта на политикономията на Югоизточна Европа (Bulgarian version)

Visiting Fellowship on the Political Economy of South East Europe (English version)

2011 - 2012 FULBRIGHT Grants Competition (English version)

"Applied and Experimental Philosophy in Knowledge Based Society (East and West)" (English version)

Пролетна лекционна програма на Американския изследователски център в София (Bulgarian version)

ARCS Spring Prgoramme 2010 (English version)

Scholarships for Balkan students at the Postgraduate Programme in South-East European Studies (English version)

5th Doctoral Conference in Thessaloniki (English version)

Call for papers: "Politics of memory in postcommunist Europe" (English version)

Лятно училище "Религията в публичния живот" (Bulgarian version)

Summer School "Religion in Public Life" (English version)

Post-doctoral Fellowships in Political Theory/Political Philosophy (English version)

Ein Essay zum Thema "Mein Beitrag zu der bürgerlichen Gesellschaft in Bulgarien" (English version)

Balkan Heritage Field School Projects in 2010 (English version)

Академично списание "Югоизточна Европа" (Bulgarian version)

Journal Southeastern Europe (English version)

Culture and Identity: How They Influence Governance (English version)

Independent Fellowship Programme in the Social Sciences and the Humanities (English version)

‘Beauty will save the world’ (English version)

"Митове за 'другия' на Балканите. Образи, социални практики и поведение" (Bulgarian version)

"Myths of the Other in the Balkans. Representations, social practices and performances" (English version)

"“Reconstructing Imaginary and Real Byzantium: Historical and Cultural Legacy that Divide and Integrate Europe" (English version)

"Technology & East-West relations: Transfers, parallel histories, and the European laboratory" (English version)

Five-month Research Fellowship for Postdocs (English version)

Joint Balkan History Project (English version)

"Феминизмът и личното ни отношение: преосмисляне на съпротивата" (Bulgarian version)

"From Totalitarianism towards Democracy in Central Eastern Europe" (English version)

Andrew W. Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities (English version)

Покана за публикации на тема: "Анатомия на маргиналността" (Bulgarian version)

Call for Publications: "The Anatomy of Marginality" (English version)

"Политиката като борба? Власт и легитимност" (Bulgarian version)

"Изковаване на нацията: прояви и ритуали във (въз)производството на нацията" (Bulgarian version)

"Forging the Nation: Performance and Ritual in the (Re)production of Nations" (English version)

"Датиране на българските пергаментови ръкописи. Статистико-икономически аргументи" (Bulgarian version)

Senior Fellowships of the Jennings Randolph (JR) Program (English version)

Advanced Academic Fellowship Programme of CAS (English version)

Стипендия "Вишеград" в Архивите на Отворено общество (Bulgarian version)

Visegrad Scholarship at the Open Society Archives (English version)

Теми и изследвания от годишника на NEC (Bulgarian version)

New Europe College EUROPA Programme Yearbook 2006-2007 (English version)

Research Fellowships 2011 in Social History (English version)

Visiting Fellowships in Human Rights (English version)

Call for Applications: 10 International Research Fellowships (English version)

"Invisible Frontiers in Post-Ottoman Cities: Edirne-Niṣ" (English version)

Post-doctoral Research Associate in Science and Religion (English version)

Постдокторантски стипендии към Европейския университетски институт (Bulgarian version)

Postdoctoral Fellowships at the European University Institute (English version)

Book Reviewers Wanted for the journal LABOR HISTORY (English version)

2011 OHS Annual Conference. Oral History and Regeneration (English version)

Академична школа: "Социалната отговорност на учения, артиста и медиите" (Bulgarian version)

G-local Cosmopolitanism: the Social responsibility of the Academic, the Artist, and the Media (English version)

Брой 3/2010 г. на списание “Философски алтернативи” (Bulgarian version)

CRASSH's Visiting Fellowships (English version)

Research Fellowships of the Albright Institute of Archaeological Research (English version)

"Балканите в Студената война" (Bulgarian version)

Call For Papers: The Balkans in the Cold War (English version)

Mladena and Dianko Sotirov BIAP Visiting Fellowship (English version)

Polonsky Postdoctoral Fellowships (English version)

Residential Fellowship program for the 2011-2012 (English version)

Fellowship Programme for 2010/11 for Young Scholars from Central and Eastern Europe (English version)

"Имитация на демокрация, имитация на авторитаризъм: как да разберем днешна Русия" (Bulgarian version)

Five Postdoctoral Fellowships (English version)

"Философски алтернативи", кн. 4 от 2010 г. (Bulgarian version)

"Rechtskulturen: Confrontations Beyond Comparison" (English version)

"Космополитизмът върху дискурсивната карта на модерността" (Bulgarian version)

"A Mosaic of Margins: Ethnicity, Religion and Belonging" (English version)

Списание "Философски алтернативи", кн. 5/2010 (Bulgarian version)

Fernand Braudel Senior Fellowships (English version)

Mellon Research Fellowships in Turkey for 2011-2012 (English version)

Edited collection: "Anthropological perspectives in the research of Islam in the Balkans" (English version)

Postdoctoral Fellowships in Political Theory/Philosophy (English version)

Studienkolleg zu Berlin 2011/12 - Call for Applications (English version)

Grants for foreign researchers in Romania (English version)

"Myth-Making and Myth-Breaking in History and the Humanities" (English version)

"Левият национализъм: Българската комунистическа партия по време на Втората световна война и годините след това" (Bulgarian version)

"Nationalism from the Left: the Bulgarian Communist Party during the Second World War and the Early Post-War Years" (English version)

"Византийски анклав в Централна Европа? (Bulgarian version)

Mobility for experienced researchers in historical humanities (English version)

Humboldt Postdoctoral Research Fellowship Program (English version)

Student Conference "Reckoning with the Recent Past in Post-Dictatorial Societies" (English version)

Bogliasco Fellowships for Research and Creative visits in Italy (English version)

Call for applications Fine Art, Design and Theory (English version)

Тwo doctoral conferences in European Historical Dictatorship (English version)

The Albert Einstein Fellowship (English version)

Sofja Kovalevskaja Award for promising young researchers (English version)

Call for Publications: "Transmission of Philosophical and Scientific Texts from Classical Antiquity" (English version)

"Ritual and Sincerity: Certitude and the Other" (English version)

Call for Applications: Advanced Academia Fellowships for Bulgarian Scholars (English version)

"Inequality and Diversity in European Rural Areas" (English version)

Residential fellowships for advanced study (English version)

Four qualifying scholarships for graduates (English version)

Scholarship schemes of the Institute for Human Sciences, Vienna (English version)

"Глобалният град и националната държава" (Bulgarian version)

12 Research Fellowships (FRIAS School of History) (English version)

"Измерения на националното и/или гражданското: старите и новите медии и възможността за транснационална публична сфера в Европа" (Bulgarian version)

"Феминизация на бедността и труда – кризата и междуполова солидарност в Европейския съюз и отвъд" (Bulgarian version)

"Фолк-популизмът и ляво-десният спектър в поствоенна Унгария: уроци от миналото" (Bulgarian version)

"Adieu на Европа - невъзможната необходимост на политиката на Балканите" (Bulgarian version)

"Between Two Motherlands" (English version)

The BGHS Short-Term Grants (English version)

"Антропология по друг начин: Нови подходи към теренната работа в различните антропологични традиции" (Bulgarian version)

"Anthropology Otherwise: Rethinking Approaches to Fieldwork in Different Anthropological Traditions" (English version)

"Crisis: Interruptions, Reactions and Continuities in Central and Eastern Europe" (English version)

"Микроистория и история на пола" (Bulgarian version)

"Urban Development and Politics in Europe and Russia" (English version)

Visit SAGE Open - an open-access publication (English version)

"Мръсни съюзничества: престъпленията като източник на доходи в 'националните' борби на пост-комунистическа Европа и Близкия Изток" (Bulgarian version)

2011 Turkish Cultural Foundation Fellowships (English version)

Стипендии CRASSH за академичната 2012-13 (Bulgarian version)

CRASSH Fellowship Competitions 2012-13 (English version)

Постдокторантски стипендии в областта на хуманитаристиката за 2012-13 г. (Bulgarian version)

Andrew W. Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities (English version)

Ново допълнено издание на "Византийска философия" на проф. Георги Каприев (Bulgarian version)

"Изобразяването и конструирането на 'Другия': Ислямските градове в очите на европейските пътешественици" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Depiction and Construction of the "Other": Islamic Cities in the Eyes of European Travellers" (English version)

"Twenty Years of Macedonian Independence" (English version)

"Национализмът и градът" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Nationalism and the City" (English version)

Call for Papers: "The Balkans: Past, Present and Future Prospects" (English version)

Fellowships 2012/13 "Work and Life Course in Global History" (English version)

Списание "Философски алтернативи", кн. 2/2011 (Bulgarian version)

Franklin Research Grants (English version)

Свободен достъп до някои от архивите на JSTOR (Bulgarian version)

JSTOR content freely available to the public for reading and downloading (English version)

Free on-line collection of feminist texts from Europe (English version)

"Physical Violence in Late Socialism: (Dis-)Entangling Statehood, Labor, and the Nation" (English version)

"Миграция и идентичност: Исторически, културни и лингвистични измерения на мобилността на Балканите" (Bulgarian version)

Summer Institute on Conducting Archival Research, 21-25 May, 2012 (English version)

Списание "Философски алтернативи", кн. 3/2011 (Bulgarian version)

"Религия и търговия в Арабия: Джеда – пристанищният град на Мека през ХІХ и ХХ в." (Bulgarian version)

New Europe College announces the competition for Fellowships for the academic year 2012-13. (English version)

"Изкуство и археология на свещеното и Визуалната култура във Византия" (Bulgarian version)

"Месианистична Персия и 'Четвъртия звяр'" (Bulgarian version)

Семинар_БГ: Брой 6, "Професионалисти и аматьори онлайн" (Bulgarian version)

Short-Term Grants for international doctoral candidates (English version)

"Големият дигитален обрат" (Bulgarian version)

"Is Democracy Sick of Its Own Media?" (English version)

Фестивал на етнографския и антропологичен филм: Балкани (Bulgarian version)

"The History of Southeast Europe. From the Early Middle Ages to the Present" (English version)

Списание "Философски алтернативи", кн. 4/2011 (Bulgarian version)

XXI Международна кръгла маса "Нощни Балкани" (Bulgarian version)

Докторантски и постдокторантски стипендии на израелски университети (Bulgarian version)

Postdoctoral and Doctoral Fellowships in Russian and East-european Studies (English version)

