Начало > Търсене

Търсене

Търсене на university,

Намерени резултати: 267

Потребители

Dimiter Dimov (English version)

Svetla Kazalarska (English version)

Tsoni Tsonev (English version)

Vanya Ivanova (English version)

Pepka Boyadjieva (English version)

Ivaylo Markov (English version)

Ivan Evtimov (English version)

Виктория Драганова (Bulgarian version)

Viktoria Draganova (English version)

Dessislava Gavrilova (English version)

Nonka Bogomilova (English version)

Svetla Baloutzova (English version)

Grigor Boykov (English version)

Петя Ковачева (Bulgarian version)

Petya Kovacheva (English version)

Borislav Gueorguiev (English version)

Йоанна Златева (Bulgarian version)

Rumiana Stoilova (English version)

Hristo Saldzhiev (English version)

Milena Veleva (English version)

Daniela Konstantinova (English version)

Miglena Ivanova (English version)

Vildane Shabanova Alieva (Vildane Oezkan) (English version)

Рoри Арчер (Bulgarian version)

Ойа Озканча (Bulgarian version)

Slavka Karakusheva (English version)

Нора Голешевска (Bulgarian version)

Stoyanka Manolcheva (English version)

Ioana Macrea-Toma (English version)

Ralitsa Kostadinova (English version)

Maria Kotseva (English version)

Dilyana Kiryakova-Ryan (English version)

Публикации

ПЕДАГОГИКА И КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В НБУ (Bulgarian version)

Същност и периферия на националната политическа история в книгата „България” от Ричард Крамптън (Bulgarian version)

Significance and Periphery of the National Political History in the Book Bulgaria by R. J. Crampton (English version)

Новини

Метафизиката на Левинас: Правото на Другия (Bulgarian version)

Levinas' Metaphysics: Right of the Other (English version)

Call for Papers: "Nation, Community, and the State" (English version)

"Globalization, Digitization, Access, and Preservation of Cultural Heritage" (English version)

"The Commemoration of the Great War in East-Central Europe 1918-1939" (English version)

Покана за участие в "Социология на риска и несигурността" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Sociology of Risk and Uncertainty" (English version)

Call for Papers: "Beyond the Nation?" (English version)

"Режими на историчност и дискурси на модерността, 1900-1945, Централна, Източна, Югоизточна и Скандинавска Европа" (Bulgarian version)

"Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945, in East-Central, Southeast and Northern Europe" (English version)

Lecture by Dr. Michael Steinmann Martin Heidegger's Philosophy (English version)

Мюсюлмански общности: религиозна и национална идентичност, род, културна устойчивост" (Bulgarian version)

"Muslim Diasporas: Religious and National Identity, Gender, Cultural Resistance" (English version)

Летен курс "Култура и познавателна способност" (Bulgarian version)

Summer Course "Culture and Cognition" (English version)

Call for Papers: The Legacy of the Chicago School (English version)

New Philosophy Seminar at Sofia University (English version)

Международен семинар "Политическа култура и културни политики в Централна и Югоизточна Европа, 1850-1950" (Bulgarian version)

International Workshop "Political Culture and Cultural Politics in Central and South East Europe, 1850-1950". 5-7 July 2007 (English version)

Petitions: the Campaign against the project 'Batak as a Place of Memory' (English version)

Преселението на българите отвъд Дунава в началото на 19 в. (Bulgarian version)

Trans-Danubian Migrations of Bulgarians in the Early 19th century (English version)

Central European University, Budapest announces a search for Lecturer (English version)

14th International Summer School in Cognitive Sciences (English version)

"Преодоляването на Желязната завеса: визии за края на Студената война в Европа 1945-89 г." (Bulgarian version)

"Overcoming the Iron Curtain: Visions of the End of the Cold War in Europe, 1945-89" (English version)

13th Early Fall Scholl in Semiotics "SocioSemiotics" (English version)

"Пространство, време и реалност" (Bulgarian version)

CfP: 10th Annual Kokkalis Graduate Student Workshop (English version)

Go8 European Fellowships (English version)

"Чувства, пространство и общество" (Bulgarian version)

