Начало > Търсене

Търсене

Търсене на new

Намерени резултати: 689

Потребители

Ralitsa Angelova (English version)

Nina Dimitrova (English version)

Ivan Evtimov (English version)

Nonka Bogomilova (English version)

Svetla Baloutzova (English version)

Dessislava Petkova (English version)

Borislav Gueorguiev (English version)

Katia Mihailova (English version)

Nezabravka Nedyalkova (English version)

Julia Rone (English version)

Slav Okov (English version)

Ralitsa Kostadinova (English version)

Desislava Traykova (English version)

JUDYANNET MUCHIRI (English version)

Nadezhda Stoyanova (English version)

Публикации

ПЕДАГОГИКА И КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В НБУ (Bulgarian version)

The Culture of Camouflage - the Culture of the Transition form Modernity to Postmodernity (English version)

Longing or Loathing a “Common” Identity. The European Strategies for Information Society as an Instrument for Constructing Identity and the Local Realities: the Case of Bulgaria (English version)

Самото число. Квантовият компютър, или защо двете теореми на Курт Гьодел за непълнотата са от фундаментален физически и философски интерес (Bulgarian version)

Olympism and Globalism (English version)

B.V. Toshev. The Post-Normal Science: Features and New Trends. Chemistry, 24, 329-339 (2015) [In Bulgarian] (Bulgarian version)

Новини

"От имиграционна политика към миграционно управление" (Bulgarian version)

"From Immigration Politics to Migration Management" (English version)

Европейската научна фондация финансира международна конференция (Bulgarian version)

Call for Proposals - ESF Research Conferences 2008 (English version)

"Global Labor History and the Question of Freedom and Unfreedom" (English version)

"The 'New' 'Liberal' Europe?: Speculations, Fears, Visions" (English version)

Покана за участие: "Нация, общност и държава" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Nation, Community, and the State" (English version)

Call for Applications: "History and Memory in Europe" 2007/2008 (English version)

"The Commemoration of the Great War in East-Central Europe 1918-1939" (English version)

Andrew W. Mellon East-Central European Research Visiting Fellowships (English version)

"Политическа култура и културна политика в Централна и Югоизточна Европа 1850-1950 г." (Bulgarian version)

"Political Culture and Cultural Politics in Central and South East Europe, 1850-1950" (English version)

Интердисциплинарни летни институти 2007-2008 (Bulgarian version)

SIAS Summer Institutes 2007-2008 (English version)

Стипендиантска програма в областта на медийните изследвания, 2007-2008 г. (Bulgarian version)

Visiting Fellows Program in Media Studies (English version)

Покана за участие в "Социология на риска и несигурността" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Sociology of Risk and Uncertainty" (English version)

Ново научно списание "Социология на културата" кани автори (Bulgarian version)

New Journal ‘Cultural Sociology’, Call for Papers (English version)

Call for Papers: "Beyond the Nation?" (English version)

"Дисциплини и граници: Хуманитарните науки в интердисциплинарни времена" (Bulgarian version)

"Disciplines and Borders: Humanities research in an age of interdisciplinarity" (English version)

"Режими на историчност и дискурси на модерността, 1900-1945, Централна, Източна, Югоизточна и Скандинавска Европа" (Bulgarian version)

"Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945, in East-Central, Southeast and Northern Europe" (English version)

"Градски артефакти: Видове, практики, циркулации" (Bulgarian version)

"Urban Artefacts: Types, Practices, Circulations" (English version)

Летен курс "Култура и познавателна способност" (Bulgarian version)

Summer Course "Culture and Cognition" (English version)

Стипендии за изготвяне на учебни курсове (Bulgarian version)

Curriculum Research Fellowships (English version)

Покана за участие в международна конференция "Справедливост" (Bulgarian version)

Call for Papers: International Conference "Justice" (English version)

New Philosophy Seminar at Sofia University (English version)

ESF Exploratory Workshops - 2007 Call for Proposals (English version)

Sofia Philosophical Review, 2006/ бр. I, No.1 (Bulgarian version)

Sofia Philosophical Review, 2006/ Volume I, No.1 (English version)

CFP: "New Rights,re-imagining democracy". Deadline: 20 May 2007 (English version)

Международен семинар "Политическа култура и културни политики в Централна и Югоизточна Европа, 1850-1950" (Bulgarian version)

International Workshop "Political Culture and Cultural Politics in Central and South East Europe, 1850-1950". 5-7 July 2007 (English version)

Публична лекция и семинар на проф. Марта Петрусевич (Bulgarian version)

Public Lecture and Workshop by Prof. Marta Petrusewicz (English version)

'Globalization and its Impacts and Localities'. September 05-07, 2007 (English version)

Call for Applications: CAS 2007-2008 Fellowship Programme (English version)

Call for Papers: Women and Gender in Socialist Eastern Europe (English version)

Покана за публикации: Годишник на IICCR "Номенклатурата в Централна и Източна Европа" (Bulgarian version)

CfP: IICCR's Yearbook он 'Central-Eastern European Nomenklatura' (English version)

Втора годишна конференция в областта на емпиричните правни изследвания. 9 - 10 ноември 2007 г. (Bulgarian version)

CFP: Second Annual Conference on Empirical Legal Studies. 9 - 10 November 2007 (English version)

Fall Training Sessions: CEU's Curriculum Resource Center (CRC) (English version)

CfP: Panel, Consumer Regimes and Cultures in the Enlarged Europe (English version)

CFA: Researcher Exchange Programme of the British Council in Bulgaria (English version)

CFP: 'Alternative Expressions of the Numinous' Conference, 17 - 19 August 2007 (English version)

Lecture on "After the End of the Television", 19th June 2007 (English version)

Fellowships in socio-political economy and poverty: short research visits at CEPS, Luxemburg (English version)

Fellowships in the field of international relations/ European integration. ELIAMEP (Greece) (English version)

CfP: Book Reviews in Political Science, Sociologgy, IR, European Studies, Gender, Nationalism (English version)

Central European University, Budapest announces a search for Lecturer (English version)

14th International Summer School in Cognitive Sciences (English version)

"The concept of self-understanding in the context of globalisation" (English version)

"The Genesis of Nationalism in Europe" (English version)

"Преодоляването на Желязната завеса: визии за края на Студената война в Европа 1945-89 г." (Bulgarian version)

Покана за публикации в сп. "Етика и международни отношения" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Ethics & International Affairs" (English version)

"Контекстуализиране на класическото минало: ..." (Bulgarian version)

"Contextualizing Classics: Renewal of Teaching Practices and Concepts" (English version)

13th Early Fall Scholl in Semiotics "SocioSemiotics" (English version)

Call for Papers: Distinktion, Scandinavian Journal of Social Theory (English version)

Покана към кандидати за докторантска и постдокторантска изследователска стипендия (Bulgarian version)