Senior and Junior Fellowships CEU - Institute for Advanced Study (English version)

The PAUL CELAN Fellowship 2012/2013 for translators (English version)

Call for Papers: Sociology Mind (English version)

Leverhulme Trust's Early Career Fellowship (English version)

"Communism, Nationalism and State Building in Post-War Europe" (English version)

"Икономическа, политическа и социална криза в ЕС: предизвикателства и възможности” (Bulgarian version)

"Economic, Political and Social Crisis in the EU: Challenges and Opportunities” (English version)

"Как да пишем историята на Народна република България?" (Bulgarian version)

"Milena Jesenska" Fellowships for journalists 2012/2013 (English version)

"Need To Know II: Lessons Learned" (English version)

Master of Arts in Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (English version)

Philosophia: електронно списание за философия и култура, 2012, 1 бр. (Bulgarian version)

Стипендии за млади учени в областта на хуманитаристиката (Bulgarian version)

ARCS Fellowships for Recent PhDs in the Humanities (English version)

"Виталността на идеализма. Еволюция и инволюция в системите на Хегел и Шелинг" (Bulgarian version)

"Addressing Qualitz of Work in Europe" (English version)

"Системната криза на неолибералния капитализъм" (Bulgarian version)

Нов брой на списание “Философски алтернативи”, кн. 1/2012 (Bulgarian version)

"Безпокойната империя: Китай и светът след 1750 г." (Bulgarian version)

Стипендия на АНЦС за постдокторанти в областта на хуманитарните науки (Bulgarian version)

"Черепът на Себастиан: обезглавяването в творчеството на Юлия Кръстева" (Bulgarian version)

"Regions of Memory. A Comparative Perspective on Eastern Europe" (English version)

"Европейски цивилизационен процес. Избрани студии" (Bulgarian version)

Evaluation Report on the Centre for Advanced Study (English version)

Списание „Философски алтернативи“ 2/2012 (Bulgarian version)

New Calls of the Institute for Human Sciences in Vienna (English version)

Излезе от печат бр. 3/2012 на списание "Философски алтернативи" (Bulgarian version)

Информационно събитие по повод програмата за научен обмен между Швейцария и България (Bulgarian version)

Серия от лекции на Американския изследователски център в София и покана за участие в конференция (Bulgarian version)

Центърът за хуманитарни науки обявява конкурс за различни стипендии (Bulgarian version)

Centre for the Humanities announces calls for fellowships (English version)

"Изплъзващият се предмет на литературознанието" (Bulgarian version)

Постдокторантска стипендия "Мелън" в хуманитарните науки (Bulgarian version)

Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities and Humanistic Sciences (English version)

"Социалните мрежи в Югоизточна Европа, XV–XIX век" (Bulgarian version)

"Social Networking in South-Eastern Europe, 15th–19th Centuries" (English version)

Статии на Ерик Хобсбаум със свободен достъп (Bulgarian version)

CEU-IAS Fellowships, Budapest (English version)

Кн. 4/2012 на списание “Философски алтернативи” (Bulgarian version)

"Евреите в Източна Европа и Съветския съюз по време на Втората Световна война и Студената война (1939-1989)" (Bulgarian version)

2013-14 Pembroke Center Postdoctoral Fellowships (English version)

Public Art in the Balkans from the Roman Empire to Yesterday (English version)

"Europe in the Middle East - The Middle East in Europe" (English version)

Three Junior Fellowships for historians of Eastern Europe (English version)

Кн. 5/2012 на списание “Философски алтернативи” (Bulgarian version)

Calls for Application at the IWM in Vienna (English version)

Visiting Fellowships - Bielefeld Graduate School in History and Sociology (English version)

The Imre Kertész Kolleg Jena offers long-term Fellowships (English version)

Стипендии за академичната 2013-2014 г. на Швейцарското правителство (Bulgarian version)

Списание “Философски алтернативи” кн. 6/2012 (Bulgarian version)

Deadline: A programme for future European leaders in the fields of science, business, politics, culture and administration (English version)

"Може ли един несъществуващ квартал да бъде място на възпоменание" (Bulgarian version)

“Can a Non-Extant District be a Heritage Place?” (English version)

"Революциите на Балканите: бунтове и въстания в епохата на национализма (1804-1908)" (Bulgarian version)

"Revolutions in the Balkans Revolts and uprisings in the era of nationalism (1804-1908)" (English version)

Call for Applications: Post-doctoral Fernand Braudel-IFER Fellowships (English version)

"Абсолютно и относително" (Bulgarian version)

"Collaboration in Eastern Europe during World War II and the Holocaust" (English version)

Международна научна конференция по социални науки 2013 (Bulgarian version)

International Academic Conference on Social Sciences IACSS 2013 (English version)

"Естетизация на публичното пространство: предизвикателства, участници, перспективи" (Bulgarian version)

"Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней" (Bulgarian version)

"Decentering Art of the Former East" (English version)

Associate Research Fellow: Fall of State Socialism (English version)

13th International Postgraduate Conference on Central and Eastern Europe (English version)

"Rebellion and Protest from Maribor to Taksim. Social Movements in the Balkans" (English version)

"Work and Human Lifecycle in Global History" Fellowships (English version)

60 Years Diplomatic Relations between Bulgaria and Greece, 1954-2014 (English version)

"Асимилация и циркулация. Универсалистичният модел на знанието през XIX в." (Bulgarian version)

"Assimilation and Circulation. A Universalistic Model of Knowledge in the 19th Century" (English version)

“Digital Creativity in Times of Crisis: Bulgarian Networked Culture in Global Contexts” (English version)

New Europe College International Fellowships (English version)

Six PhD scholarships at the Max Planck Institute for Human Development (English version)

"Paradise Found, or Paradise Lost? Nostalgia, Culture and Identity in Central and Eastern Europe" (English version)

"Transferring the Soviet New Man: Eastern and Central European Perspectives" (English version)

"Изгубените еднорози на революцията. Българските интелектуалци през 1980-те и 1990-те години" (Bulgarian version)

"Месторазположението на световната литература" (Bulgarian version)

"Social, Cultural, Ethnic, Religious Identities in Communism" (English version)

Call for applications to Newton International Fellowships (English version)

Call for applications Paris Institute for Advanced Studies (English version)

"Collective vs Collected Memories. 1989-1991 from an Oral History Perspective" (English version)

Call for Papers: "Religious and Sexual Nationalism in Eastern Europe: Theoretical and Empirical Perspectives" (English version)

Call for Papers: "Social, Cultural, Ethnic, Religious Identities in Communism" (English version)

"Животът след Промяната(?): минало-сегашно в Югоизточна Европа" (Bulgarian version)

"Living after the Fall(?): Past-Present in Southeastern Europe" (English version)

"Размиване на границите: Експертни полета и пространства на намеса в производството на колективно/хибридно знание" (Bulgarian version)

"Blurring the Boundaries: Fields of Expertise and Spaces of Intervention in Collective/Hybrid Knowledge Production" (English version)

Venezuela is not Ukraine? Reflections on the Emergent Protest Movements in the Post/Socialist World (English version)

New Honorary Fellowship at the Historische Kolleg (English version)

2015 - 2016 EURIAS Fellowship Programme (English version)

"After the Fall - Модерното наследство на крайбрежната архитектура и урбанизъм в България и Хърватия" (Bulgarian version)

"Актуални тенденции в изследванията на комунизма" (Bulgarian version)

„Балканите през османския период: завоевания и национални идентичности“ (Bulgarian version)

Конкурс за годишната награда "Лиляна Данева – Бризби" (Bulgarian version)

"Histories of 1914. Debates and Use of the Origins of World War One in Southeastern Europe" (English version)

"Европейските капани пред демокрацията. Русия, Украйна, корупцията" (Bulgarian version)

"25 години по-късно. История и памет за комунизма" (Bulgarian version)

"Twenty Five Years Later. History and Memory of Communism" (English version)

Две лекции на доц. Димитрис Стаматопулос (Bulgarian version)

"The First World War and the Balkans – Historic Event, Experience and Memory" (English version)

"Greece in Crisis: What is the Case with the Far Right and Migration" (English version)

"Между дом и родина" (Bulgarian version)

"Съдебните процеси на Прехода и водещия исторически разказ в пост-комунистическите България, Румъния и Германия" (Bulgarian version)

"Transitional Trials and Master Historical Narratives in Post-Communist Bulgaria, Germany and Romania" (English version)

Call for Papers: 22nd International Conference of Europeanists (English version)

"(Dis)Satisfaction with Democracy and Citizens’ Involvement in Post-Communist Europe" (English version)

"Епистемология на междинността: Източна и Централна Европа и световната история на социалните науки 1890-1945" (Bulgarian version)

"Epistemologies of In-Betweenness: East Central Europe and the World History of Social Science, 1890-1945" (English version)

New Europe College International Fellowships (English version)

"Национална научна конференция: "25 години какво?" (Bulgarian version)

Call for Proposals: History of Economic Thought Under Communism (English version)

"Европа на кръстопът или критика на утвърждаването" (Bulgarian version)

"Украйна по време и след Евромайдана" (Bulgarian version)

"Протест, революция и война: година след украинския Евромайдан" (Bulgarian version)

"Парична и икономическа статистика на Югоизточна Европа от XIX век до Втората световна война" (Bulgarian version)

"Sites of Memory of Socialism and Communism in Europe" (English version)

International Conference "Town and Country in the Byzantine World: Social and Economic Perspectives" (English version)

Fellowships Imre Kertész Kolleg 2015-16 (Jena) (English version)

3 Visiting Fellowships. The Institute for European Global Studies, University of Basel (English version)

Assembling the Post-Liberal Order in Central and Eastern Europe (1929-1956) (English version)

Международен форум "Възвишено и das Unheimliche" (Bulgarian version)

Специален брой на "Социологически проблеми" (Bulgarian version)

Two-Year Postdoctoral Teaching Fellowship in Slavic Program (English version)

"Качеството на управлението - сравнение между България и Чехия" (Bulgarian version)

“Financial development and economic growth in South -East Europe – a historical and comparative perspective” (English version)

"Войната и мира в политическата мисъл" (Bulgarian version)

Call for Papers: "War and Peace in Political Thought" (English version)

Forum "Cultures of History" (English version)

"Дигитално творчество по време на криза: България в глобалния котекст (Bulgarian version)

Digital Creativity in Times of Crisis: Bulgaria in the Global Context (English version)

Support for Short Term Scientific Missions (English version)

"Democratization and nationalism in Europe, 1870-1920" (English version)

"Миграция в Южните Балкани: от османска територия към глобализирани национални държави" (Bulgarian version)

