Начало > Търсене

Търсене

Търсене на mode

Намерени резултати: 349

Потребители

Diana Mishkova (English version)

Pepka Boyadjieva (English version)

Boris Shopov (English version)

Venellin Stoychev (English version)

Biljana Raeva (English version)

Ivo Hristov (English version)

Vera Lyubenova (English version)

Markus Wien (English version)

Svitlana Koch (English version)

Victor Petrov (English version)

Tonka Kostadinova (English version)

Ваня Михайлова (Bulgarian version)

Georgi Burnaski (English version)

Zornitsa Velinova (English version)

Публикации

Diversity Matters: A Lesson from a Post-Communist Country (English version)

Преосмисляне на нео-институционализма или Има ли значение разнообразието във висшето образование (Bulgarian version)

Re-thinking Neoinstitutionalism or Does Diversity Matter in Higher Еducation (English version)

Cross-national mentoring NGOs in transition societies (Bulgarian version)

Cross-national Mentoring NGOs in Transition Societies (English version)

The Culture of Camouflage - the Culture of the Transition form Modernity to Postmodernity (English version)

Същност и периферия на националната политическа история в книгата „България” от Ричард Крамптън (Bulgarian version)

Significance and Periphery of the National Political History in the Book Bulgaria by R. J. Crampton (English version)

MEDIA AUDIENCES’ ACCESS AND PARTICIPATION (English version)

Human psyche: the world`s of the man (Bulgarian version)

Longing or Loathing a “Common” Identity. The European Strategies for Information Society as an Instrument for Constructing Identity and the Local Realities: the Case of Bulgaria (English version)

Самото число. Квантовият компютър, или защо двете теореми на Курт Гьодел за непълнотата са от фундаментален физически и философски интерес (Bulgarian version)

BULGARIAN VIDEO ART – SCREEN LANGUAGE AND POSTMODERNISM (Bulgarian version)

BULGARIAN VIDEO ART – SCREEN LANGUAGE AND POSTMODERNISM (English version)

Културна Феноменология на Правото и Топологически подход към Правото (Bulgarian version)

The traditional Muslim city: portrait and approaches (English version)

Olympism and Globalism (English version)

CLUSTERS: A STRATEGIC APPROACH TO BOOST THE COMPETITIVENESS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (English version)

The map defines the territory: Remodelling NGO (Bulgarian version)

Новини

Метафизиката на Левинас: Правото на Другия (Bulgarian version)

Levinas' Metaphysics: Right of the Other (English version)

Покана за участие в исторически семинар (Bulgarian version)

Call for Papers: Historocal Workshop (English version)

"The 'New' 'Liberal' Europe?: Speculations, Fears, Visions" (English version)

Call for Papers: "Nation, Community, and the State" (English version)

Call for Applications: "History and Memory in Europe" 2007/2008 (English version)

"Режими на историчност и дискурси на модерността, 1900-1945, Централна, Източна, Югоизточна и Скандинавска Европа" (Bulgarian version)

"Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945, in East-Central, Southeast and Northern Europe" (English version)

Покана за участие в "Социология на риска и несигурността" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Sociology of Risk and Uncertainty" (English version)

Call for Papers: "Beyond the Nation?" (English version)

"Режими на историчност и дискурси на модерността, 1900-1945, Централна, Източна, Югоизточна и Скандинавска Европа" (Bulgarian version)

"Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945, in East-Central, Southeast and Northern Europe" (English version)

"The Idea of Solidarity in Philosophical and Social Contexts" (English version)

The Media Revival of Patriotism. You Are Not Alone Campaign: Pros and Cons (English version)

European Doctoral School of Demography (EDSD) (English version)

CFP: "New Rights,re-imagining democracy". Deadline: 20 May 2007 (English version)

Публична лекция и семинар на проф. Марта Петрусевич (Bulgarian version)

Public Lecture and Workshop by Prof. Marta Petrusewicz (English version)

Семинар: "Експерименти, разум и просветление: моралната стойност на изучаването на природата в ранната модерност" (Bulgarian version)