Virtual Knowledge Studio, second 3-month Postdoctoral Fellowship (English version)

Call for Publications: Valahian Journal of Historical Studies (English version)

History Club Meeting: "Objectivism in Bulgarian Historiography.." (English version)

Call for Papers: Self-Representation and Public Culture of the Balkan Urban Classes (English version)

Postdoctoral research grant in History of Science (English version)

"Southeastern Europe", a new interdisciplinary academic journal (English version)

Liberty ’56. Side View on Hungarian Upspring (English version)

"Emotion, Space and Society" (English version)

"History of Knowledge: Interdisciplinary Perspectives of Young Researchers" (English version)

CAS Discussion Series: "Natural Sciences and Social Worlds" (English version)

"Национални конфликти, граници и асиметрична интеграция: Случаят с Хабсбургския митнически съюз" (Bulgarian version)

Two PhD-positions at the University of Amsterdam (English version)

"The Silence about Communism in Central and Southeastern Europe" (English version)

10 постдокторантски стипендии за академичната 2008/2009 (Bulgarian version)

10 Postdoctoral Fellowships for Academic Year 2008/2009 (English version)

38rth World Congress of the International Institute of Sociology (English version)

"Социология и право. 150 години от рождението на Емил Дюркем (1858-1917)" (Bulgarian version)

"Sociology and Law. The 150th Anniversary of Emile Durkheim (1858-1917)" (English version)

Postgraduate Studentships in Philosophy and History & Philosophy of Science (English version)

Покана за участие в "Гледни точки от периферията" (Bulgarian version)

Call for Papers "Perspectives from the Periphery" (English version)

Summer Institute on Conducting Archival Research (SICAR) (English version)

Покана за участие "Тяло и идентичност" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Embodiment and Identity" (English version)

Training Programme: Early Independence For Post-Docs (English version)

"East-Central Europe in the Cold War 1945-1989" (English version)

"Performing Biographies: Memory and the Art of Interpretation" (English version)

Paul Celan Fellowships for Translators 2008 / 2009 (English version)

Faculty position in the field of Ottoman Studies (English version)

"Cultural, Political and Religious Ideologies and the Appraisal of New Media" (English version)

"Migration to, from, and in Southeastern Europe: ..." (English version)

European Science Foundation supports Exploratory Workshops (English version)

Покана за публикации на тема "Философията като литература" (Bulgarian version)

Call for Papers: PHILOSOPHY AS LITERATURE (English version)

Пост-докторантски изследователски стипендии на Института "Алексантери" (Bulgarian version)

Aleksanteri Institute Visiting Scholar Programme for Post-Docs (English version)

Участие в сборник: "Съпротивата в Югоизточна Европа по време на Втората световна война" (Bulgarian version)

Call for Papers: RESISTANCE IN SOUTH-EASTERN EUROPE DURING THE SECOND WORLD WAR (English version)

"Нови форми на граждански права и отговорности през XXI в." (Bulgarian version)

"New forms of human rights and civic engagement in the 21st century" (English version)

"Does the Past Matter?" (English version)

"Философия и езотерика" (Bulgarian version)

"Changing Dynamics of the Danubian Region – New Neighbourhood Policy in the EU" (English version)

"New Approaches to Comparative History in Central, Eastern and Southeastern Europe" (English version)

Информационен бюлетин на Център за академични изследвания за 2007 г. (Bulgarian version)

Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945 (English version)

Vacant position in the editorial board of Graduate Journal of Social Science (English version)

"Turkish Nationalism - A Historical and Contemporary Overview" (English version)

"Children in Wartime: Ancient Athens and Modern Europe." (English version)

"The Unbearable Charm of Frailty: Philosophizing in/on Eastern Europe" (English version)

Стипендиантска програма "Европа" (Bulgarian version)

2008-2009 EUROPA FELLOWSHIPS PROGRAM (English version)

European Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSEES) (English version)

Professor of Organizational Sociology (English version)

HUMANICUS Call for Papers and Reviewers (English version)

Стипендиантска програма "Нютон" (Bulgarian version)

Newton International Fellowships (English version)

"Социална интеграция и съгласие в пост-комунистическа Европа" (Bulgarian version)

"Social Integration and Cohesion in Post-Communist Europe" (English version)

ЦАИ обяви резултатите от стипендиантския конкурс за изследователския си проект "Режими на историчност" (Bulgarian version)

Applicants selected for participation in "Regimes of Historicity" (English version)

"Freedom and Democracy: European Perceptions, European Perspectives" (English version)

"European towns between Western democracies and totalitarian systems" (English version)

"Социално поведение и фамилни стратегии на Балканите (XVI - XX в.)" (Bulgarian version)

"Social Behaviour and Family Strategies in the Balkans (16th - 20th Centuries)" (English version)

Call for Papers: Journal Southeastern Europe (English version)

"Critical studies of the new social inequalities" (English version)

Покана за участие в "Пазарите като мрежи" (Bulgarian version)

Call for Participants "Markets as Networks" (English version)

Tenth Anniversary of the Cold War Research Group--Bulgaria (English version)

Стипендии "Нютон" за постдокторанти (Bulgarian version)

50 Newton Fellowships for post-doctoral researchers (English version)

"Representing Political Figures in Mass Media (XVIIIth – XXIst century)" (English version)

"Europe Before and After 1989. Trans-national and comparative perspectives on Eastern & Western Europe" (English version)

Religions and Values in Central and Eastern Europe (English version)

"Action Theory in Philosophy and the Social Sciences" (English version)

Стипендии на New Europe College, Букурещ 2009 - 2010 г. (Bulgarian version)

NEC Fellowships for 2009-10 academic year (English version)

Scientific co-operation between research groups in Switzerland and Eastern Europe (English version)

"United Europe - Divided Memory" and "Religion and Secularism" (English version)

"Ролята на висшето образование във формирането на новите елити в съвременна България" (Bulgarian version)

« Le rôle des institutions d’enseignement supérieur dans la formation de nouvelles élites en Bulgarie aujourd’hui » (English version)

"We, the People" edited by Diana Mishkova (English version)

Call for Papers: Cold War Interactions Reconsidered (English version)

Call for Applications: Regimes of Historicity Project (English version)

"The Politics of Inequality and Difference: Critical Approaches in Anthropology and Sociology" (English version)

"1989 – Images of Change" (English version)

Излезе актуалният брой на бюлетина на ЦАИ (Bulgarian version)

CAS Newsletter Latest Issue (English version)

"Political Mythology and History" (English version)

"В България след Съединението" (Bulgarian version)

"Post-Communism and the New European Identity" (English version)

Електронно списание за софийска художествена култура "Пирон" (Bulgarian version)

"William Gladstone, Victorioanism, and Nationalism in Historical and Literary Perspective" (English version)

"История на технологиите в (Югоизточна) Европа" (Bulgarian version)