Program for visiting scholars at the Institute for East and Southeast European Studies in Regensburg (2016) (English version)

Лекционна програма на Американски научен център в София (Bulgarian version)

American Research Center in Sofia: Fall 2015 Schedule (English version)

Fellowship Programme of Center for Advanced Cultural and Social Studies for Experienced Researchers 2016/17 (English version)

"Regions of Memory II: Memory Regions as Discourse and Imagination" (English version)

Between class and nation: Labour and identity in late socialism (English version)

Calls for fellowship applications at CEU IAS (English version)

Doctoral Programme of the European University Institute (English version)

"Въведение в съвременното изкуство" (Bulgarian version)

"Джендър, религия и американската филантропия през XIX век" (Bulgarian version)

"Русофилията като елемент от национал-популизма в Гърция" (Bulgarian version)

"Женските движения, властта и държавата" (Bulgarian version)

"Women’s Movements, Power, and the State" (English version)

1956, Resistance and Cultural Opposition in East Central Europe (English version)

"Световната литература: отговори от Съветска Русия" (Bulgarian version)

Постдокторантски стипендии в областта на руските и източно-европейските изследвания (Bulgarian version)

Postdoctoral Fellowships in Russian and East European Studies (English version)

"Конфесионална динамика на ислямската юридическа мисъл и практика в Османската империя, XV-XVIII в." (Bulgarian version)

Confessional Dynamics in Islamic Legal Thought and Practice in the Ottoman Empire, 15th-18th centuries (English version)

Лекции в София на философа Марк Дибен (Bulgarian version)

"Срещи и недоразумения: природните науки в художественото въображение" (Bulgarian version)

"Alternative Religiosities in the Communist East-Central Europe" (English version)

Пролетните лекции в Американския изследователски център (Bulgarian version)

Йорг Шулте върху Набоков (Bulgarian version)

"Obiectum Purum: Увод във феноменологията на Рене Декарт" (Bulgarian version)

"Нашите герои. Идеология, идентичност и социалистическо изкуство в Нова Европа" (Bulgarian version)

" Лов на вещици в двора на великия хан: магия, суеверия и тяхната политическа употреба в Монголската империя през XIII век" (Bulgarian version)

Публични лекции на проф. Линда Гордън и проф. Соня Комб (Bulgarian version)

Конференция: "Просвещението от Не-Западна перспектива" (Bulgarian version)

THE ENLIGHTENMENT FROM A NON-WESTERN PERSPECTIVE (English version)

Academic Posts at the European University Institute (English version)

"Арабската пролет! Каква равносметка 5 години по-късно?" (Bulgarian version)

Дискусия и представяне на проекта „Мултиполис – образите на града” (Bulgarian version)

Imre Kertész Kolleg Fellowships for 2017 (English version)

Покана за участие: "Cultural Literacy in Europe" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Cultural Literacy in Europe" (English version)

"Властта, политическия ред и ежедневието на Балканите: от пост-османски държави до пост-социалистически демокрации" (Bulgarian version)

"Power, Political Order and Everyday Life in the Balkans: From Post-Ottoman Nation States to Post-Socialist Democracies" (English version)

Покана за участи: "Отвъд кризата: нови посоки в изследванията на бежанците" (Bulgarian version)

Стипендиантска програма на ЦАИ и NEC Букурещ "TEACHING EUROPE" (Bulgarian version)

Международна конференция "Културното наследство в миграция" (Bulgarian version)

International conference "Cultural Heritage in Migration" (English version)

Научният портал L.I.S.A. представя изследване на доц. Симеон Евстатиев за салафизма чрез документален филм (Bulgarian version)

L.I.S.A. Scientific Portal features the research of Professor Simeon Evstatiev on Salafism (English version)

Call for participants: International Conference "Domination and Adaptation" (English version)

"Личните и емоционални измерения на националната принадлежност в Европейската история (XIX в. до 1939)" (Bulgarian version)

"The personal and emotional dimension of nationhood in European history (19th century to WWII)" (English version)

Международна конференция: "Светът в движение: миграция, общества, промяна" (Bulgarian version)

International conference: "World on the Move: Migration, Societies and Change" (English version)

Юбилейна конференция "Как живеем заедно: общности, институции, мрежи" (Bulgarian version)

"Февруарската революция от 1917 г." (Bulgarian version)

"София - идеология, градоустройство и живот по време на социализма" (Bulgarian version)

Нова книга: "Големият регрес - международен дебат за духовната ситуация на времето" (Bulgarian version)

Лекция: "Lateness: eвропейската перспектива през понятието на Адорно" (Bulgarian version)

"Мястото и субекта в илюстрованите разкази за Истанбул от края на XVI в." (Bulgarian version)

Presumption to Responsibility. Museums and contested history. Saying the unspeakable in museums (English version)

Imre Kertész Kolleg in Jena offers Fellowships for the academic year 2018-2019 (English version)

Лекция: "Трансформациите в православното християнство в перспективата на longue-durée: социологически анализ" (Bulgarian version)

Интердисциплинарна научна конференция "Скритото и откритото" (Bulgarian version)

Стипендии за докторанти и магистри по сравнителна история към Централно-европейския университет (Bulgarian version)

Call for Applications: PhD and MA Scholarships in Comparative History (CEU, Budapest) (English version)

Изследователски грантове: "История на манастирската икономика" (Bulgarian version)

Публична лекция на д-р Бен Карвър: "An Entangled Forest: Evolution and Speculative Fiction" (Bulgarian version)

"Възможно ли е преосмисляне на политиката за „интеграция на ромите” в България?" (Bulgarian version)

Международна конференция: "Великите идеи" на Балканите (18 - 20 век) (Bulgarian version)

Представяне на две нови книги на проф. Нонка Богомилова (Bulgarian version)

New CAS Fellowship Programme for Bulgarian Scholars (English version)

Магистърска степен по социология в Унгария (Bulgarian version)

"От отпадък към ресурс: антропология на рециклирането на градския боклук" (Bulgarian version)

"Противоборствата на Балканите": Лекция от Иво Банац (Bulgarian version)

Покана конференция: "От запад на изток: метаморфозите на дискурса в Европа (Bulgarian version)

Call for Applications: From West to East: Metamorphoses of Discourses in Europe (English version)

"Николай Генчев (1931-2000) - между либерализма и национализма, между дисидентството и властта, между науката и псевдонауката" (Bulgarian version)

"Евреи и еврейски общини на Балканите между IV в. и VIII в. сл. Хр." (Bulgarian version)

Евреи и еврейски общини на Балканите между IV в. и VIII в. сл. (Bulgarian version)

"Икономика и технология на Късната античност: поглед от Сердика" (Bulgarian version)

"Договаряне на съжителството в социално нееднородно градско място: всекидневна солидарност и социално изключване на Женския пазар в София" (Bulgarian version)

Стипендиантска програма: "Демокрацията и върховенството на закона в Европа" (Bulgarian version)

Подготовка за докторантура в Leibniz ScienceCampus в Регенсбург (Bulgarian version)

Конференция: "Книгите като събития в Европа и Османската империя (18–19. в.)" (Bulgarian version)

Кръгла маса: "Билингвизмът. Езикът като lieu de mémoirе" (Bulgarian version)

"Красотата, която споделяме" (Bulgarian version)

Покана за участие: "Археологията и политическото" (Bulgarian version)

Стипендии за визуални артисти и писатели на Институт за академични изследвания, CEU (Bulgarian version)

Покана за конференция: "Множеството капитализми на средиземноморието (XVIII-XX в.)" (Bulgarian version)

Лекция: "Ислямска държава (ИД) преди и след ал-Багдади" (Bulgarian version)

Покана за конференция: "Околна среда, територия, мобилност" (Bulgarian version)

Изследователски стипендии на ЦАИ за 2020/2021 година (Bulgarian version)

Конкурс за участие в международната конференция за млади журналисти (Bulgarian version)

Докторантски стипендии: "Китайските отношения със страните от Източна и Централна Европа" (Bulgarian version)

PhD scholarship in China's Relations with the countries of Central and Eastern Europe (English version)

Покана за участие: "Нови предизвикателства пред социалните и хуманитарните науки" (Bulgarian version)

18-та годишна историческа и археологическа конференция: От Древността до модерните времена (Bulgarian version)

18th Annual International Conference on History & Archaeology: From Ancient to Modern (English version)

Покана: "В сянката на империите. Имперски наследства и митологии в Източна Европа" (Bulgarian version)

Call for Applications: Shadows of Empires. Imperial Legacies and Mythologies in East Central Europe (English version)

Лятна школа за докторанти, пост-докторанти и млади преподаватели "Законодателството, съдът и улицата" (Bulgarian version)

(English version)

Нова книга: "Възрожденският Пловдив: трансформация, хегемония, национализъм" (Bulgarian version)

Стипендии за подкрепа на изследователски пътувания на учени от Югоизточна Европа (Bulgarian version)

Стипендии на Нов Европейски Колеж (NEC), Букурещ за 2021/2022 г. (Bulgarian version)

Call for Applications: 2021/ 2022 NEC Fellowships (English version)

Стипендии на IWM Виена за 2021-2022 г. (Bulgarian version)

IWM Fellowship Opportunities in Vienna (English version)

Докторантски стипендии на Института за изследване на Югоизточна Европа в Регенсбург (Bulgarian version)

PhD scholarships of the GS OSES at Universität Regensburg (English version)

ЦАИ обявява работна позиция за офис мениджър (Bulgarian version)

Краткосрочни стипендии на Института за политически науки, Полша (Bulgarian version)

Покана за статия: "Към една нова типология на парамилитаризма: балкански и глобални перспективи" (Bulgarian version)

Фондация Getty и ЦАИ канят участници за пролетната археологическа школа през 2022 г. (Bulgarian version)

Изследователски стипендии на Института "Лайбниц" в Регенсбург (Bulgarian version)

Покана за участие: Неформални практики в Югоизточна Европа – примери и анализи (Bulgarian version)

Call for Papers: Informal practices in Southeast Europe – Examples and Analyses (English version)

Стипендии на Институт на науките за човека, Виена (Bulgarian version)

Конкурс за докторанти и постдокторанти по проект "Европейският Левиатан" (Bulgarian version)

Покана за участие: "Социалистическите държави и международното право в съвременния свят" (Bulgarian version)

Събития

Метафизиката на Левинас: Правото на Другия (Bulgarian version)

Levinas' Metaphysics: Right of the Other (English version)

Интердисциплинарен исторически семинар (Bulgarian version)

Call for Papers: Historocal Workshop (English version)

"Идентичности: национални, регионални и лични" (Bulgarian version)

"Identities: National, Regional and Personal" (English version)