Seminar: 'Experiments, Reason and Revelation: the Moral Value of Studying Nature in Early Modernity'. 28.07-04.08.07 (English version)

Conference on Higher Education: "Funding, Equity and Efficiency". November 21-24, 2007 (English version)

Покана за публикации: Авторът в превода (Bulgarian version)

CFP: The Author in Translation (English version)

Lecture on "After the End of the Television", 19th June 2007 (English version)

Lecture "Public Images of the Civil Servants in Bulgaria, End of the 19th – Early 20th Century", 12 June (English version)

CfP: "Social Figurations of Violence and War beyond the State", 21-22.2.2008 (English version)

14th International Summer School in Cognitive Sciences (English version)

"The concept of self-understanding in the context of globalisation" (English version)

"The Genesis of Nationalism in Europe" (English version)

"Контекстуализиране на класическото минало: ..." (Bulgarian version)

"Contextualizing Classics: Renewal of Teaching Practices and Concepts" (English version)

Call for Papers: Distinktion, Scandinavian Journal of Social Theory (English version)

"Justifying War: Popaganda, Politics and War in the Modern Age" (English version)

Call for Papers: "Evil, Law and the State" (English version)

Call for Publications: Valahian Journal of Historical Studies (English version)

Call for Papers: Self-Representation and Public Culture of the Balkan Urban Classes (English version)

CAS Discussion Series: "Natural Sciences and Social Worlds" (English version)

Two PhD-positions at the University of Amsterdam (English version)

10 постдокторантски стипендии за академичната 2008/2009 (Bulgarian version)

10 Postdoctoral Fellowships for Academic Year 2008/2009 (English version)

"The Idea of Education" (English version)

Summer School in Methods and Techniques in Political Sciences (English version)

Summer Institute on Conducting Archival Research (SICAR) (English version)

Paul Celan Fellowships for Translators 2008 / 2009 (English version)

Faculty position in the field of Ottoman Studies (English version)

"Migration to, from, and in Southeastern Europe: ..." (English version)

"The 1989 Revolutions in Central and Eastern Europe: Twenty Years On" (English version)

PhD Scholarship Opportunity in Archaeology & Ancient History (English version)

"Does the Past Matter?" (English version)

Информационен бюлетин на Център за академични изследвания за 2007 г. (Bulgarian version)

Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945 (English version)

"The Making of the Humanities" (English version)

"Children in Wartime: Ancient Athens and Modern Europe." (English version)

Professor of Organizational Sociology (English version)

"The Balkans Beyond Nationalism and Identity - International Relations and Ideology" (English version)

Call for Publication: "Popular Culture and Socialism(s)" (English version)

ЦАИ обяви резултатите от стипендиантския конкурс за изследователския си проект "Режими на историчност" (Bulgarian version)

Applicants selected for participation in "Regimes of Historicity" (English version)

"Freedom and Democracy: European Perceptions, European Perspectives" (English version)

"European towns between Western democracies and totalitarian systems" (English version)

"Социално поведение и фамилни стратегии на Балканите (XVI - XX в.)" (Bulgarian version)

"Social Behaviour and Family Strategies in the Balkans (16th - 20th Centuries)" (English version)

"Европейският съюз след разширяването на Изток" (Bulgarian version)

Call for Participants "Markets as Networks" (English version)

Totalitarian Laughter: Cultures of the Comic under Socialism (English version)

Discussion "'68 The Prague Spring and Bulgaria" (English version)

"Action Theory in Philosophy and the Social Sciences" (English version)

Покана за участие в "Религия, секуларизация и нация" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Religion, Secularism and Nationhood" (English version)

"Governmental elite in Romania and Bulgaria during the second half of the nineteenth and early twentieth century. Social history" (English version)

Сборникът "We, the People" излезе от печат (Bulgarian version)

"We, the People" edited by Diana Mishkova (English version)

Call for Papers: Cold War Interactions Reconsidered (English version)

Call for Applications: Regimes of Historicity Project (English version)

"Същност и периферия на националната политическа история в книгата "BULGARIA" на Richard J. Crampton" (Bulgarian version)

