Начало > Търсене

Търсене

Търсене на graphic

Намерени резултати: 153

Потребители

Daniela Koleva (English version)

Ivaylo Markov (English version)

Kalina Sotirova (English version)

Biljana Raeva (English version)

Liliana Dvoryanova (English version)

Stoyanka Manolcheva (English version)

Vladimir Penchev (English version)

Aleksandar Stoykov (English version)

Ekaterina Markova (English version)

Публикации

ПЕДАГОГИКА И КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В НБУ (Bulgarian version)

Новини

"Идентичности: национални, регионални и лични" (Bulgarian version)

"Identities: National, Regional and Personal" (English version)

Call for Papers: "Nation, Community, and the State" (English version)

Покана за участие в "Социология на риска и несигурността" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Sociology of Risk and Uncertainty" (English version)

"Gender, Migration, Europe – Positions in the Constellation" (English version)

"Градски артефакти: Видове, практики, циркулации" (Bulgarian version)

"Urban Artefacts: Types, Practices, Circulations" (English version)

Call for Papers: The Legacy of the Chicago School (English version)

CAS Atelier for Biographical Research (English version)

European Doctoral School of Demography (EDSD) (English version)

From a Regional Historical Event to a Place of National Memory: Batak and Constructions of History in Bulgaria (English version)

CFP: Second Annual Conference on Empirical Legal Studies. 9 - 10 November 2007 (English version)

"The People's Memory Tells" - a State initiative from the 80-ies. (English version)

"Emotion, Space and Society" (English version)

Two PhD-positions at the University of Amsterdam (English version)

"The Silence about Communism in Central and Southeastern Europe" (English version)

Call for Papers "Perspectives from the Periphery" (English version)

Mellon Research Fellowships 2008-2009 (English version)

"Performing Biographies: Memory and the Art of Interpretation" (English version)

"System changes of South East European societies: Social, political and demographic consequences" (English version)

"Childhood under Socialism" (English version)

Участие в сборник: "Съпротивата в Югоизточна Европа по време на Втората световна война" (Bulgarian version)

Call for Papers: RESISTANCE IN SOUTH-EASTERN EUROPE DURING THE SECOND WORLD WAR (English version)

"New Approaches to Comparative History in Central, Eastern and Southeastern Europe" (English version)

"Economic and Social Inequalities in Historical Perspective" (English version)

"The Unbearable Charm of Frailty: Philosophizing in/on Eastern Europe" (English version)

Публична лекция на проф. Майкъл Херцфелд (Bulgarian version)

Michael Herzfeld - Seminar under the CAS Guest-Lecture Series (English version)

Call for Publication: "Popular Culture and Socialism(s)" (English version)

Сборникът "We, the People" излезе от печат (Bulgarian version)

"We, the People" edited by Diana Mishkova (English version)

"Beyond Methodological Nationalism: Researching Transnational Spaces, Cross-Border Diffusion, and Transnational Histories" (English version)

Public promotion of Todor Zhivkov's Biography (English version)

"Biography and Identity: Dilemmas and Opportunities" (English version)

Call for Publications: "The Anatomy of Marginality" (English version)

"Rechtskulturen: Confrontations Beyond Comparison" (English version)

Edited collection: "Anthropological perspectives in the research of Islam in the Balkans" (English version)

"Myth-Making and Myth-Breaking in History and the Humanities" (English version)

"Inequality and Diversity in European Rural Areas" (English version)

"Anthropology Otherwise: Rethinking Approaches to Fieldwork in Different Anthropological Traditions" (English version)

"Микроистория и история на пола" (Bulgarian version)

CRASSH Fellowship Competitions 2012-13 (English version)

Call for Papers: "Depiction and Construction of the "Other": Islamic Cities in the Eyes of European Travellers" (English version)

"Physical Violence in Late Socialism: (Dis-)Entangling Statehood, Labor, and the Nation" (English version)

"Миграция и идентичност: Исторически, културни и лингвистични измерения на мобилността на Балканите" (Bulgarian version)

"Regions of Memory. A Comparative Perspective on Eastern Europe" (English version)

"Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней" (Bulgarian version)

“Digital Creativity in Times of Crisis: Bulgarian Networked Culture in Global Contexts” (English version)

"Living after the Fall(?): Past-Present in Southeastern Europe" (English version)

"Размиване на границите: Експертни полета и пространства на намеса в производството на колективно/хибридно знание" (Bulgarian version)

"Blurring the Boundaries: Fields of Expertise and Spaces of Intervention in Collective/Hybrid Knowledge Production" (English version)

"Twenty Five Years Later. History and Memory of Communism" (English version)

Две лекции на доц. Димитрис Стаматопулос (Bulgarian version)

"Sites of Memory of Socialism and Communism in Europe" (English version)

International Conference "Town and Country in the Byzantine World: Social and Economic Perspectives" (English version)

3 Visiting Fellowships. The Institute for European Global Studies, University of Basel (English version)

Assembling the Post-Liberal Order in Central and Eastern Europe (1929-1956) (English version)

"Democratization and nationalism in Europe, 1870-1920" (English version)

Between class and nation: Labour and identity in late socialism (English version)

1956, Resistance and Cultural Opposition in East Central Europe (English version)

Стипендиантска програма на ЦАИ и NEC Букурещ "TEACHING EUROPE" (Bulgarian version)

International conference "Cultural Heritage in Migration" (English version)

Call for participants: International Conference "Domination and Adaptation" (English version)

"Мястото и субекта в илюстрованите разкази за Истанбул от края на XVI в." (Bulgarian version)

Стипендии за докторанти и магистри по сравнителна история към Централно-европейския университет (Bulgarian version)

Call for Applications: PhD and MA Scholarships in Comparative History (CEU, Budapest) (English version)

Изследователски грантове: "История на манастирската икономика" (Bulgarian version)

Международна конференция: "Великите идеи" на Балканите (18 - 20 век) (Bulgarian version)

Магистърска степен по социология в Унгария (Bulgarian version)

Покана конференция: "От запад на изток: метаморфозите на дискурса в Европа (Bulgarian version)

Call for Applications: From West to East: Metamorphoses of Discourses in Europe (English version)

Покана за конференция: "Околна среда, територия, мобилност" (Bulgarian version)

Събития

"Идентичности: национални, регионални и лични" (Bulgarian version)

"Identities: National, Regional and Personal" (English version)

Call for Papers: "Nation, Community, and the State" (English version)

Изтича срока за подаване на участие в "Социология на риска и несигурността" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline: "Sociology of Risk and Uncertainty" (English version)

"Gender, Migration, Europe – Positions in the Constellation" (English version)

"Градски артефакти: Видове, практики, циркулации" (Bulgarian version)

"Urban Artefacts: Types, Practices, Circulations" (English version)

Deadline for Call for Papers: The Legacy of the Chicago School (English version)

CAS Atelier for Biographical Research (English version)

Deadline: European Doctoral School of Demography (EDSD) (English version)

From a Regional Historical Event to a Place of National Memory: Batak and Constructions of History in Bulgaria (English version)

Deadline: Second Annual Conference on Empirical Legal Studies. 9 - 10 November 2007 (English version)

"The People's Memory Tells" - a State initiative from the 80-ies. (English version)

Call for Papers Deadline: "Emotion, Space and Society" (English version)

Deadline: Two PhD-positions at the University of Amsterdam (English version)

"The Silence about Communism in Central and Southeastern Europe" (English version)

Call for Papers Deadline "Perspectives from the Periphery" (English version)

Deadline: Mellon Research Fellowships 2008-2009 (English version)

Deadline: "Performing Biographies: Memory and the Art of Interpretation" (English version)

"Childhood under Socialism" (English version)

Участие в сборник: "Съпротивата в Югоизточна Европа по време на Втората световна война" (Bulgarian version)

Call for Papers: RESISTANCE IN SOUTH-EASTERN EUROPE DURING THE SECOND WORLD WAR (English version)

"New Approaches to Comparative History in Central, Eastern and Southeastern Europe" (English version)