"От имиграционна политика към миграционно управление" (Bulgarian version)

"From Immigration Politics to Migration Management" (English version)

Европейската научна фондация финансира международна конференция (Bulgarian version)

Call for Proposals - ESF Research Conferences 2008 (English version)

"Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe 1770-1945" (English version)

"Life in Motion: Shifting Spaces, Transcending Times, Crossing Borders" (English version)

"Global Labor History and the Question of Freedom and Unfreedom" (English version)

"The 'New' 'Liberal' Europe?: Speculations, Fears, Visions" (English version)

Call for Papers: "Nation, Community, and the State" (English version)

Call for Applications: "History and Memory in Europe" 2007/2008 (English version)

CAS Guest Lecture Series: Michael Werner (English version)

"Режими на историчност и дискурси на модерността, 1900-1945, Централна, Източна, Югоизточна и Скандинавска Европа" (Bulgarian version)

"Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945, in East-Central, Southeast and Northern Europe" (English version)

"Globalization, Digitization, Access, and Preservation of Cultural Heritage" (English version)

"Мултикултурализмът: проблемни възли, парадигми, идеологии" (Bulgarian version)

"The Commemoration of the Great War in East-Central Europe 1918-1939" (English version)

Andrew W. Mellon East-Central European Research Visiting Fellowships (English version)

"Политическа култура и културна политика в Централна и Югоизточна Европа 1850-1950 г." (Bulgarian version)

"Political Culture and Cultural Politics in Central and South East Europe, 1850-1950" (English version)

Интердисциплинарни летни институти 2007-2008 (Bulgarian version)

SIAS Summer Institutes 2007-2008 (English version)

Стипендиантска програма в областта на медийните изследвания, 2007-2008 г. (Bulgarian version)

Visiting Fellows Program in Media Studies (English version)

"Perspectives of the Muslim Communities in Former Yugoslavia and the Marginalization of the Muslim Heritage" (English version)

Покана за участие: "Политики на изключване и завръщане: Формирането на диаспорa като феномен" (Bulgarian version)

Call for Papers - EUROFOR Conference in Budapest 04/07 (English version)

Изтича срока за подаване на участие в "Социология на риска и несигурността" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline: "Sociology of Risk and Uncertainty" (English version)

Публична лекция на проф. Морис Рош (Bulgarian version)

Ново научно списание "Социология на културата" кани автори (Bulgarian version)

New Journal ‘Cultural Sociology’, Call for Papers (English version)

Deadline for Call for Papers: "Beyond the Nation?" (English version)

"Дисциплини и граници: Хуманитарните науки в интердисциплинарни времена" (Bulgarian version)

"Disciplines and Borders: Humanities research in an age of interdisciplinarity" (English version)

Краен срок за "Устната история - изкуството на диалога" (Bulgarian version)

Deadline: "Oral History - The Art of Dialogue" (English version)

“Revolution of the Proletariat vs. Revolution of the Technocracy: 'HTP' as a Surrogate for the Economic Reforms in the period 1970-1989” (English version)

"Gender, Migration, Europe – Positions in the Constellation" (English version)

"Режими на историчност и дискурси на модерността, 1900-1945, Централна, Източна, Югоизточна и Скандинавска Европа" (Bulgarian version)

"Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945, in East-Central, Southeast and Northern Europe" (English version)

The Max Planck Postdoctoral Fellowships: Call for Applications (English version)

Call for Applications: Sunbelt Social Networks Conference (English version)

Lecture by Dr. Michael Steinmann Martin Heidegger's Philosophy (English version)

"Градски артефакти: Видове, практики, циркулации" (Bulgarian version)

"Urban Artefacts: Types, Practices, Circulations" (English version)

"Research and Innovation in Europe up to 2010" (English version)

Applications for funded visits of up to three months (English version)

22nd Annual Congress of the European Economic Association (English version)

"Muslim Diasporas: Religious and National Identity, Gender, Cultural Resistance" (English version)

Летен курс "Култура и познавателна способност" (Bulgarian version)

Summer Course "Culture and Cognition" (English version)

Стипендии за изготвяне на учебни курсове (Bulgarian version)

Curriculum Research Fellowships (English version)

Deadline: "The Idea of Solidarity in Philosophical and Social Contexts" (English version)

Deadline: Mellon Research Fellowships in Turkey (English version)

Call for Papers: International Conference "Justice": Deadline (English version)

Краен срок на покана за участие "Наследството на Чикагската школа" (Bulgarian version)

Deadline for Call for Papers: The Legacy of the Chicago School (English version)

Семинар: "Съвременната философия" (Bulgarian version)

New Philosophy Seminar at Sofia University (English version)

Deadline: Call for Papers - SLOVO, Volume 19.2 (Autumn 2007) (English version)

ESF Exploratory Workshops - 2007 Call for Proposals: Deadline (English version)

Deadline: "Divorce, Women and Families in the Balkans (XVIIIth-XXth centuries)" (English version)

The Media Revival of Patriotism. You Are Not Alone Campaign: Pros and Cons (English version)

CAS Atelier for Biographical Research (English version)

Deadline: Labouring Feminism and Feminist Working-Class History in Europe and Beyond (English version)

"'Ромеите' или балканският протонационализъм" (Bulgarian version)

Deadline: European Doctoral School of Demography (EDSD) (English version)

Faces, photographs by Tzocho Boyadjiev (English version)

Международен семинар "Политическа култура и културни политики в Централна и Югоизточна Европа, 1850-1950" (Bulgarian version)

International Workshop "Political Culture and Cultural Politics in Central and South East Europe, 1850-1950". 5-7 July 2007 (English version)

Human Capital and Economic Growth in Bulgaria, 1949-2005 (English version)

Публична лекция и семинар на проф. Марта Петрусевич (Bulgarian version)

Public Lecture and Workshop by Prof. Marta Petrusewicz (English version)

From a Regional Historical Event to a Place of National Memory: Batak and Constructions of History in Bulgaria (English version)

Public Lectures by Prof. Stelios Virvidakis (English version)

Registration Deadline. Europe: Integration and/or Fragmentation? 22-23 June, Ljubljana (English version)

CLS Seminar: The Future through the Culture of the Past: Bulgarian Economic and Social History (English version)

Краен срок за кандидатстване: Лятно училище "Демокрацията в Европа", Виерзба/Полша (Bulgarian version)

CfA Deadline: Summer School 'Democracy in Europe', Wierzba/Poland, 16-22.9.2007 (English version)

CFP Deadline:'Experiments, Reason and Revelation: the Moral Value of Studying Nature in Early Modernity' (English version)

CFP Deadline:'Globalization and its Impacts and Localities'. September 05-07, 2007 (English version)

CFP Deadline for the "Funding, Equity and Efficiency" the Conference on Higher Education (English version)

Deadline for application: CAS 2007 - 2008 Fellowship Programme (English version)

Краен срок за публикации: Жените и полът в социалистическа Източна Европа (Bulgarian version)

CfPDeadline: Women and Gnder in Socialist Eastern Europe (English version)

Deadline of CfP: 'Central-Eastern European Nomenklatura' (English version)

Deadline: Second Annual Conference on Empirical Legal Studies. 9 - 10 November 2007 (English version)

Upcoming Deadline for CRC's Fall 2007 Sessions (English version)

deadline: Call for papers on 'Panel, Consumer Regimes and Cultures in the Enlarged Europe' (English version)

Deadline: Researcher Exchange Programme of the British Council (English version)

Deadline:'Alternative Expressions of the Numinous' Conference (English version)

Deadline: CFP "The Author in Translation" (English version)

Lecture on "After the End of the Television", 18h (English version)

Lecture "Public Images of the Civil Servants in Bulgaria, End of the 19th – Early 20th Century", 5. 30 p.m. (English version)

Deadline: "Social Figurations of Violence and War beyond the State" Workshop (English version)

Deadline: Fellowships in socio-political economy, short research visits at CEPS, Luxemburg (English version)

Краен срок за стипендия в областта на международните отношения/ европейската интеграция (Bulgarian version)

Deadline: Fellowships in the field of international relations/ European integration. ELIAMEP (Greece) (English version)

Deadline of CFP: "Nationalism, East and West:Civic and Ethnic Conceptions of Nationhood" (English version)

Краен срок: Покана за рецензии на книги от областта на социалните науки (Bulgarian version)

CfP: Book Reviews in Political Science, Sociologgy, IR, European Studies, Gender, Nationalism (English version)

Central European University, Budapest announces a search for Lecturer (English version)

Deadline: Fellowships in the Social Sciences and Humanities 2008-2009 (English version)

14th International Summer School in Cognitive Sciences (English version)

Deadline: Annual Conference of the British Association... (English version)

Deadline: "The concept of self-understanding in the context of globalisation" (English version)

Deadline: "The Genesis of Nationalism in Europe" (English version)

Краен срок: "Преодоляването на Желязната завеса: визии ..." (Bulgarian version)

Deadline: "Overcoming the Iron Curtain: Visions ..." (English version)

Краен срок: "Полът като категория на знанието" (Bulgarian version)

Deadline: PhD Fellowships "Gender as a category of Knowledge" (English version)

13th Early Fall Scholl in Semiotics "SocioSemiotics" (English version)

Deadline for Call for Papers: "Distinktion" (English version)

CfP Deadline: 10th Annual Kokkalis Graduate Student Workshop (English version)

Deadline: Go8 European Fellowships (English version)

Deadline: Virtual Knowledge Studio, second 3-month Postdoctoral Fellowship (English version)

Deadline: Lorenz-Krüger-Postdoc-Stipendium (English version)

"Anti-Americanism: From Bad Table Manners to Terrorism" (English version)

"Преоценката на съвременните Балкани: Един дълъг евроцентричен 20-ти век" (Bulgarian version)

Deadline: Call for Papers, SLOVO Volume 20.1 (Spring 2008) (English version)

Deadline: "Justifying War: Popaganda, Politics and War in the Modern Age" (English version)

Call for Papers Deadline: "Evil, Law and the State" (English version)

Краен срок: Сп. "Исторически студии" кани сътрудници (Bulgarian version)

Call for Publications Deadline: Valahian Journal of Historical Studies (English version)

History Club Meeting: "Objectivism in Bulgarian Historiography.." (English version)

"The People's Memory Tells" - a State initiative from the 80-ies. (English version)

Call for Papers Deadline: Self-Representation and Public Culture of the Balkan Urban Classes (English version)

Deadline: Postdoctoral research grant in History of Science (English version)

Краен срок за публикации: "Чувства, пространство и общество" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline: "Emotion, Space and Society" (English version)