The Branding of Post-Communist Nations (Edited Volume) (English version)

"Diplomats and Dreamers: The Stancioff Family in Bulgarian History" (English version)

"Regime Change and Transitions across the Danubian Region: 1989 – 2009" (English version)

"Borders: a User Manual" (English version)

"Османската политика към не-мюсюлманския храм" (Bulgarian version)

"Memory Politics: Education, memorials and mass media" (English version)

Call for papers: "Tito: Perceptions and Interpretations" (English version)

Radcliffe Institute Fellowship Program (English version)

Постдокторантски изследователски стипендии за 2010 - 2011 (Bulgarian version)

Post-Doctoral Research Fellowships 2010 - 2011 (English version)

Call for Papers for the XVIth European Forum of Young Legal Historians (English version)

Лекции и семинарни дискусии: философия на религиите (Bulgarian version)

"История на семейството и домакинството в сравнителна европейска перспектива" (Bulgarian version)

"The History of Families and Households: Comparative European Dimensions" (English version)

"Beyond Methodological Nationalism: Researching Transnational Spaces, Cross-Border Diffusion, and Transnational Histories" (English version)

"Biography and Identity: Dilemmas and Opportunities" (English version)

The Totalitarianisms of the 20th Century in Comparative Perspective (English version)

Post-doctoral fellowship in the history and philosophy of science (English version)

"Приложната и експериментална философия в обществото на знанието (Изток - Запад)" (Bulgarian version)

"Applied and Experimental Philosophy in Knowledge Based Society (East and West)" (English version)

Пролетна лекционна програма на Американския изследователски център в София (Bulgarian version)

ARCS Spring Prgoramme 2010 (English version)

Покана за публикация: "Политики на паметта в посткомунистическа Европа" (Bulgarian version)

Call for papers: "Politics of memory in postcommunist Europe" (English version)

Post-doctoral Fellowships in Political Theory/Political Philosophy (English version)

Balkan Heritage Field School Projects in 2010 (English version)

Академично списание "Югоизточна Европа" (Bulgarian version)

Journal Southeastern Europe (English version)

Culture and Identity: How They Influence Governance (English version)

‘Beauty will save the world’ (English version)

Уебсайт на акад. Вера Мутафчиева (Bulgarian version)

"From Totalitarianism towards Democracy in Central Eastern Europe" (English version)

Call for Publications: "The Anatomy of Marginality" (English version)

"Погасло дневное светило... Руската литературна емиграция в България 1919-1944" (Bulgarian version)

Теми и изследвания от годишника на NEC (Bulgarian version)

New Europe College EUROPA Programme Yearbook 2006-2007 (English version)

Post-doctoral Research Associate in Science and Religion (English version)

Редакцията на научното списание "История на труда" търси автори на рецензии (Bulgarian version)

Book Reviewers Wanted for the journal LABOR HISTORY (English version)

"Балканите в Студената война" (Bulgarian version)

Call For Papers: The Balkans in the Cold War (English version)

Polonsky Postdoctoral Fellowships (English version)

Fellowship Programme for 2010/11 for Young Scholars from Central and Eastern Europe (English version)

"Имитация на демокрация, имитация на авторитаризъм: как да разберем днешна Русия" (Bulgarian version)

Five Postdoctoral Fellowships (English version)

"Rechtskulturen: Confrontations Beyond Comparison" (English version)

Международна лятна школа "Етнос, религия и принадлежност" (Bulgarian version)

"A Mosaic of Margins: Ethnicity, Religion and Belonging" (English version)

"България във Втората световна война (1939-1945 г.)" (Bulgarian version)

Edited collection: "Anthropological perspectives in the research of Islam in the Balkans" (English version)

"Млад икономист" 2011 г. (Bulgarian version)

"Myth-Making and Myth-Breaking in History and the Humanities" (English version)

Mobility for experienced researchers in historical humanities (English version)

Student Conference "Reckoning with the Recent Past in Post-Dictatorial Societies" (English version)

Bogliasco Fellowships for Research and Creative visits in Italy (English version)

"Ritual and Sincerity: Certitude and the Other" (English version)

"Inequality and Diversity in European Rural Areas" (English version)

Scholarship schemes of the Institute for Human Sciences, Vienna (English version)

"Crisis: Interruptions, Reactions and Continuities in Central and Eastern Europe" (English version)

"Urban Development and Politics in Europe and Russia" (English version)

Нова книга: "Разпадането на политическата система в България" (Bulgarian version)

CRASSH Fellowship Competitions 2012-13 (English version)

Call for Papers: "Depiction and Construction of the "Other": Islamic Cities in the Eyes of European Travellers" (English version)

Свободен достъп до някои от архивите на JSTOR (Bulgarian version)

JSTOR content freely available to the public for reading and downloading (English version)

"Physical Violence in Late Socialism: (Dis-)Entangling Statehood, Labor, and the Nation" (English version)

"Миграция и идентичност: Исторически, културни и лингвистични измерения на мобилността на Балканите" (Bulgarian version)

"Петко Каравелов и демокрацията в България" (Bulgarian version)

"Забравените. Смърт там, където други отиват в отпуска" (Bulgarian version)

Международно изложение "Образование без граници" (Bulgarian version)

New Europe College обявява стипендиантски конкурс за академичната 2012-13 (Bulgarian version)

New Europe College announces the competition for Fellowships for the academic year 2012-13. (English version)

"Is Democracy Sick of Its Own Media?" (English version)

The PAUL CELAN Fellowship 2012/2013 for translators (English version)

Call for Papers: Sociology Mind (English version)

"Communism, Nationalism and State Building in Post-War Europe" (English version)

"Need To Know II: Lessons Learned" (English version)

"Германската икономическа политика към България между двете световни войни 1919-1939 г." (Bulgarian version)

Програма за български учени на Американския изследователски център в София (Bulgarian version)

Master of Arts in Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (English version)

Стипендии за млади учени в областта на хуманитаристиката (Bulgarian version)

Конкурс за българска дисертация, свързана с османската история (Bulgarian version)

Европейският научноизследователски съвет в София (Bulgarian version)

"Addressing Qualitz of Work in Europe" (English version)

Награда за млади учени в областта на международните финансови пазари (Bulgarian version)

"Forget Your Past. Монументалните паметници от времето на комунизма" (Bulgarian version)

Представяне на сборника "...първа радост е за мене" (Bulgarian version)

New Calls of the Institute for Human Sciences in Vienna (English version)

Бюлетинът на Център за академични изследвания за 2011-2012 г. (Bulgarian version)

Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities and Humanistic Sciences (English version)

"Социалните мрежи в Югоизточна Европа, XV–XIX век" (Bulgarian version)

"Social Networking in South-Eastern Europe, 15th–19th Centuries" (English version)