"Emotion, Space and Society" (English version)

CAS Discussion Series: "Natural Sciences and Social Worlds" (English version)

"The Silence about Communism in Central and Southeastern Europe" (English version)

"Sociology and Law. The 150th Anniversary of Emile Durkheim (1858-1917)" (English version)

Покана за участие в "Гледни точки от периферията" (Bulgarian version)

Call for Papers "Perspectives from the Periphery" (English version)

European University Institute invites applications for its PhD Programme (English version)

Покана за участие "Тяло и идентичност" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Embodiment and Identity" (English version)

Fellowships in the Study of Culture (English version)

Paul Celan Fellowships for Translators 2008 / 2009 (English version)

Faculty position in the field of Ottoman Studies (English version)

"Cultural, Political and Religious Ideologies and the Appraisal of New Media" (English version)

"Миграцията от и към Югоизточна Европа: Културно взаимодействие..." (Bulgarian version)

"Migration to, from, and in Southeastern Europe: ..." (English version)

"Революциите от 1989 г. в Централна и Източна Европа: 20 години по-късно" (Bulgarian version)

"The 1989 Revolutions in Central and Eastern Europe: Twenty Years On" (English version)

Участие в сборник: "Съпротивата в Югоизточна Европа по време на Втората световна война" (Bulgarian version)

Call for Papers: RESISTANCE IN SOUTH-EASTERN EUROPE DURING THE SECOND WORLD WAR (English version)

"New forms of human rights and civic engagement in the 21st century" (English version)

"New Approaches to Comparative History in Central, Eastern and Southeastern Europe" (English version)

Покана за публикация: "Популярната култура и социализмът(ите)" (Bulgarian version)

Call for Publication: "Popular Culture and Socialism(s)" (English version)

ЦАИ обяви резултатите от стипендиантския конкурс за изследователския си проект "Режими на историчност" (Bulgarian version)

Applicants selected for participation in "Regimes of Historicity" (English version)

Call for Papers: Journal Southeastern Europe (English version)

Call for Participants "Markets as Networks" (English version)

"Representing Political Figures in Mass Media (XVIIIth – XXIst century)" (English version)

Покана за участие: "Нови подходи към Студената война" (Bulgarian version)

Call for Papers: Cold War Interactions Reconsidered (English version)

"The Politics of Inequality and Difference: Critical Approaches in Anthropology and Sociology" (English version)

"Political Mythology and History" (English version)

"Култура и идентичност на Балканите: Изборът между общото и особеното" (Bulgarian version)

"European Historical Dictatorship and Transformation Research" (English version)

Post-Doctoral Research Fellowships 2010 - 2011 (English version)

"Beyond Methodological Nationalism: Researching Transnational Spaces, Cross-Border Diffusion, and Transnational Histories" (English version)

"Биография и идентичност: Дилеми и възможности" (Bulgarian version)

"Biography and Identity: Dilemmas and Opportunities" (English version)

Две докторантски представяния в рамките на Институт "Диалог Европа" (Bulgarian version)

Лятно училище "Религията в публичния живот" (Bulgarian version)

Summer School "Religion in Public Life" (English version)

Post-doctoral Fellowships in Political Theory/Political Philosophy (English version)

Balkan Heritage Field School Projects in 2010 (English version)

Академично списание "Югоизточна Европа" (Bulgarian version)

Journal Southeastern Europe (English version)

"Изкуства на новите медии – предизвикателство пред съвременното общество" (Bulgarian version)

"Technology & East-West relations: Transfers, parallel histories, and the European laboratory" (English version)

Покана за публикации на тема: "Анатомия на маргиналността" (Bulgarian version)

Call for Publications: "The Anatomy of Marginality" (English version)

Visegrad Scholarship at the Open Society Archives (English version)

"Левият национализъм: Българската комунистическа партия по време на Втората световна война и годините след това" (Bulgarian version)

"Nationalism from the Left: the Bulgarian Communist Party during the Second World War and the Early Post-War Years" (English version)

The BGHS Short-Term Grants (English version)

"Миграция и идентичност: Исторически, културни и лингвистични измерения на мобилността на Балканите" (Bulgarian version)