Deadline: "History of Knowledge: Interdisciplinary Perspectives of Young Researchers" (English version)

CAS Discussion Series: "Natural Sciences and Social Worlds" (English version)

Launching Workshop: "Shaken Order: Authority and Social Trust in Post-Communist Societies" (English version)

CfP Deadline: Seventeenth Round Tabel "Memory and Forgetfulness" (English version)

CAS guest-lecture series: Prof. Sujata Patel (English version)

Call for Papers Deadline: "Contested Constitutionalisation: Towards a Theory of Democratic Constitutionalism" (English version)

"Национални конфликти, граници и асиметрична интеграция: Случаят с Хабсбургския митнически съюз" (Bulgarian version)

Deadline: Max Planck Institute Cologne Potsdoctoral Fellowships (English version)

Deadline: Centre for Social Studies Scholarships Applications (English version)

Краен срок: Две докторантски позиции в областта на икономическа методология и история (Bulgarian version)

Deadline: Two PhD-positions at the University of Amsterdam (English version)

"The Silence about Communism in Central and Southeastern Europe" (English version)

Краен срок: 10 постдокторантски стипендии за академичната 2008/2009 (Bulgarian version)

Deadline: 10 Postdoctoral Fellowships for Academic Year 2008/2009 (English version)

38rth World Congress of the International Institute of Sociology (English version)

Deadline: "Sociology and Law. The 150th Anniversary of Emile Durkheim (1858-1917)" (English version)

Deadline: Junior and Senior Residential Fellowships of Koc University (English version)

Research Presentation: Institute of Cultural Psychology and Qualitative Social Research (English version)

Call for Papers Deadline: "The Idea of Education" (English version)

Deadline: ISRP Scholarships for Young Researchers (English version)

Deadline: Postgraduate Studentships in Philosophy and History & Philosophy of Science (English version)

Call for Papers Deadline "Perspectives from the Periphery" (English version)

European University Institute invites applications for its PhD Programme (English version)

Deadline: Summer School in Methods and Techniques in Political Sciences (English version)

Краен срок: Летен курс за провеждане на архивни изследвания (Bulgarian version)

Deadline: Summer Institute on Conducting Archival Research (SICAR) (English version)

Краен срок: Изследователски стипендии "А. Мелън" към Института "Уорбърг" (Bulgarian version)

Deadline: Mellon Research Fellowships 2008-2009 (English version)

Deadline: Call for Papers (English version)

Training Programme Deadline: Early Independence For Post-Docs (English version)

Краен срок: Изследователска позиция за млад учен (Bulgarian version)

Job Offer Deadline, junior scholar, Max Planck (English version)

Краен срок: Стипендии за изследвания в областта на културата (Bulgarian version)

Deadline: Fellowships in the Study of Culture (English version)

Fellowships Deadline in European and International Tax Law (English version)

Deadline: "East-Central Europe in the Cold War 1945-1989" (English version)

Краен срок: "Биографичен разказ: памет, изкуство и интерпретация" (Bulgarian version)

Deadline: "Performing Biographies: Memory and the Art of Interpretation" (English version)

Deadline: PhD Bursaries in EU Politics & Contemporary History (English version)

Краен срок: "Системни промени в обществата на Югоизточна Европа: ..." (Bulgarian version)

Deadline: "System changes of South East European societies:..." (English version)

Съвременно българско изкуствознание (Bulgarian version)

Deadline: Second Call for Applications for CAS fellowships (English version)

Deadline: Paul Celan Fellowships for Translators 2008 / 2009 (English version)

Deadline: Faculty position in the field of Ottoman Studies (English version)

Краен срок: "Културни, политически и религиозни идеологии при оценките на Новите медии" (Bulgarian version)

Deadline: "Cultural, Political and Religious Ideologies and the Appraisal of New Media" (English version)

"Childhood under Socialism" (English version)

Deadline: "Migration to, from, and in Southeastern Europe: ..." (English version)

"Революциите от 1989 г. в Централна и Източна Европа: 20 години по-късно" (Bulgarian version)

Deadline: "The 1989 Revolutions in Central and Eastern Europe: Twenty Years On" (English version)

Deadline: European Science Foundation supports Exploratory Workshops (English version)

Краен срок: Покана за публикации на тема "Философията като литература" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline: PHILOSOPHY AS LITERATURE (English version)

Deadline: Robert Bosch Fellowships (English version)

Deadline: Aleksanteri Institute Visiting Scholar Programme for Post-Docs (English version)

Участие в сборник: "Съпротивата в Югоизточна Европа по време на Втората световна война" (Bulgarian version)

Call for Papers: RESISTANCE IN SOUTH-EASTERN EUROPE DURING THE SECOND WORLD WAR (English version)

Deadline: 3rd Konitsa Summer School in Anthropology (English version)

Call for papers Deadline: Social and Spiritual Aspects of Material Culture (English version)

CfAppl Deadline: "New forms of human rights and civic engagement in the 21st century" (English version)

Deadline: "Changing Dynamics of the Danubian Region..." (English version)

"New Approaches to Comparative History in Central, Eastern and Southeastern Europe" (English version)

Deadline: "Economic and Social Inequalities in Historical Perspective" (English version)

Deadline: Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945 (English version)

Deadline: "The Making of the Humanities" (English version)

"Turkish Nationalism - A Historical and Contemporary Overview" (English version)

"Children in Wartime: Ancient Athens and Modern Europe." (English version)

Prolongation of Deadline: Call for Shaken Order Project (English version)

"Неустоимият чар на слабия: филосфстване в/за Източна Европа" (Bulgarian version)

"The Unbearable Charm of Frailty: Philosophizing in/on Eastern Europe" (English version)

Deadline: 2008-2009 EUROPA FELLOWSHIPS PROGRAM (English version)

Deadline: Professor of Organizational Sociology (English version)

Deadline: HUMANICUS Call for Papers and Reviewers (English version)

Deadline: "Transformation and the Dynamics of (Radical) Change: Insights from Political Theory and Philosophy" (English version)

Michael Herzfeld - Seminar under the CAS Guest-Lecture Series (English version)

Newton International Fellowships (English version)

Deadline: Graduate School Image and Time - Announcement of 12Scholarships (English version)

Краен срок: "Социална интеграция и съгласие в пост-комунистическа Европа" (Bulgarian version)

Deadline: “Social Integration and Cohesion in Post-Communist Europe” (English version)

Fellowships Deadline: "Cultural Orientations and Institutional Order in Southe astern Europe" (English version)

Research mobility scheme Deadline: CEU-HESP Comparative History Project (English version)

Краен срок: ЦАИ търси координатор "Международни програми и проекти" (Bulgarian version)

Deadline: Coordinator "International Programmes and Projects" (English version)

Call for Publication Deadline: "Popular Culture and Socialism(s)" (English version)

Deadline: "Freedom and Democracy: European Perceptions, European Perspectives" (English version)

Deadline: "European towns between Western democracies and totalitarian systems" (English version)

Deadline: Woodrow Wilson 2009-2010 Fellowship competition (English version)

"Calendric Public Rituals as an Expression of Identity: Central Europe and the Balkans after 1985" (English version)

"Европейският съюз след разширяването на Изток" (Bulgarian version)

"The EU after Eastern Enlargement" (English version)

Opening Workshop: "SHAKEN ORDER: Authority and Social Trust in Post-Communist Societies" (English version)

"Critical studies of the new social inequalities" (English version)

Conference "Markets as Networks" (English version)

Tenth Anniversary of the Cold War Research Group--Bulgaria (English version)

Представяне на книгата "Изучаването на народа в Народните републики" (Bulgarian version)

Presentation of the book "Studying Peoples in the People’s Democracies II" (English version)

Deadline: 50 Newton Fellowships for post-doctoral researchers (English version)

Deadline: Totalitarian Laughter: Cultures of the Comic under Socialism (English version)

"Representing Political Figures in Mass Media (XVIIIth – XXIst century)" (English version)

Deadline: "Europe Before and After 1989" (English version)

Discussion "'68 The Prague Spring and Bulgaria" (English version)

"Diplomats and Dreamers. The Stancioff Family in Bulgarian History" (English version)

Deadline: Religions and Values in Central and Eastern Europe (English version)

Краен срок: Европа в Близкия Изток и Близкия Изток в Европа (Bulgarian version)

Deadline: Europe in the Middle East - the Middle East in Europe (English version)

Краен срок: "Теории на действието (action theories) във философията и социалните науки" (Bulgarian version)

Deadline: "Action Theory in Philosophy and the Social Sciences" (English version)

Deadline: NEC Fellowships for 2009-10 academic year (English version)

Call for Papers Deadline: "Religion, Secularism and Nationhood" (English version)

Deadline: Scientific co-operation between research groups in Switzerland and Eastern Europe (English version)

Deadline: Concepts and Consequences of Multilingualism in Europe (English version)

Deadline: University of Pittsburgh invites applications for a residential Fellow (English version)

Deadline: "The Ghosts of the Past: everyday life 20 years after the Fall of Communism" (English version)

"Ролята на висшето образование във формирането на новите елити в съвременна България" (Bulgarian version)

« Le rôle des institutions d’enseignement supérieur dans la formation de nouvelles élites en Bulgarie aujourd’hui » (English version)

Deadline: Visiting Research Fellowships (English version)

Краен срок: "Нови подходи към Студената война" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline: Cold War Interactions Reconsidered (English version)

(English version)

"Punishment and Revolutionary Expedience: Bulgarian Criminal Law, 1944-1956" (English version)

"Същност и периферия на националната политическа история в книгата "BULGARIA" на Richard J. Crampton" (Bulgarian version)

Deadline: "The Politics of Inequality and Difference: Critical Approaches in Anthropology and Sociology" (English version)

Deadline: 2010 - 2011 Fulbright Grants Competition (English version)

Краен срок: "1989 - Образите на промяната" (Bulgarian version)

Deadline: "1989 – Images of Change" (English version)

"Political Mythology and History" (English version)

Deadline: "Post-Communism and the New European Identity" (English version)

Deadline: "William Gladstone, Victorioanism, and Nationalism in Historical and Literary Perspective" (English version)

Стипендия краен срок: "Политическата икономия на Юго-източна Европа" (Bulgarian version)

Fellowship Deadline on the Political Economy of South East Europe (English version)

Deadeline: The Branding of Post-Communist Nations (Edited Volume) (English version)

"Регионално/градско развитие и култура" (Bulgarian version)

Deadline: "Regime Change and Transitions across the Danubian Region: 1989 – 2009" (English version)

Deadline: "Twenty Years After: Central and Eastern European Communist Regimes as a Shared Legacy" (English version)