Стипендии на Института за академичниа изследвания към CEU (Bulgarian version)

CEU-IAS Fellowships, Budapest (English version)

"История на Балканите XVIII-XX век" (Bulgarian version)

Public Art in the Balkans from the Roman Empire to Yesterday (English version)

Calls for Application at the IWM in Vienna (English version)

"Революциите на Балканите: бунтове и въстания в епохата на национализма (1804-1908)" (Bulgarian version)

"Revolutions in the Balkans Revolts and uprisings in the era of nationalism (1804-1908)" (English version)

"Collaboration in Eastern Europe during World War II and the Holocaust" (English version)

Международна научна конференция по социални науки 2013 (Bulgarian version)

International Academic Conference on Social Sciences IACSS 2013 (English version)

13th International Postgraduate Conference on Central and Eastern Europe (English version)

"Промените в изборните правила – утопии и реалности дискусия" (Bulgarian version)

"Асимилация и циркулация. Универсалистичният модел на знанието през XIX в." (Bulgarian version)

"Assimilation and Circulation. A Universalistic Model of Knowledge in the 19th Century" (English version)

"Дигиталното творчество във времена на кризи: българската интернет култура в глобален контекст" (Bulgarian version)

“Digital Creativity in Times of Crisis: Bulgarian Networked Culture in Global Contexts” (English version)

New Europe College International Fellowships (English version)

"Transferring the Soviet New Man: Eastern and Central European Perspectives" (English version)

"От протест към политики: неясните пътеки на движенията на средната класа" (Bulgarian version)

"Бялото братство: между митовете и реалността" (Bulgarian version)

Международна стипендия "Нютон" (Bulgarian version)

Call for applications to Newton International Fellowships (English version)

"Европа и новите й граждани: от мобилизации до избори" (Bulgarian version)

"Размиване на границите: Експертни полета и пространства на намеса в производството на колективно/хибридно знание" (Bulgarian version)

"Blurring the Boundaries: Fields of Expertise and Spaces of Intervention in Collective/Hybrid Knowledge Production" (English version)

Конкурс "Млад икономист 2014 г." (Bulgarian version)

New Honorary Fellowship at the Historische Kolleg (English version)

Конкурс за годишната награда "Лиляна Данева – Бризби" (Bulgarian version)

"Histories of 1914. Debates and Use of the Origins of World War One in Southeastern Europe" (English version)

"Европейските капани пред демокрацията. Русия, Украйна, корупцията" (Bulgarian version)

"Съдебните процеси на Прехода и водещия исторически разказ в пост-комунистическите България, Румъния и Германия" (Bulgarian version)

"Transitional Trials and Master Historical Narratives in Post-Communist Bulgaria, Germany and Romania" (English version)

Call for Papers: 22nd International Conference of Europeanists (English version)

"(Dis)Satisfaction with Democracy and Citizens’ Involvement in Post-Communist Europe" (English version)

"Epistemologies of In-Betweenness: East Central Europe and the World History of Social Science, 1890-1945" (English version)

Международните стипендии на New Europe College, Букурещ (Bulgarian version)

New Europe College International Fellowships (English version)

"Украйна по време и след Евромайдана" (Bulgarian version)

"Протест, революция и война: година след украинския Евромайдан" (Bulgarian version)

"Археология на властта. Интердисциплинарни диалози" (Bulgarian version)

"Анонимна хроника за графовете Булгари" (Bulgarian version)

"Католическата църква и усташкият режим в Хърватия (1941-1945)" (Bulgarian version)

3 Visiting Fellowships. The Institute for European Global Studies, University of Basel (English version)

Assembling the Post-Liberal Order in Central and Eastern Europe (1929-1956) (English version)

Международен форум "Възвишено и das Unheimliche" (Bulgarian version)

"Качеството на управлението - сравнение между България и Чехия" (Bulgarian version)

"Множественото бъдеще на консумативната култура: мечти и последици" (Bulgarian version)

“Financial development and economic growth in South -East Europe – a historical and comparative perspective” (English version)

"Дигитално творчество по време на криза: България в глобалния котекст (Bulgarian version)

Digital Creativity in Times of Crisis: Bulgaria in the Global Context (English version)

"Кървави поля. Европа между Хитлер и Сталин" (Bulgarian version)

"Democratization and nationalism in Europe, 1870-1920" (English version)

Лекционна програма на Американски научен център в София (Bulgarian version)

American Research Center in Sofia: Fall 2015 Schedule (English version)

Between class and nation: Labour and identity in late socialism (English version)

1956, Resistance and Cultural Opposition in East Central Europe (English version)

Confessional Dynamics in Islamic Legal Thought and Practice in the Ottoman Empire, 15th-18th centuries (English version)

Пролетните лекции в Американския изследователски център (Bulgarian version)

"Obiectum Purum: Увод във феноменологията на Рене Декарт" (Bulgarian version)

Публична лекция на Красимир Стоянов "Образование и миграция" (Bulgarian version)

"Нашите герои. Идеология, идентичност и социалистическо изкуство в Нова Европа" (Bulgarian version)

Публични лекции на проф. Линда Гордън и проф. Соня Комб (Bulgarian version)

Конференция: "Просвещението от Не-Западна перспектива" (Bulgarian version)

THE ENLIGHTENMENT FROM A NON-WESTERN PERSPECTIVE (English version)

"Арабската пролет! Каква равносметка 5 години по-късно?" (Bulgarian version)

Национална докторантска конференция по социология (Bulgarian version)

Покана за участие: "Cultural Literacy in Europe" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Cultural Literacy in Europe" (English version)

Стипендиантска програма на ЦАИ и NEC Букурещ "TEACHING EUROPE" (Bulgarian version)

Международна конференция "Културното наследство в миграция" (Bulgarian version)

International conference "Cultural Heritage in Migration" (English version)

Call for participants: International Conference "Domination and Adaptation" (English version)

International conference: "World on the Move: Migration, Societies and Change" (English version)

Програма за индивидуални стипендии "Advanced Academia" на ЦАИ за 2018 (Bulgarian version)

Лекция: "Lateness: eвропейската перспектива през понятието на Адорно" (Bulgarian version)

"Мястото и субекта в илюстрованите разкази за Истанбул от края на XVI в." (Bulgarian version)

Международна Хумболтова конференция "Нов реализъм" (Bulgarian version)

"Можем ли да говорим за една или повече Европи?" (Bulgarian version)

Изследователски грантове: "История на манастирската икономика" (Bulgarian version)

Нова стипендиантска програма за български учени на ЦАИ София (Bulgarian version)

New CAS Fellowship Programme for Bulgarian Scholars (English version)

Покана конференция: "От запад на изток: метаморфозите на дискурса в Европа (Bulgarian version)

Call for Applications: From West to East: Metamorphoses of Discourses in Europe (English version)