"The Politics of Inequality and Difference: Critical Approaches in Anthropology and Sociology" (English version)

Излезе актуалният брой на бюлетина на ЦАИ (Bulgarian version)

CAS Newsletter Latest Issue (English version)

"Diplomats and Dreamers: The Stancioff Family in Bulgarian History" (English version)

"Регионално/градско развитие и култура" (Bulgarian version)

"European Historical Dictatorship and Transformation Research" (English version)

Post-Doctoral Research Fellowships 2010 - 2011 (English version)

"Beyond Methodological Nationalism: Researching Transnational Spaces, Cross-Border Diffusion, and Transnational Histories" (English version)

Fellowship for Advanced Doctoral Students (FADS) 2010 (English version)

"Biography and Identity: Dilemmas and Opportunities" (English version)

The Totalitarianisms of the 20th Century in Comparative Perspective (English version)

International Doctoral Program in Social Sciences 2010 (English version)

"Applied and Experimental Philosophy in Knowledge Based Society (East and West)" (English version)

Summer School "Religion in Public Life" (English version)

‘Beauty will save the world’ (English version)

"Myths of the Other in the Balkans. Representations, social practices and performances" (English version)

Call for Publications: "The Anatomy of Marginality" (English version)

Visegrad Scholarship at the Open Society Archives (English version)

Теми и изследвания от годишника на NEC (Bulgarian version)

New Europe College EUROPA Programme Yearbook 2006-2007 (English version)

"Невидими граници в пост-османските градове: Одрин - Ниш" (Bulgarian version)

"Invisible Frontiers in Post-Ottoman Cities: Edirne-Niṣ" (English version)

"Имитация на демокрация, имитация на авторитаризъм: как да разберем днешна Русия" (Bulgarian version)

Five Postdoctoral Fellowships (English version)

"A Mosaic of Margins: Ethnicity, Religion and Belonging" (English version)

"Myth-Making and Myth-Breaking in History and the Humanities" (English version)

Mobility for experienced researchers in historical humanities (English version)

Тwo doctoral conferences in European Historical Dictatorship (English version)

Call for Publications: "Transmission of Philosophical and Scientific Texts from Classical Antiquity" (English version)

"Inequality and Diversity in European Rural Areas" (English version)

12 Research Fellowships (FRIAS School of History) (English version)

"Anthropology Otherwise: Rethinking Approaches to Fieldwork in Different Anthropological Traditions" (English version)

"Crisis: Interruptions, Reactions and Continuities in Central and Eastern Europe" (English version)

Call for Papers: "Depiction and Construction of the "Other": Islamic Cities in the Eyes of European Travellers" (English version)

Call for Papers: "Nationalism and the City" (English version)

Свободен достъп до някои от архивите на JSTOR (Bulgarian version)

JSTOR content freely available to the public for reading and downloading (English version)

"Миграция и идентичност: Исторически, културни и лингвистични измерения на мобилността на Балканите" (Bulgarian version)

Summer Institute on Conducting Archival Research, 21-25 May, 2012 (English version)

Call for Papers: Sociology Mind (English version)

"Communism, Nationalism and State Building in Post-War Europe" (English version)

"Черепът на Себастиан: обезглавяването в творчеството на Юлия Кръстева" (Bulgarian version)

Серия от лекции на Американския изследователски център в София и покана за участие в конференция (Bulgarian version)

Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities and Humanistic Sciences (English version)

"Социалните мрежи в Югоизточна Европа, XV–XIX век" (Bulgarian version)

"Social Networking in South-Eastern Europe, 15th–19th Centuries" (English version)

Кн. 4/2012 на списание “Философски алтернативи” (Bulgarian version)

"Може ли един несъществуващ квартал да бъде място на възпоменание" (Bulgarian version)

“Can a Non-Extant District be a Heritage Place?” (English version)

"Революциите на Балканите: бунтове и въстания в епохата на национализма (1804-1908)" (Bulgarian version)

"Revolutions in the Balkans Revolts and uprisings in the era of nationalism (1804-1908)" (English version)

Международна научна конференция по социални науки 2013 (Bulgarian version)