"Отвъд омразата, отвъд носталгията" (Bulgarian version)

"Beyond Hatred, Beyond Nostalgia" (English version)

"Граници: Инструкция за употреба" (Bulgarian version)

"Borders: a User Manual" (English version)

"Memory Politics: Education, memorials and mass media" (English version)

Deadline: Postdoc Position at the Swiss Forum for Migration and Population Studies (English version)

Deadline: Woodrow Wilson International Center for Scholars. Fellowships 2010-2011 (English version)

Deadline: Advanced Academia Programme (English version)

Краен срок: "Между миналото и бъдещето: Устна история, памет и смисъл" (Bulgarian version)

Deadline: "Between Past and Future: Oral History, Memory and Meaning" (English version)

Краен срок: 12 докторантски позиции към Виенския университет (Bulgarian version)

Deadline: "European Historical Dictatorship and Transformation Research" (English version)

Deadline: "Tito: Perceptions and Interpretations" (English version)

Краен срок: Австралийски стипендии за млади учени от Източна Европа (Bulgarian version)

Deadline: Group of Eight (Go8) European Fellowships 2010 (English version)

Radcliffe Institute Fellowship Program (English version)

Deadline: Post-Doctoral Research Fellowships 2010 - 2011 (English version)

Deadline for the XVIth European Forum of Young Legal Historians (English version)

Лекции и семинарни дискусии: философия на религиите (Bulgarian version)

"The History of Families and Households: Comparative European Dimensions" (English version)

Премиера на книгата "Империята на задграничните фирми" (Bulgarian version)

Deadline: "Andrew Mellon" Research Fellowships 2010-2011 (English version)

Deadline: "Beyond Methodological Nationalism: ..." (English version)

Public promotion of Todor Zhivkov's Biography (English version)

Fellowship for Advanced Doctoral Students (FADS) 2010 (English version)

Deadline: "Biography and Identity: Dilemmas and Opportunities" (English version)

The Totalitarianisms of the 20th Century in Comparative Perspective (English version)

Deadline: ISRP Scholarships for Young Researchers / Spring 2010 (English version)

"Университетът на ХХI век" (Bulgarian version)

Deadline: Post-doctoral fellowship in the history and philosophy of science (English version)

Deadline: 6th CEU Conference in Social Sciences (English version)

Две докторантски представяния в рамките на Институт "Диалог Европа" (Bulgarian version)

International Doctoral Program in Social Sciences 2010 (English version)

Deadline: "Monetary Policy during Economic Crises: a Comparative and Historical Perspective" (English version)

Краен срок: Изследователска стипендия в областта на политикономията на Югоизточна Европа (Bulgarian version)

Deadline: Visiting Fellowship on the Political Economy of South East Europe (English version)

Deadline: 2011 - 2012 FULBRIGHT Grants Competition (English version)

"Applied and Experimental Philosophy in Knowledge Based Society (East and West)" (English version)

Deadline: Scholarships for Balkan students at the Postgraduate Programme in South-East European Studies (English version)

Deadline: 5th Doctoral Conference in Thessaloniki (English version)

Call for papers: "Politics of memory in postcommunist Europe" (English version)

Краен срок: Лятно училище "Религията в публичния живот" (Bulgarian version)

Deadline: Summer School "Religion in Public Life" (English version)

Deadline: Post-doctoral Fellowships in Political Theory/Political Philosophy (English version)

Deadline: Ein Essay zum Thema "Mein Beitrag zu der bürgerlichen Gesellschaft in Bulgarien" (English version)

"Culture and Identity: How They Influence Governance" (English version)

Independent Fellowship Programme in the Social Sciences and the Humanities (English version)

Deadline ‘Beauty will save the world’ (English version)

Краен срок: "Митове за 'другия' на Балканите. Образи, социални практики и поведение" (Bulgarian version)

Deadline: "Myths of the Other in the Balkans. Representations, social practices and performances" (English version)

Deadline: "Reconstructing Imaginary and Real Byzantium: Historical and Cultural Legacy that Divide and Integrate Europe" (English version)

"Technology & East-West relations: Transfers, parallel histories, and the European laboratory" (English version)

Deadline: Five-month Research Fellowship for Postdocs (English version)

"Феминизмът и личното ни отношение: преосмисляне на съпротивата" (Bulgarian version)

Deadline: "From Totalitarianism towards Democracy in Central Eastern Europe" (English version)

Deadline: Andrew W. Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities (English version)

Покана за публикации на тема: "Анатомия на маргиналността" (Bulgarian version)

Deadline: Call for Publications "The Anatomy of Marginality" (English version)

"Политиката като борба? Власт и легитимност" (Bulgarian version)

"Изковаване на нацията: прояви и ритуали във (въз)производството на нацията" (Bulgarian version)

Deadline: "Forging the Nation: Performance and Ritual in the (Re)production of Nations" (English version)

"Датиране на българските пергаментови ръкописи. Статистико-икономически аргументи" (Bulgarian version)

Deadline: Senior Fellowships of the Jennings Randolph (JR) Program (English version)

Deadline: Advanced Academic Fellowship Programme of CAS (English version)

Стипендия "Вишеград" в Архивите на Отворено общество (Bulgarian version)

Deadline: Visegrad Scholarship at the Open Society Archives (English version)

Deadline: Research Fellowships 2011 in Social History (English version)

Deadline: Visiting Fellowships in Human Rights (English version)

Call for Applications Deadline: 10 International Research Fellowships (English version)

"Invisible Frontiers in Post-Ottoman Cities: Edirne-Niṣ" (English version)

Deadline: Post-doctoral Research Associate in Science and Religion (English version)

Краен срок: Постдокторантски стипендии към Европейския университетски институт (Bulgarian version)

Deadline: Postdoctoral Fellowships at the European University Institute (English version)

Deadline: Book Reviewers Wanted for the journal LABOR HISTORY (English version)

Deadline: 2011 OHS Annual Conference. Oral History and Regeneration (English version)

Академична школа: "Социалната отговорност на учена, артиста и медиите" (Bulgarian version)

G-local Cosmopolitanism: the Social responsibility of the Academic, the Artist, and the Media (English version)

Deadline: CRASSH's Visiting Fellowships (English version)

Research Fellowships of the Albright Institute of Archaeological Research (English version)

Краен срок: "Балканите в Студената война" (Bulgarian version)

Call For Papers Deadline: The Balkans in the Cold War (English version)

Deadeline: Mladena and Dianko Sotirov BIAP Visiting Fellowship (English version)

Deadline: Polonsky Postdoctoral Fellowships (English version)

Deadline: Residential Fellowship program for the 2011-2012 (English version)

Deadline: Fellowship Programme for 2010/11 for Young Scholars from Central and Eastern Europe (English version)

"Имитация на демокрация, имитация на авторитаризъм: как да разберем днешна Русия" (Bulgarian version)

Deadline: Five Postdoctoral Fellowships (English version)

Deadline: "Rechtskulturen: Confrontations Beyond Comparison" (English version)

"Космополитизмът върху дискурсивната карта на модерността" (Bulgarian version)

Deadline: "A Mosaic of Margins: Ethnicity, Religion and Belonging" (English version)

Deadline: Fernand Braudel Senior Fellowships (English version)

Deadline: Mellon Research Fellowships in Turkey for 2011-2012 (English version)

Deadline: "Anthropological perspectives in the research of Islam in the Balkans" (English version)

Deadline: Postdoctoral Fellowships in Political Theory/Philosophy (English version)

Studienkolleg zu Berlin 2011/12 - Call for Applications Deadline (English version)

Deadline: Grants for foreign researchers in Romania (English version)

Deadline: "Myth-Making and Myth-Breaking in History and the Humanities" (English version)

"Византийски анклав в Централна Европа? (Bulgarian version)

Deadline: Mobility for experienced researchers in historical humanities (English version)

Student Conference Deadline: "Reckoning with the Recent Past in Post-Dictatorial Societies" (English version)

Deadline: Bogliasco Fellowships for Research and Creative visits in Italy (English version)

Call for applications Deadline: Fine Art, Design and Theory (English version)

Тwo doctoral conferences in European Historical Dictatorship (English version)

Deadline: Sofja Kovalevskaja Award for promising young researchers (English version)

"Ritual and Sincerity: Certitude and the Other" (English version)

Call for Applications Deadline: Advanced Academia Fellowships for Bulgarian Scholars (English version)

Deadline: "Inequality and Diversity in European Rural Areas" (English version)

Deadline: Residential fellowships for advanced study (English version)

Deadline: Four qualifying scholarships for graduates (English version)

Deadline: Scholarship schemes of the Institute for Human Sciences, Vienna (English version)

"Глобалният град и националната държава" (Bulgarian version)

Deadline: 12 Research Fellowships (FRIAS School of History) (English version)

"Измерения на националното и/или гражданското: старите и новите медии и възможността за транснационална публична сфера в Европа" (Bulgarian version)

"Феминизация на бедността и труда – кризата и междуполова солидарност в Европейския съюз и отвъд" (Bulgarian version)

"Фолк-популизмът и ляво-десният спектър в поствоенна Унгария: уроци от миналото" (Bulgarian version)

"Adieu на Европа - невъзможната необходимост на политиката на Балканите" (Bulgarian version)

Deadline: The BGHS Short-Term Grants (English version)

"Антропология по друг начин: Нови подходи към теренната работа в различните антропологични традиции" (Bulgarian version)

Deadline: "Anthropology Otherwise: Rethinking Approaches to Fieldwork in Different Anthropological Traditions" (English version)

Deadline: "Crisis: Interruptions, Reactions and Continuities in Central and Eastern Europe" (English version)

"Микроистория и история на пола" (Bulgarian version)

Deadline: "Urban Development and Politics in Europe and Russia" (English version)

"Мръсни съюзничества: престъпленията като източник на доходи в 'националните' борби на пост-комунистическа Европа и Близкия Изток" (Bulgarian version)

Deadline: 2011 Turkish Cultural Foundation Fellowships (English version)

Краен срок: Стипендии CRASSH за академичната 2012-13 (Bulgarian version)

Deadline: CRASSH Fellowship Competitions 2012-13 (English version)

(Bulgarian version)

Deadline: Andrew W. Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities (English version)

"Изобразяването и конструирането на 'Другия': Ислямските градове в очите на европейските пътешественици" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline: "Depiction and Construction of the "Other": Islamic Cities in the Eyes of European Travellers" (English version)

Deadline: "Twenty Years of Macedonian Independence" (English version)

Краен срок: "Национализмът и градът" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline: "Nationalism and the City" (English version)

Call for Papers Deadline: "The Balkans: Past, Present and Future Prospects" (English version)

