Начало > Търсене

Търсене

Търсене на design

Намерени резултати: 121

Потребители

Kalina Sotirova (English version)

Liliana Dvoryanova (English version)

Nezabravka Nedyalkova (English version)

Ekaterina Markova (English version)

Публикации

Diversity Matters: A Lesson from a Post-Communist Country (English version)

Преосмисляне на нео-институционализма или Има ли значение разнообразието във висшето образование (Bulgarian version)

Re-thinking Neoinstitutionalism or Does Diversity Matter in Higher Еducation (English version)

ПЕДАГОГИКА И КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В НБУ (Bulgarian version)

Самото число. Квантовият компютър, или защо двете теореми на Курт Гьодел за непълнотата са от фундаментален физически и философски интерес (Bulgarian version)

The traditional Muslim city: portrait and approaches (English version)

Lolita Reading "Lolita": the Rhetoric of Reader Participation (Bulgarian version)

Lolita Reading "Lolita": the Rhetoric of Reader Participation (English version)

Новини

"Globalization, Digitization, Access, and Preservation of Cultural Heritage" (English version)

Интердисциплинарни летни институти 2007-2008 (Bulgarian version)

SIAS Summer Institutes 2007-2008 (English version)

"The Balkan 19th Century. Other Readings." is out on the book shelves (English version)

The Max Planck Postdoctoral Fellowships: Call for Applications (English version)

"Градски артефакти: Видове, практики, циркулации" (Bulgarian version)

"Urban Artefacts: Types, Practices, Circulations" (English version)

Стипендии за изготвяне на учебни курсове (Bulgarian version)

Curriculum Research Fellowships (English version)

Fall Training Sessions: CEU's Curriculum Resource Center (CRC) (English version)

Call for Papers: "Ethics & International Affairs" (English version)

Go8 European Fellowships (English version)

Virtual Knowledge Studio, second 3-month Postdoctoral Fellowship (English version)

Call for Papers: Self-Representation and Public Culture of the Balkan Urban Classes (English version)

"Emotion, Space and Society" (English version)

CAS Discussion Series: "Natural Sciences and Social Worlds" (English version)

Research Presentation: Institute of Cultural Psychology and Qualitative Social Research (English version)

European University Institute invites applications for its PhD Programme (English version)

Summer School in Methods and Techniques in Political Sciences (English version)

Mellon Research Fellowships 2008-2009 (English version)

Graduate School Image and Time - Announcement of 12Scholarships (English version)

Comparative and Continental Philosophy Journal (English version)

Postdoctoral researchers and Professorship in Contemporary Social Studies (English version)

"Европейският съюз след разширяването на Изток" (Bulgarian version)

Call for Participants "Markets as Networks" (English version)

"Europe Before and After 1989. Trans-national and comparative perspectives on Eastern & Western Europe" (English version)

Call for Papers: "Religion, Secularism and Nationhood" (English version)

"The Politics of Inequality and Difference: Critical Approaches in Anthropology and Sociology" (English version)

Group of Eight (Go8) European Fellowships 2010 (English version)

Radcliffe Institute Fellowship Program (English version)

Post-Doctoral Research Fellowships 2010 - 2011 (English version)

"Applied and Experimental Philosophy in Knowledge Based Society (East and West)" (English version)

Joint Balkan History Project (English version)

Visegrad Scholarship at the Open Society Archives (English version)

Postdoctoral Fellowships at the European University Institute (English version)

CRASSH's Visiting Fellowships (English version)

Five Postdoctoral Fellowships (English version)

"Rechtskulturen: Confrontations Beyond Comparison" (English version)

Studienkolleg zu Berlin 2011/12 - Call for Applications (English version)

Bogliasco Fellowships for Research and Creative visits in Italy (English version)

Call for applications Fine Art, Design and Theory (English version)

Residential fellowships for advanced study (English version)

"Anthropology Otherwise: Rethinking Approaches to Fieldwork in Different Anthropological Traditions" (English version)

Виртуалният музей „СОЦМУЗ” (Bulgarian version)

Call for Papers: "Depiction and Construction of the "Other": Islamic Cities in the Eyes of European Travellers" (English version)

Franklin Research Grants (English version)

Master of Arts in Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (English version)

Call for Applications: Post-doctoral Fernand Braudel-IFER Fellowships (English version)

"Transferring the Soviet New Man: Eastern and Central European Perspectives" (English version)

3 Visiting Fellowships. The Institute for European Global Studies, University of Basel (English version)

Конференция: "Просвещението от Не-Западна перспектива" (Bulgarian version)

THE ENLIGHTENMENT FROM A NON-WESTERN PERSPECTIVE (English version)