International Academic Conference on Social Sciences IACSS 2013 (English version)

"Decentering Art of the Former East" (English version)

13th International Postgraduate Conference on Central and Eastern Europe (English version)

"Асимилация и циркулация. Универсалистичният модел на знанието през XIX в." (Bulgarian version)

"Assimilation and Circulation. A Universalistic Model of Knowledge in the 19th Century" (English version)

Six PhD scholarships at the Max Planck Institute for Human Development (English version)

"Transferring the Soviet New Man: Eastern and Central European Perspectives" (English version)

"Living after the Fall(?): Past-Present in Southeastern Europe" (English version)

"Twenty Five Years Later. History and Memory of Communism" (English version)

"Epistemologies of In-Betweenness: East Central Europe and the World History of Social Science, 1890-1945" (English version)

International Conference "Town and Country in the Byzantine World: Social and Economic Perspectives" (English version)

Assembling the Post-Liberal Order in Central and Eastern Europe (1929-1956) (English version)

Международен форум "Възвишено и das Unheimliche" (Bulgarian version)

Two-Year Postdoctoral Teaching Fellowship in Slavic Program (English version)

Call for Papers: "War and Peace in Political Thought" (English version)

"Democratization and nationalism in Europe, 1870-1920" (English version)

Лекционна програма на Американски научен център в София (Bulgarian version)

American Research Center in Sofia: Fall 2015 Schedule (English version)

Confessional Dynamics in Islamic Legal Thought and Practice in the Ottoman Empire, 15th-18th centuries (English version)

Пролетните лекции в Американския изследователски център (Bulgarian version)

Конференция: "Просвещението от Не-Западна перспектива" (Bulgarian version)

THE ENLIGHTENMENT FROM A NON-WESTERN PERSPECTIVE (English version)

Дискусия: "Предизвикателствата пред съвременна Европа и Украйна" (Bulgarian version)

"Властта, политическия ред и ежедневието на Балканите: от пост-османски държави до пост-социалистически демокрации" (Bulgarian version)

"Power, Political Order and Everyday Life in the Balkans: From Post-Ottoman Nation States to Post-Socialist Democracies" (English version)

Стипендиантска програма на ЦАИ и NEC Букурещ "TEACHING EUROPE" (Bulgarian version)

L.I.S.A. Scientific Portal features the research of Professor Simeon Evstatiev on Salafism (English version)

"Мястото и субекта в илюстрованите разкази за Истанбул от края на XVI в." (Bulgarian version)

Лекция: "Трансформациите в православното християнство в перспективата на longue-durée: социологически анализ" (Bulgarian version)

Стипендии за докторанти и магистри по сравнителна история към Централно-европейския университет (Bulgarian version)

Call for Applications: PhD and MA Scholarships in Comparative History (CEU, Budapest) (English version)

Изследователски грантове: "История на манастирската икономика" (Bulgarian version)

Международна конференция: "Великите идеи" на Балканите (18 - 20 век) (Bulgarian version)

"Николай Генчев (1931-2000) - между либерализма и национализма, между дисидентството и властта, между науката и псевдонауката" (Bulgarian version)

Подготовка за докторантура в Leibniz ScienceCampus в Регенсбург (Bulgarian version)

Покана за конференция: "Множеството капитализми на средиземноморието (XVIII-XX в.)" (Bulgarian version)

Покана за конференция: "Околна среда, територия, мобилност" (Bulgarian version)

18-та годишна историческа и археологическа конференция: От Древността до модерните времена (Bulgarian version)

18th Annual International Conference on History & Archaeology: From Ancient to Modern (English version)

Фондация Getty и ЦАИ канят участници за пролетната археологическа школа през 2022 г. (Bulgarian version)

Покана за участие: Неформални практики в Югоизточна Европа – примери и анализи (Bulgarian version)

Call for Papers: Informal practices in Southeast Europe – Examples and Analyses (English version)

Събития

Метафизиката на Левинас: Правото на Другия (Bulgarian version)

Levinas' Metaphysics: Right of the Other (English version)

Интердисциплинарен исторически семинар (Bulgarian version)