Deadline: Fellowships 2012/13 "Work and Life Course in Global History" (English version)

Deadline: Franklin Research Grants (English version)

Deadline: "Physical Violence in Late Socialism: (Dis-)Entangling Statehood, Labor, and the Nation" (English version)

"Миграция и идентичност: Исторически, културни и лингвистични измерения на мобилността на Балканите" (Bulgarian version)

"Религия и търговия в Арабия: Джеда – пристанищният град на Мека през ХІХ и ХХ в." (Bulgarian version)

Deadline: New Europe College announces the competition for Fellowships for the academic year 2012-13. (English version)

Краен срок: "Изкуство и археология на свещеното и Визуалната култура във Византия" (Bulgarian version)

"Месианистична Персия и 'Четвъртия звяр'" (Bulgarian version)

Deadline: Short-Term Grants for international doctoral candidates (English version)

"Големият дигитален обрат" (Bulgarian version)

"Is Democracy Sick of Its Own Media?" (English version)

Фестивал на етнографския и антропологичен филм: Балкани (Bulgarian version)

XXI Международна кръгла маса "Нощни Балкани" (Bulgarian version)

Краен срок: Докторантски и постдокторантски стипендии на израелски университети (Bulgarian version)

Deadline: Postdoctoral and Doctoral Fellowships in Russian and East-european Studies (English version)

Deadline: Senior and Junior Fellowships CEU - Institute for Advanced Study (English version)

Deadline: The PAUL CELAN Fellowship 2012/2013 for translators (English version)

(English version)

Deadline: Leverhulme Trust's Early Career Fellowship (English version)

Deadline: "Communism, Nationalism and State Building in Post-War Europe" (English version)

Краен срок: "Икономическа, политическа и социална криза в ЕС: предизвикателства и възможности” (Bulgarian version)

Deadline: "Economic, Political and Social Crisis in the EU: Challenges and Opportunities” (English version)

"Как да пишем историята на Народна република България?" (Bulgarian version)

Deadline: "Milena Jesenska" Fellowships for journalists 2012/2013 (English version)

Deadline: "Need To Know II: Lessons Learned" (English version)

Deadline: Master of Arts in Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (English version)

Краен срок: Стипендии за млади учени в областта на хуманитаристиката (Bulgarian version)

"Виталността на идеализма. Еволюция и инволюция в системите на Хегел и Шелинг" (Bulgarian version)

Deadline: "Addressing Quality of Work in Europe" (English version)

"Системната криза на неолибералния капитализъм" (Bulgarian version)

"Безпокойната империя: Китай и светът след 1750 г." (Bulgarian version)

Стипендия на АНЦС за постдокторанти в областта на хуманитарните науки (Bulgarian version)

"Черепът на Себастиан: обезглавяването в творчеството на Юлия Кръстева" (Bulgarian version)

Deadline: "Regions of Memory. A Comparative Perspective on Eastern Europe" (English version)

"Европейски цивилизационен процес. Избрани студии" (Bulgarian version)

Deadline: Calls of the Institute for Human Sciences in Vienna (English version)

Информационно събитие по повод програмата за научен обмен между Швейцария и България (Bulgarian version)

"Гърци и траки на Западните понтийски брегове" (Bulgarian version)

Краен срок: Постдокторантска стипендия "Мелън" в хуманитарните науки (Bulgarian version)

Deadline: Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities and Humanistic Sciences (English version)

"Социалните мрежи в Югоизточна Европа, XV–XIX век" (Bulgarian version)

"Social Networking in South-Eastern Europe, 15th–19th Centuries" (English version)

Deadline: CEU-IAS Fellowships, Budapest (English version)

"Евреите в Източна Европа и Съветския съюз по време на Втората Световна война и Студената война (1939-1989)" (Bulgarian version)

Deadline: 2013-14 Pembroke Center Postdoctoral Fellowships (English version)

Deadline: Public Art in the Balkans from the Roman Empire to Yesterday (English version)

Deadline: "Europe in the Middle East - The Middle East in Europe" (English version)

Deadline: Three Junior Fellowships for historians of Eastern Europe (English version)

Calls for Application at the IWM in Vienna (English version)

Visiting Fellowships - Bielefeld Graduate School in History and Sociology (English version)

(English version)

A programme for future European leaders in the fields of science, business, politics, culture and administration (English version)

"Може ли един несъществуващ квартал да бъде място на възпоменание" (Bulgarian version)

“Can a Non-Extant District be a Heritage Place?” (English version)

Краен срок: "Революциите на Балканите: бунтове и въстания в епохата на национализма (1804-1908)" (Bulgarian version)

Deadline: "Revolutions in the Balkans Revolts and uprisings in the era of nationalism (1804-1908)" (English version)

Call for Applications Deadline: Post-doctoral Fernand Braudel-IFER Fellowships (English version)

"Абсолютно и относително" (Bulgarian version)

Deadline: "Collaboration in Eastern Europe during World War II and the Holocaust" (English version)

Краен срок: Международна научна конференция по социални науки 2013 (Bulgarian version)

Deadline: International Academic Conference on Social Sciences IACSS 2013 (English version)

"Естетизация на публичното пространство: предизвикателства, участници, перспективи" (Bulgarian version)

"Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней" (Bulgarian version)

Deadline: "Decentering Art of the Former East" (English version)

Deadline: Associate Research Fellow - Fall of State Socialism (English version)

Deadline: 13th International Postgraduate Conference on Central and Eastern Europe (English version)

"Rebellion and Protest from Maribor to Taksim. Social Movements in the Balkans" (English version)

Deadline: "Work and Human Lifecycle in Global History" Fellowships (English version)

60 Years Diplomatic Relations between Bulgaria and Greece, 1954-2014 (English version)

"Асимилация и циркулация. Универсалистичният модел на знанието през XIX в." (Bulgarian version)

"Assimilation and Circulation. A Universalistic Model of Knowledge in the 19th Century" (English version)

"Дигиталното творчество във времена на кризи: българската интернет култура в глобален контекст" (Bulgarian version)

“Digital Creativity in Times of Crisis: Bulgarian Networked Culture in Global Contexts” (English version)

Deadline: New Europe College International Fellowships (English version)

Deadline: Six PhD scholarships at the Max Planck Institute for Human Development (English version)

"Paradise Found, or Paradise Lost? Nostalgia, Culture and Identity in Central and Eastern Europe" (English version)

"Transferring the Soviet New Man: Eastern and Central European Perspectives" (English version)

"Изгубените еднорози на революцията. Българските интелектуалци през 1980-те и 1990-те години" (Bulgarian version)

"Месторазположението на световната литература" (Bulgarian version)

Deadline: "Social, Cultural, Ethnic, Religious Identities in Communism" (English version)

Deadline: Call for applications to Newton International Fellowships (English version)

Deadline: Call for applications Paris Institute for Advanced Studies (English version)

Deadline: "Collective vs Collected Memories. 1989-1991 from an Oral History Perspective" (English version)

Call for Papers: "Religious and Sexual Nationalism in Eastern Europe: Theoretical and Empirical Perspectives" (English version)

Deadline: "Social, Cultural, Ethnic, Religious Identities in Communism" (English version)

Краен срок: "Животът след Промяната(?): минало-сегашно в Югоизточна Европа" (Bulgarian version)

"Living after the Fall(?): Past-Present in Southeastern Europe" (English version)

"Размиване на границите: Експертни полета и пространства на намеса в производството на колективно/хибридно знание" (Bulgarian version)

Deadline: "Blurring the Boundaries: Fields of Expertise and Spaces of Intervention in Collective/Hybrid Knowledge Production" (English version)

Venezuela is not Ukraine? Reflections on the Emergent Protest Movements in the Post/Socialist World (English version)

New Honorary Fellowship at the Historische Kolleg (English version)

Deadline: 2015 - 2016 EURIAS Fellowship Programme (English version)

"After the Fall - Модерното наследство на крайбрежната архитектура и урбанизъм в България и Хърватия" (Bulgarian version)

"Актуални тенденции в изследванията на комунизма" (Bulgarian version)

„Балканите през османския период: завоевания и национални идентичности“ (Bulgarian version)

Конкурс за годишната награда "Лиляна Данева – Бризби" (Bulgarian version)

"Histories of 1914. Debates and Use of the Origins of World War One in Southeastern Europe" (English version)

"Европейските капани пред демокрацията. Русия, Украйна, корупцията" (Bulgarian version)

Краен срок: "25 години по-късно. История и памет за комунизма" (Bulgarian version)

Deadline: "Twenty Five Years Later. History and Memory of Communism" (English version)

Две лекции на доц. Димитрис Стаматопулос (Bulgarian version)

"The First World War and the Balkans – Historic Event, Experience and Memory" (English version)

"Greece in Crisis: What is the Case with the Far Right and Migration" (English version)

"Между дом и родина" (Bulgarian version)

"Съдебните процеси на Прехода и водещия исторически разказ в пост-комунистическите България, Румъния и Германия" (Bulgarian version)

"Transitional Trials and Master Historical Narratives in Post-Communist Bulgaria, Germany and Romania" (English version)

Call for Papers Deadline: 22nd International Conference of Europeanists (English version)

Deadline: "(Dis)Satisfaction with Democracy and Citizens’ Involvement in Post-Communist Europe" (English version)

"Епистемология на междинността: Източна и Централна Европа и световната история на социалните науки 1890-1945" (Bulgarian version)

Deadline: "Epistemologies of In-Betweenness: East Central Europe and the World History of Social Science, 1890-1945" (English version)

Deadline: New Europe College International Fellowships (English version)

"Национална научна конференция: "25 години какво?" (Bulgarian version)

Call for Proposals: History of Economic Thought Under Communism (English version)

"Европа на кръстопът или критика на утвърждаването" (Bulgarian version)

"Украйна по време и след Евромайдана" (Bulgarian version)

"Протест, революция и война: година след украинския Евромайдан" (Bulgarian version)

"Наследството на лингвистиката в българската литературна теория" (Bulgarian version)

Deadline: "Sites of Memory of Socialism and Communism in Europe" (English version)

International Conference "Town and Country in the Byzantine World: Social and Economic Perspectives" (English version)

Deadline: Fellowships Imre Kertész Kolleg 2015-16 (Jena) (English version)

3 Visiting Fellowships. The Institute for European Global Studies, University of Basel (English version)

Deadline: Assembling the Post-Liberal Order in Central and Eastern Europe (1929-1956) (English version)

Международен форум "Възвишено и das Unheimliche" (Bulgarian version)

Deadline: Two-Year Postdoctoral Teaching Fellowship in Slavic Program (English version)