"Стратегически подход към управлението на културата и културните индустрии чрез предприемачество и иновации (Канадски и международен опит)" (Bulgarian version)

Short-Term Grants for international doctoral candidates (English version)

"Is Democracy Sick of Its Own Media?" (English version)

Докторантски и постдокторантски стипендии на израелски университети (Bulgarian version)

Postdoctoral and Doctoral Fellowships in Russian and East-european Studies (English version)

Call for Papers: Sociology Mind (English version)

"Революциите на Балканите: бунтове и въстания в епохата на национализма (1804-1908)" (Bulgarian version)

"Revolutions in the Balkans Revolts and uprisings in the era of nationalism (1804-1908)" (English version)

"Авторитетът на малката държава в йерархични режими: България между експлоатация и сътрудничество" (Bulgarian version)

New Honorary Fellowship at the Historische Kolleg (English version)

"Актуални тенденции в изследванията на комунизма" (Bulgarian version)

"Първата световна война и Балканите - историческо събитие, опит и памет" (Bulgarian version)

"The First World War and the Balkans – Historic Event, Experience and Memory" (English version)

"Съдебните процеси на Прехода и водещия исторически разказ в пост-комунистическите България, Румъния и Германия" (Bulgarian version)

"Transitional Trials and Master Historical Narratives in Post-Communist Bulgaria, Germany and Romania" (English version)

"(Dis)Satisfaction with Democracy and Citizens’ Involvement in Post-Communist Europe" (English version)

"Епистемология на междинността: Източна и Централна Европа и световната история на социалните науки 1890-1945" (Bulgarian version)

"Epistemologies of In-Betweenness: East Central Europe and the World History of Social Science, 1890-1945" (English version)

"Украйна по време и след Евромайдана" (Bulgarian version)

3 Visiting Fellowships. The Institute for European Global Studies, University of Basel (English version)

"Войната и мира в политическата мисъл" (Bulgarian version)

Call for Papers: "War and Peace in Political Thought" (English version)

"Сравнителни изследвания на комунизма: Режимът и обществото в страните от Източна Европа (1956-1989)" (Bulgarian version)

Постдокторантски стипендии в областта на руските и източно-европейските изследвания (Bulgarian version)

Postdoctoral Fellowships in Russian and East European Studies (English version)

"Конфесионална динамика на ислямската юридическа мисъл и практика в Османската империя, XV-XVIII в." (Bulgarian version)

Публични лекции на проф. Линда Гордън и проф. Соня Комб (Bulgarian version)

"Мястото и субекта в илюстрованите разкази за Истанбул от края на XVI в." (Bulgarian version)

Стипендии за докторанти и магистри по сравнителна история към Централно-европейския университет (Bulgarian version)

Call for Applications: PhD and MA Scholarships in Comparative History (CEU, Budapest) (English version)

Публична лекция на д-р Бен Карвър: "An Entangled Forest: Evolution and Speculative Fiction" (Bulgarian version)

Международна конференция: "Великите идеи" на Балканите (18 - 20 век) (Bulgarian version)

Покана за конференция: "Множеството капитализми на средиземноморието (XVIII-XX в.)" (Bulgarian version)

18-та годишна историческа и археологическа конференция: От Древността до модерните времена (Bulgarian version)

18th Annual International Conference on History & Archaeology: From Ancient to Modern (English version)

Покана за статия: "Към една нова типология на парамилитаризма: балкански и глобални перспективи" (Bulgarian version)

Събития

Метафизиката на Левинас: Правото на Другия (Bulgarian version)

Levinas' Metaphysics: Right of the Other (English version)

"Globalization, Digitization, Access, and Preservation of Cultural Heritage" (English version)

"The Commemoration of the Great War in East-Central Europe 1918-1939" (English version)

Изтича срока за подаване на участие в "Социология на риска и несигурността" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline: "Sociology of Risk and Uncertainty" (English version)

Deadline for Call for Papers: "Beyond the Nation?" (English version)

"Режими на историчност и дискурси на модерността, 1900-1945, Централна, Източна, Югоизточна и Скандинавска Европа" (Bulgarian version)

"Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945, in East-Central, Southeast and Northern Europe" (English version)

Lecture by Dr. Michael Steinmann Martin Heidegger's Philosophy (English version)

Мюсюлмански общности: религиозна и национална идентичност, род, културна устойчивост" (Bulgarian version)

"Muslim Diasporas: Religious and National Identity, Gender, Cultural Resistance" (English version)

Летен курс "Култура и познавателна способност" (Bulgarian version)

Summer Course "Culture and Cognition" (English version)

Deadline for Call for Papers: The Legacy of the Chicago School (English version)

New Philosophy Seminar at Sofia University (English version)

Международен семинар "Политическа култура и културни политики в Централна и Югоизточна Европа, 1850-1950" (Bulgarian version)

International Workshop "Political Culture and Cultural Politics in Central and South East Europe, 1850-1950". 5-7 July 2007 (English version)

From a Regional Historical Event to a Place of National Memory: Batak and Constructions of History in Bulgaria (English version)

Преселението на българите отвъд Дунава в началото на 19 в. (Bulgarian version)

CLS Seminar: The Future through the Culture of the Past: Bulgarian Economic and Social History (English version)

Central European University, Budapest announces a search for Lecturer (English version)

14th International Summer School in Cognitive Sciences (English version)

Краен срок: "Преодоляването на Желязната завеса: визии ..." (Bulgarian version)

Deadline: "Overcoming the Iron Curtain: Visions ..." (English version)

"Пространство, време и реалност" (Bulgarian version)

CfP Deadline: 10th Annual Kokkalis Graduate Student Workshop (English version)

Deadline: Go8 European Fellowships (English version)

"Anti-Americanism: From Bad Table Manners to Terrorism" (English version)

Краен срок за публикации: "Чувства, пространство и общество" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline: "Emotion, Space and Society" (English version)

CAS Discussion Series: "Natural Sciences and Social Worlds" (English version)

"The Silence about Communism in Central and Southeastern Europe" (English version)

Deadline: "Sociology and Law. The 150th Anniversary of Emile Durkheim (1858-1917)" (English version)

Краен срок: Покана за участие в "Гледни точки от периферията" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline "Perspectives from the Periphery" (English version)

European University Institute invites applications for its PhD Programme (English version)

Краен срок на покана за участие "Тяло и идентичност" (Bulgarian version)

Deadline: Call for Papers (English version)

Deadline: Fellowships in the Study of Culture (English version)

Deadline: Paul Celan Fellowships for Translators 2008 / 2009 (English version)

Deadline: "Cultural, Political and Religious Ideologies and the Appraisal of New Media" (English version)

Краен срок: "Миграцията от и към Югоизточна Европа: Културно взаимодействие..." (Bulgarian version)

Deadline: "Migration to, from, and in Southeastern Europe: ..." (English version)

"Революциите от 1989 г. в Централна и Източна Европа: 20 години по-късно" (Bulgarian version)

Deadline: "The 1989 Revolutions in Central and Eastern Europe: Twenty Years On" (English version)

Участие в сборник: "Съпротивата в Югоизточна Европа по време на Втората световна война" (Bulgarian version)

Call for Papers: RESISTANCE IN SOUTH-EASTERN EUROPE DURING THE SECOND WORLD WAR (English version)

CfAppl Deadline: "New forms of human rights and civic engagement in the 21st century" (English version)

"New Approaches to Comparative History in Central, Eastern and Southeastern Europe" (English version)

Краен срок на покана за публикация: "Популярната култура и социализмът(ите)" (Bulgarian version)

Call for Publication Deadline: "Popular Culture and Socialism(s)" (English version)

Conference "Markets as Networks" (English version)

"Representing Political Figures in Mass Media (XVIIIth – XXIst century)" (English version)

Краен срок: "Нови подходи към Студената война" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline: Cold War Interactions Reconsidered (English version)

Deadline: "The Politics of Inequality and Difference: Critical Approaches in Anthropology and Sociology" (English version)

"Political Mythology and History" (English version)

"Култура и идентичност на Балканите: Изборът между общото и особеното" (Bulgarian version)