Call for Papers: Historocal Workshop (English version)

"The 'New' 'Liberal' Europe?: Speculations, Fears, Visions" (English version)

Call for Papers: "Nation, Community, and the State" (English version)

Call for Applications: "History and Memory in Europe" 2007/2008 (English version)

"Режими на историчност и дискурси на модерността, 1900-1945, Централна, Източна, Югоизточна и Скандинавска Европа" (Bulgarian version)

"Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945, in East-Central, Southeast and Northern Europe" (English version)

Изтича срока за подаване на участие в "Социология на риска и несигурността" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline: "Sociology of Risk and Uncertainty" (English version)

Deadline for Call for Papers: "Beyond the Nation?" (English version)

"Режими на историчност и дискурси на модерността, 1900-1945, Централна, Източна, Югоизточна и Скандинавска Европа" (Bulgarian version)

"Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945, in East-Central, Southeast and Northern Europe" (English version)

Deadline: "The Idea of Solidarity in Philosophical and Social Contexts" (English version)

The Media Revival of Patriotism. You Are Not Alone Campaign: Pros and Cons (English version)

Deadline: European Doctoral School of Demography (EDSD) (English version)

Публична лекция и семинар на проф. Марта Петрусевич (Bulgarian version)

Public Lecture and Workshop by Prof. Marta Petrusewicz (English version)

Краен срок за заявка на участие:"Експерименти, разум и просветление: моралната стойност на изучаването на природата в ранната модерност" (Bulgarian version)

CFP Deadline:'Experiments, Reason and Revelation: the Moral Value of Studying Nature in Early Modernity' (English version)

CFP Deadline for the "Funding, Equity and Efficiency" the Conference on Higher Education (English version)

Краен срок за публикации: Авторът в превода (Bulgarian version)

Deadline: CFP "The Author in Translation" (English version)

Lecture on "After the End of the Television", 18h (English version)

Lecture "Public Images of the Civil Servants in Bulgaria, End of the 19th – Early 20th Century", 5. 30 p.m. (English version)

Deadline: "Social Figurations of Violence and War beyond the State" Workshop (English version)

14th International Summer School in Cognitive Sciences (English version)

Deadline: "The concept of self-understanding in the context of globalisation" (English version)

Deadline: "The Genesis of Nationalism in Europe" (English version)

Deadline for Call for Papers: "Distinktion" (English version)

"Преоценката на съвременните Балкани: Един дълъг евроцентричен 20-ти век" (Bulgarian version)

Deadline: "Justifying War: Popaganda, Politics and War in the Modern Age" (English version)

Call for Papers Deadline: "Evil, Law and the State" (English version)

Call for Publications Deadline: Valahian Journal of Historical Studies (English version)

Call for Papers Deadline: Self-Representation and Public Culture of the Balkan Urban Classes (English version)

CAS Discussion Series: "Natural Sciences and Social Worlds" (English version)

Deadline: Two PhD-positions at the University of Amsterdam (English version)

Краен срок: 10 постдокторантски стипендии за академичната 2008/2009 (Bulgarian version)

Deadline: 10 Postdoctoral Fellowships for Academic Year 2008/2009 (English version)

Call for Papers Deadline: "The Idea of Education" (English version)

Deadline: Summer School in Methods and Techniques in Political Sciences (English version)

Deadline: Summer Institute on Conducting Archival Research (SICAR) (English version)

Deadline: Paul Celan Fellowships for Translators 2008 / 2009 (English version)

Deadline: "Migration to, from, and in Southeastern Europe: ..." (English version)

Deadline: "The 1989 Revolutions in Central and Eastern Europe: Twenty Years On" (English version)

Deadline: Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945 (English version)

Deadline: "The Making of the Humanities" (English version)

"Children in Wartime: Ancient Athens and Modern Europe." (English version)

Deadline: Professor of Organizational Sociology (English version)

Call for Publication Deadline: "Popular Culture and Socialism(s)" (English version)

Deadline: "Freedom and Democracy: European Perceptions, European Perspectives" (English version)

Deadline: "European towns between Western democracies and totalitarian systems" (English version)