Стипендиантска програма: "Демокрацията и върховенството на закона в Европа" (Bulgarian version)

Подготовка за докторантура в Leibniz ScienceCampus в Регенсбург (Bulgarian version)

Изследователски стипендии на NEW EUROPE COLLEGE в Букурещ (Bulgarian version)

Покана за конференция: "Околна среда, територия, мобилност" (Bulgarian version)

Изследователски стипендии на ЦАИ за 2020/2021 година (Bulgarian version)

Конкурс за участие в международната конференция за млади журналисти (Bulgarian version)

Докторантски стипендии: "Китайските отношения със страните от Източна и Централна Европа" (Bulgarian version)

PhD scholarship in China's Relations with the countries of Central and Eastern Europe (English version)

Покана за участие: "Нови предизвикателства пред социалните и хуманитарните науки" (Bulgarian version)

Стипендии на Нов Европейски Колеж (NEC), Букурещ за 2021/2022 г. (Bulgarian version)

Call for Applications: 2021/ 2022 NEC Fellowships (English version)

Стипендии на IWM Виена за 2021-2022 г. (Bulgarian version)

IWM Fellowship Opportunities in Vienna (English version)

Докторантски стипендии на Института за изследване на Югоизточна Европа в Регенсбург (Bulgarian version)

PhD scholarships of the GS OSES at Universität Regensburg (English version)

Покана за статия: "Към една нова типология на парамилитаризма: балкански и глобални перспективи" (Bulgarian version)

Публична дискусия: "Докато спорим, не забравяме" (Bulgarian version)

Фондация Getty и ЦАИ канят участници за пролетната археологическа школа през 2022 г. (Bulgarian version)

Покана за участие: Неформални практики в Югоизточна Европа – примери и анализи (Bulgarian version)

Call for Papers: Informal practices in Southeast Europe – Examples and Analyses (English version)

Стипендии на Институт на науките за човека, Виена (Bulgarian version)

Покана за участие: "Социалистическите държави и международното право в съвременния свят" (Bulgarian version)

Събития

"От имиграционна политика към миграционно управление" (Bulgarian version)

"From Immigration Politics to Migration Management" (English version)

Европейската научна фондация финансира международна конференция (Bulgarian version)

Call for Proposals - ESF Research Conferences 2008 (English version)

"'Новата' 'либерална' Европа: размисли, тревоги, визии" (Bulgarian version)

"The 'New' 'Liberal' Europe?: Speculations, Fears, Visions" (English version)

Покана за участие: "Нация, общност и държава" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Nation, Community, and the State" (English version)

Call for Applications: "History and Memory in Europe" 2007/2008 (English version)

"The Commemoration of the Great War in East-Central Europe 1918-1939" (English version)

Andrew W. Mellon East-Central European Research Visiting Fellowships (English version)

"Политическа култура и културна политика в Централна и Югоизточна Европа 1850-1950 г." (Bulgarian version)

"Political Culture and Cultural Politics in Central and South East Europe, 1850-1950" (English version)

Интердисциплинарни летни институти 2007-2008 (Bulgarian version)

SIAS Summer Institutes 2007-2008 (English version)

Стипендиантска програма в областта на медийните изследвания, 2007-2008 г. (Bulgarian version)

Visiting Fellows Program in Media Studies (English version)

Изтича срока за подаване на участие в "Социология на риска и несигурността" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline: "Sociology of Risk and Uncertainty" (English version)

Ново научно списание "Социология на културата" кани автори (Bulgarian version)

New Journal ‘Cultural Sociology’, Call for Papers (English version)

Deadline for Call for Papers: "Beyond the Nation?" (English version)

"Дисциплини и граници: Хуманитарните науки в интердисциплинарни времена" (Bulgarian version)

"Disciplines and Borders: Humanities research in an age of interdisciplinarity" (English version)

"Режими на историчност и дискурси на модерността, 1900-1945, Централна, Източна, Югоизточна и Скандинавска Европа" (Bulgarian version)

"Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945, in East-Central, Southeast and Northern Europe" (English version)

"Градски артефакти: Видове, практики, циркулации" (Bulgarian version)

"Urban Artefacts: Types, Practices, Circulations" (English version)

Летен курс "Култура и познавателна способност" (Bulgarian version)

Summer Course "Culture and Cognition" (English version)

Стипендии за изготвяне на учебни курсове (Bulgarian version)

Curriculum Research Fellowships (English version)

Краен срок: Покана за участие в международна конференция "Справедливост" (Bulgarian version)

Call for Papers: International Conference "Justice": Deadline (English version)

New Philosophy Seminar at Sofia University (English version)

ESF Exploratory Workshops - 2007 Call for Proposals: Deadline (English version)

Международен семинар "Политическа култура и културни политики в Централна и Югоизточна Европа, 1850-1950" (Bulgarian version)

International Workshop "Political Culture and Cultural Politics in Central and South East Europe, 1850-1950". 5-7 July 2007 (English version)

Публична лекция и семинар на проф. Марта Петрусевич (Bulgarian version)

Public Lecture and Workshop by Prof. Marta Petrusewicz (English version)

From a Regional Historical Event to a Place of National Memory: Batak and Constructions of History in Bulgaria (English version)

CFP Deadline:'Globalization and its Impacts and Localities'. September 05-07, 2007 (English version)

Краен срок на покана за публикации: "Номенклатурата в Централна и източна Европа" (Bulgarian version)

Deadline of CfP: 'Central-Eastern European Nomenklatura' (English version)

Краен срок за Втора годишна конференция в областта на емпиричните правни изследвания. 9 - 10 ноември 2007 г. (Bulgarian version)

Deadline: Second Annual Conference on Empirical Legal Studies. 9 - 10 November 2007 (English version)

Upcoming Deadline for CRC's Fall 2007 Sessions (English version)

Deadline: Researcher Exchange Programme of the British Council (English version)

Deadline:'Alternative Expressions of the Numinous' Conference (English version)

Lecture on "After the End of the Television", 18h (English version)

Deadline: Fellowships in socio-political economy, short research visits at CEPS, Luxemburg (English version)

Deadline: Fellowships in the field of international relations/ European integration. ELIAMEP (Greece) (English version)

CfP: Book Reviews in Political Science, Sociologgy, IR, European Studies, Gender, Nationalism (English version)

Central European University, Budapest announces a search for Lecturer (English version)

14th International Summer School in Cognitive Sciences (English version)

Deadline: "The concept of self-understanding in the context of globalisation" (English version)

Deadline: "The Genesis of Nationalism in Europe" (English version)

Краен срок: "Преодоляването на Желязната завеса: визии ..." (Bulgarian version)

13th Early Fall Scholl in Semiotics "SocioSemiotics" (English version)

Deadline for Call for Papers: "Distinktion" (English version)

Краен срок: Покана към кандидати за докторантска и постдокторантска стипендия (Bulgarian version)