"Качеството на управлението - сравнение между България и Чехия" (Bulgarian version)

“Financial development and economic growth in South -East Europe – a historical and comparative perspective” (English version)

"Войната и мира в политическата мисъл" (Bulgarian version)

Call for Papers: "War and Peace in Political Thought" (English version)

Support for Short Term Scientific Missions (English version)

Deadline: "Democratization and nationalism in Europe, 1870-1920" (English version)

"Миграция в Южните Балкани: от османска територия към глобализирани национални държави" (Bulgarian version)

Program for visiting scholars at the Institute for East and Southeast European Studies in Regensburg (2016) (Bulgarian version)

Program for visiting scholars at the Institute for East and Southeast European Studies in Regensburg (2016) (English version)

"Модернизацията на Югоизточна Европа (19-21 в.)" (Bulgarian version)

Fellowship Programme of Center for Advanced Cultural and Social Studies for Experienced Researchers 2016/17 (English version)

"Regions of Memory II: Memory Regions as Discourse and Imagination" (English version)

Between class and nation: Labour and identity in late socialism (English version)

Calls for fellowship applications at CEU IAS (English version)

Doctoral Programme of the European University Institute (English version)

"Джендър, религия и американската филантропия през XIX век" (Bulgarian version)

"Русофилията като елемент от национал-популизма в Гърция" (Bulgarian version)

"Женските движения, властта и държавата" (Bulgarian version)

"Women’s Movements, Power, and the State" (English version)

Deadline: 1956, Resistance and Cultural Opposition in East Central Europe (English version)

"Световната литература: отговори от Съветска Русия" (Bulgarian version)

Постдокторантски стипендии в областта на руските и източно-европейските изследвания (Bulgarian version)

Postdoctoral Fellowships in Russian and East European Studies (English version)

"Конфесионална динамика на ислямската юридическа мисъл и практика в Османската империя, XV-XVIII в." (Bulgarian version)

Confessional Dynamics in Islamic Legal Thought and Practice in the Ottoman Empire, 15th-18th centuries (English version)

Лекции в София на философа Марк Дибен (Bulgarian version)

"Срещи и недоразумения: природните науки в художественото въображение" (Bulgarian version)

"Alternative Religiosities in the Communist East-Central Europe" (English version)

"Статистиката в археологията: модел за една релативна хронология" (Bulgarian version)

Йорг Шулте върху Набоков (Bulgarian version)

"Obiectum Purum: Увод във феноменологията на Рене Декарт" (Bulgarian version)

"Нашите герои. Идеология, идентичност и социалистическо изкуство в Нова Европа" (Bulgarian version)

" Лов на вещици в двора на великия хан: магия, суеверия и тяхната политическа употреба в Монголската империя през XIII век" (Bulgarian version)

"Жените в академията" (Bulgarian version)

Конференция: "Просвещението от Не-Западна перспектива" (Bulgarian version)

THE ENLIGHTENMENT FROM A NON-WESTERN PERSPECTIVE (English version)

Academic Posts at the European University Institute (English version)

"Арабската пролет! Каква равносметка 5 години по-късно?" (Bulgarian version)

Дискусия и представяне на проекта „Мултиполис – образите на града” (Bulgarian version)

Imre Kertész Kolleg Fellowships for 2017 (English version)

Call for Papers: "Cultural Literacy in Europe" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Cultural Literacy in Europe" (English version)

"Властта, политическия ред и ежедневието на Балканите: от пост-османски държави до пост-социалистически демокрации" (Bulgarian version)

"Power, Political Order and Everyday Life in the Balkans: From Post-Ottoman Nation States to Post-Socialist Democracies" (English version)

Покана за участи: "Отвъд кризата: нови посоки в изследванията на бежанците" (Bulgarian version)

Краен срок: Стипендиантска програма на ЦАИ и NEC Букурещ "TEACHING EUROPE" (Bulgarian version)

Международна конференция "Културното наследство в миграция" (Bulgarian version)

International conference "Cultural Heritage in Migration" (English version)

Call for participants: International Conference "Domination and Adaptation" (English version)

"Личните и емоционални измерения на националната принадлежност в Европейската история (XIX в. до 1939)" (Bulgarian version)

"The personal and emotional dimension of nationhood in European history (19th century to WWII)" (English version)

Международна конференция: "Светът в движение: миграция, общества, промяна" (Bulgarian version)

International conference: "World on the Move: Migration, Societies and Change" (English version)

Юбилейна конференция "Как живеем заедно: общности, институции, мрежи" (Bulgarian version)

"Правосъдие на победителите или имитация на правосъдие: съдебното преследване на военни престъпления в България след Първата световна война" (Bulgarian version)

"София - идеология, градоустройство и живот по време на социализма" (Bulgarian version)

Лекция: "Lateness: eвропейската перспектива през понятието на Адорно" (Bulgarian version)

"Мястото и субекта в илюстрованите ракази за Истанбул от края на XVI в." (Bulgarian version)

Presumption to Responsibility. Museums and contested history. Saying the unspeakable in museums (English version)

Imre Kertész Kolleg in Jena offers Fellowships for the academic year 2018-2019 (English version)

Лекция: "Трансформациите в православното християнство в перспективата на longue-durée: социологически анализ" (Bulgarian version)

Интердисциплинарна научна конференция "Скритото и откритото" (Bulgarian version)

Стипендии за докторанти и магистри по сравнителна история към Централно-европейския университет (Bulgarian version)

Call for Applications: PhD and MA Scholarships in Comparative History (CEU, Budapest) (English version)

Изследователски грантове: "История на манастирската икономика" (Bulgarian version)

Публична лекция на д-р Бен Карвър: "An Entangled Forest: Evolution and Speculative Fiction" (Bulgarian version)

"Възможно ли е преосмисляне на политиката за „интеграция на ромите” в България?" (Bulgarian version)

Международна конференция: "Великите идеи" на Балканите (18 - 20 век) (Bulgarian version)

Представяне на две нови книги на проф. Нонка Богомилова (Bulgarian version)

New CAS Fellowship Programme for Bulgarian Scholars (English version)

Магистърска степен по социология в Унгария (Bulgarian version)

"От отпадък към ресурс: антропология на рециклирането на градския боклук" (Bulgarian version)

"Противоборствата на Балканите": Лекция от Иво Банац (Bulgarian version)

Покана конференция: "От запад на изток: метаморфозите на дискурса в Европа (Bulgarian version)

Call for Applications: From West to East: Metamorphoses of Discourses in Europe (English version)

"Николай Генчев (1931-2000) - между либерализма и национализма, между дисидентството и властта, между науката и псевдонауката" (Bulgarian version)

"Евреи и еврейски общини на Балканите между IV в. и VIII в. сл. Хр." (Bulgarian version)

Евреи и еврейски общини на Балканите между IV в. и VIII в. сл. (Bulgarian version)

"Икономика и технология на Късната античност: поглед от Сердика" (Bulgarian version)

"Договаряне на съжителството в социално нееднородно градско място: всекидневна солидарност и социално изключване на Женския пазар в София" (Bulgarian version)

Стипендиантска програма: "Демокрацията и върховенството на закона в Европа" (Bulgarian version)

Подготовка за докторантура в Leibniz ScienceCampus в Регенсбург (Bulgarian version)

Конференция: "Книгите като събития в Европа и Османската империя (18–19. в.)" (Bulgarian version)

Кръгла маса: "Билингвизмът. Езикът като lieu de mémoirе" (Bulgarian version)

"Красотата, която споделяме" (Bulgarian version)

Покана за участие: "Археологията и политическото" (Bulgarian version)

Стипендии за визуални артисти и писатели на Институт за академични изследвания, CEU (Bulgarian version)

Покана за конференция: "Множеството капитализми на средиземноморието (XVIII-XX в.)" (Bulgarian version)

Лекция: "Ислямска държава (ИД) преди и след ал-Багдади" (Bulgarian version)

43 Годишна конференция на Ирландското общество за руски, централно- и източено-еврепейски изследвания (Bulgarian version)

Изследователски стипендии на ЦАИ за 2020/2021 година (Bulgarian version)

Конкурс за участие в международната конференция за млади журналисти (Bulgarian version)

Докторантски стипендии: "Китайските отношения със страните от Източна и Централна Европа" (Bulgarian version)

PhD scholarship in China's Relations with the countries of Central and Eastern Europe (English version)

Покана за участие: "Нови предизвикателства пред социалните и хуманитарните науки" (Bulgarian version)

18-та годишна историческа и археологическа конференция: От Древността до модерните времена (Bulgarian version)

18th Annual International Conference on History & Archaeology: From Ancient to Modern (English version)

Покана: "В сянката на империите. Имперски наследства и митологии в Източна Европа" (Bulgarian version)

Call for Applications: Shadows of Empires. Imperial Legacies and Mythologies in East Central Europe (English version)

Лятна школа за докторанти, пост-докторанти и млади преподаватели "Законодателството, съдът и улицата" (Bulgarian version)

(English version)

Стипендии за подкрепа на изследователски пътувания на учени от Югоизточна Европа (Bulgarian version)

Стипендии на Нов Европейски Колеж (NEC), Букурещ за 2021/2022 г. (Bulgarian version)

Call for Applications: 2021/ 2022 NEC Fellowships (English version)

Краен срок: Стипендии на IWM Виена за 2021-2022 г. (Bulgarian version)

Deadline: IWM Fellowship Opportunities in Vienna (English version)

Краен срок: Докторантски стипендии на Института за изследване на Югоизточна Европа в Регенсбург (Bulgarian version)

Deadline: PhD scholarships of the GS OSES at Universität Regensburg (English version)

ЦАИ обявява работна позиция за офис мениджър (Bulgarian version)

Краен срок: Краткосрочни стипендии на Института за политически науки, Полша (Bulgarian version)

Покана за статия: "Към една нова типология на парамилитаризма: балкански и глобални перспективи" (Bulgarian version)

Фондация Getty и ЦАИ канят участници за пролетната археологическа школа през 2022 г. (Bulgarian version)

Краен срок: Изследователски стипендии на Института "Лайбниц" в Регенсбург (Bulgarian version)

Покана за участие: Неформални практики в Югоизточна Европа – примери и анализи (Bulgarian version)

Call for Papers: Informal practices in Southeast Europe – Examples and Analyses (English version)

Крайни срокове: Стипендии на Институт на науките за човека, Виена (Bulgarian version)

Краен срок: Конкурс за докторанти и постдокторанти по проект "Европейският Левиатан" (Bulgarian version)

Покана за участие: "Социалистическите държави и международното право в съвременния свят" (Bulgarian version)


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.