Deadline: "Economic and Social Inequalities in Historical Perspective" (English version)

"The Unbearable Charm of Frailty: Philosophizing in/on Eastern Europe" (English version)

Публична лекция на проф. Майкъл Херцфелд (Bulgarian version)

Michael Herzfeld - Seminar under the CAS Guest-Lecture Series (English version)

Call for Publication Deadline: "Popular Culture and Socialism(s)" (English version)

Deadline: "Beyond Methodological Nationalism: ..." (English version)

Public promotion of Todor Zhivkov's Biography (English version)

Deadline: "Biography and Identity: Dilemmas and Opportunities" (English version)

Deadline: Call for Publications "The Anatomy of Marginality" (English version)

Deadline: "Rechtskulturen: Confrontations Beyond Comparison" (English version)

Deadline: "Anthropological perspectives in the research of Islam in the Balkans" (English version)

Deadline: "Myth-Making and Myth-Breaking in History and the Humanities" (English version)

Deadline: "Inequality and Diversity in European Rural Areas" (English version)

Deadline: "Anthropology Otherwise: Rethinking Approaches to Fieldwork in Different Anthropological Traditions" (English version)

"Микроистория и история на пола" (Bulgarian version)

Deadline: CRASSH Fellowship Competitions 2012-13 (English version)

Call for Papers Deadline: "Depiction and Construction of the "Other": Islamic Cities in the Eyes of European Travellers" (English version)

Deadline: "Physical Violence in Late Socialism: (Dis-)Entangling Statehood, Labor, and the Nation" (English version)

"Миграция и идентичност: Исторически, културни и лингвистични измерения на мобилността на Балканите" (Bulgarian version)

Deadline: "Regions of Memory. A Comparative Perspective on Eastern Europe" (English version)

"Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней" (Bulgarian version)

“Digital Creativity in Times of Crisis: Bulgarian Networked Culture in Global Contexts” (English version)

"Living after the Fall(?): Past-Present in Southeastern Europe" (English version)

"Размиване на границите: Експертни полета и пространства на намеса в производството на колективно/хибридно знание" (Bulgarian version)

Deadline: "Blurring the Boundaries: Fields of Expertise and Spaces of Intervention in Collective/Hybrid Knowledge Production" (English version)

Deadline: "Twenty Five Years Later. History and Memory of Communism" (English version)

Две лекции на доц. Димитрис Стаматопулос (Bulgarian version)

Deadline: "Sites of Memory of Socialism and Communism in Europe" (English version)

International Conference "Town and Country in the Byzantine World: Social and Economic Perspectives" (English version)

3 Visiting Fellowships. The Institute for European Global Studies, University of Basel (English version)

Deadline: Assembling the Post-Liberal Order in Central and Eastern Europe (1929-1956) (English version)

Deadline: "Democratization and nationalism in Europe, 1870-1920" (English version)

Between class and nation: Labour and identity in late socialism (English version)

Deadline: 1956, Resistance and Cultural Opposition in East Central Europe (English version)

Краен срок: Стипендиантска програма на ЦАИ и NEC Букурещ "TEACHING EUROPE" (Bulgarian version)

International conference "Cultural Heritage in Migration" (English version)

Call for participants: International Conference "Domination and Adaptation" (English version)

"Мястото и субекта в илюстрованите ракази за Истанбул от края на XVI в." (Bulgarian version)

Стипендии за докторанти и магистри по сравнителна история към Централно-европейския университет (Bulgarian version)

Call for Applications: PhD and MA Scholarships in Comparative History (CEU, Budapest) (English version)

Изследователски грантове: "История на манастирската икономика" (Bulgarian version)

Международна конференция: "Великите идеи" на Балканите (18 - 20 век) (Bulgarian version)

Магистърска степен по социология в Унгария (Bulgarian version)

Покана конференция: "От запад на изток: метаморфозите на дискурса в Европа (Bulgarian version)

Call for Applications: From West to East: Metamorphoses of Discourses in Europe (English version)

43 Годишна конференция на Ирландското общество за руски, централно- и източено-еврепейски изследвания (Bulgarian version)


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.