Deadline: Virtual Knowledge Studio, second 3-month Postdoctoral Fellowship (English version)

Call for Publications Deadline: Valahian Journal of Historical Studies (English version)

History Club Meeting: "Objectivism in Bulgarian Historiography.." (English version)

Call for Papers Deadline: Self-Representation and Public Culture of the Balkan Urban Classes (English version)

Deadline: Postdoctoral research grant in History of Science (English version)

Call for Papers Deadline: "Emotion, Space and Society" (English version)

Deadline: "History of Knowledge: Interdisciplinary Perspectives of Young Researchers" (English version)

CAS Discussion Series: "Natural Sciences and Social Worlds" (English version)

"Национални конфликти, граници и асиметрична интеграция: Случаят с Хабсбургския митнически съюз" (Bulgarian version)

Deadline: Two PhD-positions at the University of Amsterdam (English version)

"The Silence about Communism in Central and Southeastern Europe" (English version)

Краен срок: 10 постдокторантски стипендии за академичната 2008/2009 (Bulgarian version)

Deadline: 10 Postdoctoral Fellowships for Academic Year 2008/2009 (English version)

38rth World Congress of the International Institute of Sociology (English version)

Краен срок: "Социология и право. 150 години от рождението на Емил Дюркем (1858-1917)" (Bulgarian version)

Deadline: "Sociology and Law. The 150th Anniversary of Emile Durkheim (1858-1917)" (English version)

Deadline: Postgraduate Studentships in Philosophy and History & Philosophy of Science (English version)

Краен срок: Покана за участие в "Гледни точки от периферията" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline "Perspectives from the Periphery" (English version)

Deadline: Summer Institute on Conducting Archival Research (SICAR) (English version)

Краен срок на покана за участие "Тяло и идентичност" (Bulgarian version)

Deadline: Call for Papers (English version)

Training Programme Deadline: Early Independence For Post-Docs (English version)

Deadline: "East-Central Europe in the Cold War 1945-1989" (English version)

Deadline: "Performing Biographies: Memory and the Art of Interpretation" (English version)

Deadline: Paul Celan Fellowships for Translators 2008 / 2009 (English version)

Deadline: "Cultural, Political and Religious Ideologies and the Appraisal of New Media" (English version)

Deadline: "Migration to, from, and in Southeastern Europe: ..." (English version)

Deadline: European Science Foundation supports Exploratory Workshops (English version)

Краен срок: Покана за публикации на тема "Философията като литература" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline: PHILOSOPHY AS LITERATURE (English version)

Краен срок: Пост-докторантски изследователски стипендии на Института "Алексантери" (Bulgarian version)

Deadline: Aleksanteri Institute Visiting Scholar Programme for Post-Docs (English version)

Участие в сборник: "Съпротивата в Югоизточна Европа по време на Втората световна война" (Bulgarian version)

Call for Papers: RESISTANCE IN SOUTH-EASTERN EUROPE DURING THE SECOND WORLD WAR (English version)

Краен срок: "Нови форми на граждански права и отговорности през XXI в." (Bulgarian version)

CfAppl Deadline: "New forms of human rights and civic engagement in the 21st century" (English version)

Краен срок: "Философия и езотерика" (Bulgarian version)

"New Approaches to Comparative History in Central, Eastern and Southeastern Europe" (English version)

Deadline: Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945 (English version)

"Turkish Nationalism - A Historical and Contemporary Overview" (English version)

"Children in Wartime: Ancient Athens and Modern Europe." (English version)

"The Unbearable Charm of Frailty: Philosophizing in/on Eastern Europe" (English version)

Краен срок: Стипендиантска програма "Европа" (Bulgarian version)

Deadline: 2008-2009 EUROPA FELLOWSHIPS PROGRAM (English version)

Deadline: Professor of Organizational Sociology (English version)

Deadline: HUMANICUS Call for Papers and Reviewers (English version)

Стипендиантска програма "Нютон" (Bulgarian version)

Newton International Fellowships (English version)

Краен срок: "Социална интеграция и съгласие в пост-комунистическа Европа" (Bulgarian version)

Deadline: “Social Integration and Cohesion in Post-Communist Europe” (English version)

Deadline: "Freedom and Democracy: European Perceptions, European Perspectives" (English version)

Deadline: "European towns between Western democracies and totalitarian systems" (English version)

"Critical studies of the new social inequalities" (English version)

Conference "Markets as Networks" (English version)

Tenth Anniversary of the Cold War Research Group--Bulgaria (English version)

Краен срок: Стипендии "Нютон" за постдокторанти (Bulgarian version)

Deadline: 50 Newton Fellowships for post-doctoral researchers (English version)

"Representing Political Figures in Mass Media (XVIIIth – XXIst century)" (English version)

Deadline: "Europe Before and After 1989" (English version)

Deadline: Religions and Values in Central and Eastern Europe (English version)

Deadline: "Action Theory in Philosophy and the Social Sciences" (English version)

Краен срок: Стипендии на New Europe College, Букурещ 2009 - 2010 г. (Bulgarian version)

Deadline: NEC Fellowships for 2009-10 academic year (English version)

Deadline: Scientific co-operation between research groups in Switzerland and Eastern Europe (English version)

"Ролята на висшето образование във формирането на новите елити в съвременна България" (Bulgarian version)

« Le rôle des institutions d’enseignement supérieur dans la formation de nouvelles élites en Bulgarie aujourd’hui » (English version)

Call for Papers Deadline: Cold War Interactions Reconsidered (English version)

(English version)

Deadline: "The Politics of Inequality and Difference: Critical Approaches in Anthropology and Sociology" (English version)

Deadline: "1989 – Images of Change" (English version)

"Political Mythology and History" (English version)

Deadline: "Post-Communism and the New European Identity" (English version)

Deadline: "William Gladstone, Victorioanism, and Nationalism in Historical and Literary Perspective" (English version)

"История на технологиите в (Югоизточна) Европа" (Bulgarian version)

Deadeline: The Branding of Post-Communist Nations (Edited Volume) (English version)

Deadline: "Regime Change and Transitions across the Danubian Region: 1989 – 2009" (English version)

"Borders: a User Manual" (English version)

"Османската политика към не-мюсюлманския храм" (Bulgarian version)

"Memory Politics: Education, memorials and mass media" (English version)

Deadline: "Tito: Perceptions and Interpretations" (English version)

Radcliffe Institute Fellowship Program (English version)

Краен срок: Постдокторантски изследователски стипендии за 2010 - 2011 (Bulgarian version)

Deadline: Post-Doctoral Research Fellowships 2010 - 2011 (English version)

Deadline for the XVIth European Forum of Young Legal Historians (English version)

Лекции и семинарни дискусии: философия на религиите (Bulgarian version)

Краен срок: "История на семейството и домакинството в сравнителна европейска перспектива" (Bulgarian version)