Покана за участи: "Отвъд кризата: нови посоки в изследванията на бежанците" (Bulgarian version)

Стипендиантска програма на ЦАИ и NEC Букурещ "TEACHING EUROPE" (Bulgarian version)

Публична лекция на д-р Бен Карвър: "An Entangled Forest: Evolution and Speculative Fiction" (Bulgarian version)

Магистърска степен по социология в Унгария (Bulgarian version)

Подготовка за докторантура в Leibniz ScienceCampus в Регенсбург (Bulgarian version)

Събития

"Globalization, Digitization, Access, and Preservation of Cultural Heritage" (English version)

Интердисциплинарни летни институти 2007-2008 (Bulgarian version)

SIAS Summer Institutes 2007-2008 (English version)

The Max Planck Postdoctoral Fellowships: Call for Applications (English version)

"Градски артефакти: Видове, практики, циркулации" (Bulgarian version)

"Urban Artefacts: Types, Practices, Circulations" (English version)

Стипендии за изготвяне на учебни курсове (Bulgarian version)

Curriculum Research Fellowships (English version)

Upcoming Deadline for CRC's Fall 2007 Sessions (English version)

Deadline: Go8 European Fellowships (English version)

Deadline: Virtual Knowledge Studio, second 3-month Postdoctoral Fellowship (English version)

Call for Papers Deadline: Self-Representation and Public Culture of the Balkan Urban Classes (English version)

Call for Papers Deadline: "Emotion, Space and Society" (English version)

CAS Discussion Series: "Natural Sciences and Social Worlds" (English version)

Research Presentation: Institute of Cultural Psychology and Qualitative Social Research (English version)

European University Institute invites applications for its PhD Programme (English version)

Deadline: Summer School in Methods and Techniques in Political Sciences (English version)

Deadline: Mellon Research Fellowships 2008-2009 (English version)

Deadline: Graduate School Image and Time - Announcement of 12Scholarships (English version)

"Европейският съюз след разширяването на Изток" (Bulgarian version)

Conference "Markets as Networks" (English version)

Deadline: "Europe Before and After 1989" (English version)

Call for Papers Deadline: "Religion, Secularism and Nationhood" (English version)

Deadline: "The Politics of Inequality and Difference: Critical Approaches in Anthropology and Sociology" (English version)

Deadline: Group of Eight (Go8) European Fellowships 2010 (English version)

Radcliffe Institute Fellowship Program (English version)

Deadline: Post-Doctoral Research Fellowships 2010 - 2011 (English version)

"Applied and Experimental Philosophy in Knowledge Based Society (East and West)" (English version)

Deadline: Visegrad Scholarship at the Open Society Archives (English version)

Deadline: Postdoctoral Fellowships at the European University Institute (English version)

Deadline: CRASSH's Visiting Fellowships (English version)

Deadline: Five Postdoctoral Fellowships (English version)

Deadline: "Rechtskulturen: Confrontations Beyond Comparison" (English version)

Studienkolleg zu Berlin 2011/12 - Call for Applications Deadline (English version)

Deadline: Bogliasco Fellowships for Research and Creative visits in Italy (English version)

Call for applications Deadline: Fine Art, Design and Theory (English version)

Deadline: Residential fellowships for advanced study (English version)

Deadline: "Anthropology Otherwise: Rethinking Approaches to Fieldwork in Different Anthropological Traditions" (English version)

Виртуалният музей „СОЦМУЗ” (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline: "Depiction and Construction of the "Other": Islamic Cities in the Eyes of European Travellers" (English version)

Deadline: Franklin Research Grants (English version)

Deadline: Master of Arts in Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (English version)

Call for Applications Deadline: Post-doctoral Fernand Braudel-IFER Fellowships (English version)

"Transferring the Soviet New Man: Eastern and Central European Perspectives" (English version)

3 Visiting Fellowships. The Institute for European Global Studies, University of Basel (English version)

Конференция: "Просвещението от Не-Западна перспектива" (Bulgarian version)

THE ENLIGHTENMENT FROM A NON-WESTERN PERSPECTIVE (English version)

Покана за участи: "Отвъд кризата: нови посоки в изследванията на бежанците" (Bulgarian version)

Краен срок: Стипендиантска програма на ЦАИ и NEC Букурещ "TEACHING EUROPE" (Bulgarian version)

Публична лекция на д-р Бен Карвър: "An Entangled Forest: Evolution and Speculative Fiction" (Bulgarian version)

Магистърска степен по социология в Унгария (Bulgarian version)

Подготовка за докторантура в Leibniz ScienceCampus в Регенсбург (Bulgarian version)


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.