"Европейският съюз след разширяването на Изток" (Bulgarian version)

Conference "Markets as Networks" (English version)

Deadline: Totalitarian Laughter: Cultures of the Comic under Socialism (English version)

Discussion "'68 The Prague Spring and Bulgaria" (English version)

Deadline: "Action Theory in Philosophy and the Social Sciences" (English version)

Краен срок: "Религия, секуларизация и нация" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline: "Religion, Secularism and Nationhood" (English version)

Call for Papers Deadline: Cold War Interactions Reconsidered (English version)

(English version)

"Същност и периферия на националната политическа история в книгата "BULGARIA" на Richard J. Crampton" (Bulgarian version)

Deadline: "The Politics of Inequality and Difference: Critical Approaches in Anthropology and Sociology" (English version)

"Регионално/градско развитие и култура" (Bulgarian version)

Deadline: "European Historical Dictatorship and Transformation Research" (English version)

Deadline: Post-Doctoral Research Fellowships 2010 - 2011 (English version)

Deadline: "Beyond Methodological Nationalism: ..." (English version)

Fellowship for Advanced Doctoral Students (FADS) 2010 (English version)

Deadline: "Biography and Identity: Dilemmas and Opportunities" (English version)

The Totalitarianisms of the 20th Century in Comparative Perspective (English version)

International Doctoral Program in Social Sciences 2010 (English version)

"Applied and Experimental Philosophy in Knowledge Based Society (East and West)" (English version)

Deadline: Summer School "Religion in Public Life" (English version)

Deadline ‘Beauty will save the world’ (English version)

Deadline: "Myths of the Other in the Balkans. Representations, social practices and performances" (English version)

Deadline: Call for Publications "The Anatomy of Marginality" (English version)

Deadline: Visegrad Scholarship at the Open Society Archives (English version)

Краен срок: "Невидими граници в пост-османските градове: Одрин - Ниш" (Bulgarian version)

"Invisible Frontiers in Post-Ottoman Cities: Edirne-Niṣ" (English version)

"Имитация на демокрация, имитация на авторитаризъм: как да разберем днешна Русия" (Bulgarian version)

Deadline: Five Postdoctoral Fellowships (English version)

Deadline: "A Mosaic of Margins: Ethnicity, Religion and Belonging" (English version)

Deadline: "Myth-Making and Myth-Breaking in History and the Humanities" (English version)

Deadline: Mobility for experienced researchers in historical humanities (English version)

Тwo doctoral conferences in European Historical Dictatorship (English version)

Deadline: "Inequality and Diversity in European Rural Areas" (English version)

Deadline: 12 Research Fellowships (FRIAS School of History) (English version)

Deadline: "Anthropology Otherwise: Rethinking Approaches to Fieldwork in Different Anthropological Traditions" (English version)

Deadline: "Crisis: Interruptions, Reactions and Continuities in Central and Eastern Europe" (English version)

Call for Papers Deadline: "Depiction and Construction of the "Other": Islamic Cities in the Eyes of European Travellers" (English version)

Call for Papers Deadline: "Nationalism and the City" (English version)

"Миграция и идентичност: Исторически, културни и лингвистични измерения на мобилността на Балканите" (Bulgarian version)

(English version)

Deadline: "Communism, Nationalism and State Building in Post-War Europe" (English version)

"Черепът на Себастиан: обезглавяването в творчеството на Юлия Кръстева" (Bulgarian version)

"Гърци и траки на Западните понтийски брегове" (Bulgarian version)

Deadline: Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities and Humanistic Sciences (English version)

"Социалните мрежи в Югоизточна Европа, XV–XIX век" (Bulgarian version)

"Social Networking in South-Eastern Europe, 15th–19th Centuries" (English version)

"Може ли един несъществуващ квартал да бъде място на възпоменание" (Bulgarian version)

“Can a Non-Extant District be a Heritage Place?” (English version)

Краен срок: "Революциите на Балканите: бунтове и въстания в епохата на национализма (1804-1908)" (Bulgarian version)