"The History of Families and Households: Comparative European Dimensions" (English version)

Deadline: "Beyond Methodological Nationalism: ..." (English version)

Deadline: "Biography and Identity: Dilemmas and Opportunities" (English version)

The Totalitarianisms of the 20th Century in Comparative Perspective (English version)

"Приложната и експериментална философия в обществото на знанието (Изток - Запад)" (Bulgarian version)

"Applied and Experimental Philosophy in Knowledge Based Society (East and West)" (English version)

Покана за публикация: "Политики на паметта в посткомунистическа Европа" (Bulgarian version)

Call for papers: "Politics of memory in postcommunist Europe" (English version)

Deadline: Post-doctoral Fellowships in Political Theory/Political Philosophy (English version)

"Culture and Identity: How They Influence Governance" (English version)

Deadline ‘Beauty will save the world’ (English version)

Deadline: "From Totalitarianism towards Democracy in Central Eastern Europe" (English version)

Deadline: Call for Publications "The Anatomy of Marginality" (English version)

Deadline: Post-doctoral Research Associate in Science and Religion (English version)

Краен срок: Редакцията на научното списание "История на труда" търси автори на рецензии (Bulgarian version)

Deadline: Book Reviewers Wanted for the journal LABOR HISTORY (English version)

Краен срок: "Балканите в Студената война" (Bulgarian version)

Call For Papers Deadline: The Balkans in the Cold War (English version)

Deadline: Polonsky Postdoctoral Fellowships (English version)

Deadline: Fellowship Programme for 2010/11 for Young Scholars from Central and Eastern Europe (English version)

"Имитация на демокрация, имитация на авторитаризъм: как да разберем днешна Русия" (Bulgarian version)

Deadline: Five Postdoctoral Fellowships (English version)

Deadline: "Rechtskulturen: Confrontations Beyond Comparison" (English version)

Краен срок: Международна лятна школа "Етнос, религия и принадлежност" (Bulgarian version)

Deadline: "A Mosaic of Margins: Ethnicity, Religion and Belonging" (English version)

Deadline: "Anthropological perspectives in the research of Islam in the Balkans" (English version)

Краен срок: "Млад икономист" 2011 г. (Bulgarian version)

Deadline: "Myth-Making and Myth-Breaking in History and the Humanities" (English version)

Deadline: Mobility for experienced researchers in historical humanities (English version)

Student Conference Deadline: "Reckoning with the Recent Past in Post-Dictatorial Societies" (English version)

Deadline: Bogliasco Fellowships for Research and Creative visits in Italy (English version)

"Ritual and Sincerity: Certitude and the Other" (English version)

Deadline: "Inequality and Diversity in European Rural Areas" (English version)

Deadline: Scholarship schemes of the Institute for Human Sciences, Vienna (English version)

Deadline: "Crisis: Interruptions, Reactions and Continuities in Central and Eastern Europe" (English version)

Deadline: "Urban Development and Politics in Europe and Russia" (English version)

Deadline: CRASSH Fellowship Competitions 2012-13 (English version)

Call for Papers Deadline: "Depiction and Construction of the "Other": Islamic Cities in the Eyes of European Travellers" (English version)

Deadline: "Physical Violence in Late Socialism: (Dis-)Entangling Statehood, Labor, and the Nation" (English version)

"Миграция и идентичност: Исторически, културни и лингвистични измерения на мобилността на Балканите" (Bulgarian version)

Международно изложение "Образование без граници" (Bulgarian version)

Краен срок: New Europe College обявява стипендиантски конкурс за академичната 2012-13 (Bulgarian version)

Deadline: New Europe College announces the competition for Fellowships for the academic year 2012-13. (English version)

"Is Democracy Sick of Its Own Media?" (English version)

Deadline: The PAUL CELAN Fellowship 2012/2013 for translators (English version)

(English version)

Deadline: "Communism, Nationalism and State Building in Post-War Europe" (English version)

Deadline: "Need To Know II: Lessons Learned" (English version)

Краен срок: Програма за български учени на Американския изследователски център в София (Bulgarian version)

Deadline: Master of Arts in Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (English version)

Краен срок: Стипендии за млади учени в областта на хуманитаристиката (Bulgarian version)

Краен срок: Конкурс за българска дисертация, свързана с османската история (Bulgarian version)

Deadline: "Addressing Quality of Work in Europe" (English version)

Награда за млади учени в областта на международните финансови пазари (Bulgarian version)

"Forget Your Past. Монументалните паметници от времето на комунизма" (Bulgarian version)

Представяне на сборника "...първа радост е за мене" (Bulgarian version)

Deadline: Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities and Humanistic Sciences (English version)

"Социалните мрежи в Югоизточна Европа, XV–XIX век" (Bulgarian version)

"Social Networking in South-Eastern Europe, 15th–19th Centuries" (English version)

Краен срок: Стипендии на Института за академичниа изследвания към CEU (Bulgarian version)

Deadline: CEU-IAS Fellowships, Budapest (English version)

Deadline: Public Art in the Balkans from the Roman Empire to Yesterday (English version)

Calls for Application at the IWM in Vienna (English version)

Краен срок: "Революциите на Балканите: бунтове и въстания в епохата на национализма (1804-1908)" (Bulgarian version)

Deadline: "Revolutions in the Balkans Revolts and uprisings in the era of nationalism (1804-1908)" (English version)

Deadline: "Collaboration in Eastern Europe during World War II and the Holocaust" (English version)

Краен срок: Международна научна конференция по социални науки 2013 (Bulgarian version)

Deadline: International Academic Conference on Social Sciences IACSS 2013 (English version)

Deadline: 13th International Postgraduate Conference on Central and Eastern Europe (English version)

"Промените в изборните правила – утопии и реалности дискусия" (Bulgarian version)

"Асимилация и циркулация. Универсалистичният модел на знанието през XIX в." (Bulgarian version)

"Assimilation and Circulation. A Universalistic Model of Knowledge in the 19th Century" (English version)

"Дигиталното творчество във времена на кризи: българската интернет култура в глобален контекст" (Bulgarian version)

“Digital Creativity in Times of Crisis: Bulgarian Networked Culture in Global Contexts” (English version)

Deadline: New Europe College International Fellowships (English version)

"Transferring the Soviet New Man: Eastern and Central European Perspectives" (English version)

"От протест към политики: неясните пътеки на движенията на средната класа" (Bulgarian version)

Краен срок: Международна стипендия "Нютон" (Bulgarian version)

Deadline: Call for applications to Newton International Fellowships (English version)

Краен срок: "Европа и новите й граждани: от мобилизации до избори" (Bulgarian version)

"Размиване на границите: Експертни полета и пространства на намеса в производството на колективно/хибридно знание" (Bulgarian version)

Deadline: "Blurring the Boundaries: Fields of Expertise and Spaces of Intervention in Collective/Hybrid Knowledge Production" (English version)

Конкурс "Млад икономист 2014 г." (Bulgarian version)

New Honorary Fellowship at the Historische Kolleg (English version)

Конкурс за годишната награда "Лиляна Данева – Бризби" (Bulgarian version)

"Histories of 1914. Debates and Use of the Origins of World War One in Southeastern Europe" (English version)

"Европейските капани пред демокрацията. Русия, Украйна, корупцията" (Bulgarian version)

"Съдебните процеси на Прехода и водещия исторически разказ в пост-комунистическите България, Румъния и Германия" (Bulgarian version)

"Transitional Trials and Master Historical Narratives in Post-Communist Bulgaria, Germany and Romania" (English version)

Call for Papers Deadline: 22nd International Conference of Europeanists (English version)

Deadline: "(Dis)Satisfaction with Democracy and Citizens’ Involvement in Post-Communist Europe" (English version)

Deadline: "Epistemologies of In-Betweenness: East Central Europe and the World History of Social Science, 1890-1945" (English version)

Краен срок: Международните стипендии на New Europe College, Букурещ (Bulgarian version)

Deadline: New Europe College International Fellowships (English version)

"Украйна по време и след Евромайдана" (Bulgarian version)

"Протест, революция и война: година след украинския Евромайдан" (Bulgarian version)

"Археология на властта. Интердисциплинарни диалози" (Bulgarian version)

"Анонимна хроника за графовете Булгари" (Bulgarian version)

"Католическата църква и усташкият режим в Хърватия (1941-1945)" (Bulgarian version)

3 Visiting Fellowships. The Institute for European Global Studies, University of Basel (English version)

Deadline: Assembling the Post-Liberal Order in Central and Eastern Europe (1929-1956) (English version)

Международен форум "Възвишено и das Unheimliche" (Bulgarian version)

"Качеството на управлението - сравнение между България и Чехия" (Bulgarian version)

"Множественото бъдеще на консумативната култура: мечти и последици" (Bulgarian version)

“Financial development and economic growth in South -East Europe – a historical and comparative perspective” (English version)

Deadline: "Democratization and nationalism in Europe, 1870-1920" (English version)

"Модернизацията на Югоизточна Европа (19-21 в.)" (Bulgarian version)

Between class and nation: Labour and identity in late socialism (English version)

Deadline: 1956, Resistance and Cultural Opposition in East Central Europe (English version)

"Статистиката в археологията: модел за една релативна хронология" (Bulgarian version)

"Obiectum Purum: Увод във феноменологията на Рене Декарт" (Bulgarian version)

Публична лекция на Красимир Стоянов "Образование и миграция" (Bulgarian version)

"Нашите герои. Идеология, идентичност и социалистическо изкуство в Нова Европа" (Bulgarian version)

"Жените в академията" (Bulgarian version)

Конференция: "Просвещението от Не-Западна перспектива" (Bulgarian version)

THE ENLIGHTENMENT FROM A NON-WESTERN PERSPECTIVE (English version)

"Арабската пролет! Каква равносметка 5 години по-късно?" (Bulgarian version)

Национална докторантска конференция по социология (Bulgarian version)

Call for Papers: "Cultural Literacy in Europe" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Cultural Literacy in Europe" (English version)

Краен срок: Стипендиантска програма на ЦАИ и NEC Букурещ "TEACHING EUROPE" (Bulgarian version)

Международна конференция "Културното наследство в миграция" (Bulgarian version)

International conference "Cultural Heritage in Migration" (English version)

Call for participants: International Conference "Domination and Adaptation" (English version)

International conference: "World on the Move: Migration, Societies and Change" (English version)

"Правосъдие на победителите или имитация на правосъдие: съдебното преследване на военни престъпления в България след Първата световна война" (Bulgarian version)

Програма за индивидуални стипендии "Advanced Academia" на ЦАИ за 2018 (Bulgarian version)

Лекция: "Lateness: eвропейската перспектива през понятието на Адорно" (Bulgarian version)

"Мястото и субекта в илюстрованите ракази за Истанбул от края на XVI в." (Bulgarian version)

Международна Хумболтова конференция "Нов реализъм" (Bulgarian version)

"Можем ли да говорим за една или повече Европи?" (Bulgarian version)

Изследователски грантове: "История на манастирската икономика" (Bulgarian version)

Нова стипендиантска програма за български учени на ЦАИ София (Bulgarian version)

New CAS Fellowship Programme for Bulgarian Scholars (English version)

Покана конференция: "От запад на изток: метаморфозите на дискурса в Европа (Bulgarian version)

Call for Applications: From West to East: Metamorphoses of Discourses in Europe (English version)

Стипендиантска програма: "Демокрацията и върховенството на закона в Европа" (Bulgarian version)

Подготовка за докторантура в Leibniz ScienceCampus в Регенсбург (Bulgarian version)

Изследователски стипендии на NEW EUROPE COLLEGE в Букурещ (Bulgarian version)

43 Годишна конференция на Ирландското общество за руски, централно- и източено-еврепейски изследвания (Bulgarian version)

Изследователски стипендии на ЦАИ за 2020/2021 година (Bulgarian version)

Конкурс за участие в международната конференция за млади журналисти (Bulgarian version)

Докторантски стипендии: "Китайските отношения със страните от Източна и Централна Европа" (Bulgarian version)

PhD scholarship in China's Relations with the countries of Central and Eastern Europe (English version)

Покана за участие: "Нови предизвикателства пред социалните и хуманитарните науки" (Bulgarian version)

Стипендии на Нов Европейски Колеж (NEC), Букурещ за 2021/2022 г. (Bulgarian version)

Call for Applications: 2021/ 2022 NEC Fellowships (English version)

Краен срок: Стипендии на IWM Виена за 2021-2022 г. (Bulgarian version)

Deadline: IWM Fellowship Opportunities in Vienna (English version)

Краен срок: Докторантски стипендии на Института за изследване на Югоизточна Европа в Регенсбург (Bulgarian version)

Deadline: PhD scholarships of the GS OSES at Universität Regensburg (English version)

Покана за статия: "Към една нова типология на парамилитаризма: балкански и глобални перспективи" (Bulgarian version)

Публична дискусия: "Докато спорим, не забравяме" (Bulgarian version)

Фондация Getty и ЦАИ канят участници за пролетната археологическа школа през 2022 г. (Bulgarian version)

Покана за участие: Неформални практики в Югоизточна Европа – примери и анализи (Bulgarian version)

Call for Papers: Informal practices in Southeast Europe – Examples and Analyses (English version)

Крайни срокове: Стипендии на Институт на науките за човека, Виена (Bulgarian version)

Покана за участие: "Социалистическите държави и международното право в съвременния свят" (Bulgarian version)


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.