Deadline: "Revolutions in the Balkans Revolts and uprisings in the era of nationalism (1804-1908)" (English version)

Краен срок: Международна научна конференция по социални науки 2013 (Bulgarian version)

Deadline: International Academic Conference on Social Sciences IACSS 2013 (English version)

Deadline: "Decentering Art of the Former East" (English version)

Deadline: 13th International Postgraduate Conference on Central and Eastern Europe (English version)

"Асимилация и циркулация. Универсалистичният модел на знанието през XIX в." (Bulgarian version)

"Assimilation and Circulation. A Universalistic Model of Knowledge in the 19th Century" (English version)

"Дигиталното творчество във времена на кризи: българската интернет култура в глобален контекст" (Bulgarian version)

Deadline: Six PhD scholarships at the Max Planck Institute for Human Development (English version)

"Transferring the Soviet New Man: Eastern and Central European Perspectives" (English version)

"Living after the Fall(?): Past-Present in Southeastern Europe" (English version)

Deadline: "Twenty Five Years Later. History and Memory of Communism" (English version)

Deadline: "Epistemologies of In-Betweenness: East Central Europe and the World History of Social Science, 1890-1945" (English version)

International Conference "Town and Country in the Byzantine World: Social and Economic Perspectives" (English version)

Deadline: Assembling the Post-Liberal Order in Central and Eastern Europe (1929-1956) (English version)

Международен форум "Възвишено и das Unheimliche" (Bulgarian version)

Deadline: Two-Year Postdoctoral Teaching Fellowship in Slavic Program (English version)

Call for Papers: "War and Peace in Political Thought" (English version)

Deadline: "Democratization and nationalism in Europe, 1870-1920" (English version)

"Модернизацията на Югоизточна Европа (19-21 в.)" (Bulgarian version)

"Статистиката в археологията: модел за една релативна хронология" (Bulgarian version)

Конференция: "Просвещението от Не-Западна перспектива" (Bulgarian version)

THE ENLIGHTENMENT FROM A NON-WESTERN PERSPECTIVE (English version)

Дискусия: "Предизвикателствата пред съвременна Европа и Украйна" (Bulgarian version)

"Властта, политическия ред и ежедневието на Балканите: от пост-османски държави до пост-социалистически демокрации" (Bulgarian version)

"Power, Political Order and Everyday Life in the Balkans: From Post-Ottoman Nation States to Post-Socialist Democracies" (English version)

Краен срок: Стипендиантска програма на ЦАИ и NEC Букурещ "TEACHING EUROPE" (Bulgarian version)

"Мястото и субекта в илюстрованите ракази за Истанбул от края на XVI в." (Bulgarian version)

Лекция: "Трансформациите в православното християнство в перспективата на longue-durée: социологически анализ" (Bulgarian version)

Стипендии за докторанти и магистри по сравнителна история към Централно-европейския университет (Bulgarian version)

Call for Applications: PhD and MA Scholarships in Comparative History (CEU, Budapest) (English version)

Изследователски грантове: "История на манастирската икономика" (Bulgarian version)

Международна конференция: "Великите идеи" на Балканите (18 - 20 век) (Bulgarian version)

"Николай Генчев (1931-2000) - между либерализма и национализма, между дисидентството и властта, между науката и псевдонауката" (Bulgarian version)

Подготовка за докторантура в Leibniz ScienceCampus в Регенсбург (Bulgarian version)

Покана за конференция: "Множеството капитализми на средиземноморието (XVIII-XX в.)" (Bulgarian version)

43 Годишна конференция на Ирландското общество за руски, централно- и източено-еврепейски изследвания (Bulgarian version)

18-та годишна историческа и археологическа конференция: От Древността до модерните времена (Bulgarian version)

18th Annual International Conference on History & Archaeology: From Ancient to Modern (English version)

Фондация Getty и ЦАИ канят участници за пролетната археологическа школа през 2022 г. (Bulgarian version)

Покана за участие: Неформални практики в Югоизточна Европа – примери и анализи (Bulgarian version)

Call for Papers: Informal practices in Southeast Europe – Examples and Analyses (English version)


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.