Deadline: "European Historical Dictatorship and Transformation Research" (English version)

Deadline: Post-Doctoral Research Fellowships 2010 - 2011 (English version)

Deadline: "Beyond Methodological Nationalism: ..." (English version)

Краен срок "Биография и идентичност: Дилеми и възможности" (Bulgarian version)

Deadline: "Biography and Identity: Dilemmas and Opportunities" (English version)

Две докторантски представяния в рамките на Институт "Диалог Европа" (Bulgarian version)

Краен срок: Лятно училище "Религията в публичния живот" (Bulgarian version)

Deadline: Summer School "Religion in Public Life" (English version)

Deadline: Post-doctoral Fellowships in Political Theory/Political Philosophy (English version)

"Изкуства на новите медии – предизвикателство пред съвременното общество" (Bulgarian version)

"Technology & East-West relations: Transfers, parallel histories, and the European laboratory" (English version)

Покана за публикации на тема: "Анатомия на маргиналността" (Bulgarian version)

Deadline: Call for Publications "The Anatomy of Marginality" (English version)

Deadline: Visegrad Scholarship at the Open Society Archives (English version)

Deadline: The BGHS Short-Term Grants (English version)

"Миграция и идентичност: Исторически, културни и лингвистични измерения на мобилността на Балканите" (Bulgarian version)

"Стратегически подход към управлението на културата и културните индустрии чрез предприемачество и иновации (Канадски и международен опит)" (Bulgarian version)

Deadline: Short-Term Grants for international doctoral candidates (English version)

"Is Democracy Sick of Its Own Media?" (English version)

Краен срок: Докторантски и постдокторантски стипендии на израелски университети (Bulgarian version)

Deadline: Postdoctoral and Doctoral Fellowships in Russian and East-european Studies (English version)

(English version)

Краен срок: "Революциите на Балканите: бунтове и въстания в епохата на национализма (1804-1908)" (Bulgarian version)

Deadline: "Revolutions in the Balkans Revolts and uprisings in the era of nationalism (1804-1908)" (English version)

"Авторитетът на малката държава в йерархични режими: България между експлоатация и сътрудничество" (Bulgarian version)

New Honorary Fellowship at the Historische Kolleg (English version)

"Актуални тенденции в изследванията на комунизма" (Bulgarian version)

"Първата световна война и Балканите - историческо събитие, опит и памет" (Bulgarian version)

"The First World War and the Balkans – Historic Event, Experience and Memory" (English version)

"Съдебните процеси на Прехода и водещия исторически разказ в пост-комунистическите България, Румъния и Германия" (Bulgarian version)

"Transitional Trials and Master Historical Narratives in Post-Communist Bulgaria, Germany and Romania" (English version)

Deadline: "(Dis)Satisfaction with Democracy and Citizens’ Involvement in Post-Communist Europe" (English version)

"Епистемология на междинността: Източна и Централна Европа и световната история на социалните науки 1890-1945" (Bulgarian version)

Deadline: "Epistemologies of In-Betweenness: East Central Europe and the World History of Social Science, 1890-1945" (English version)

"Украйна по време и след Евромайдана" (Bulgarian version)

3 Visiting Fellowships. The Institute for European Global Studies, University of Basel (English version)

"Войната и мира в политическата мисъл" (Bulgarian version)

Call for Papers: "War and Peace in Political Thought" (English version)

"Сравнителни изследвания на комунизма: Режимът и обществото в страните от Източна Европа (1956-1989)" (Bulgarian version)

Постдокторантски стипендии в областта на руските и източно-европейските изследвания (Bulgarian version)

Postdoctoral Fellowships in Russian and East European Studies (English version)

"Конфесионална динамика на ислямската юридическа мисъл и практика в Османската империя, XV-XVIII в." (Bulgarian version)

"Жените в академията" (Bulgarian version)

"Мястото и субекта в илюстрованите ракази за Истанбул от края на XVI в." (Bulgarian version)

Стипендии за докторанти и магистри по сравнителна история към Централно-европейския университет (Bulgarian version)

Call for Applications: PhD and MA Scholarships in Comparative History (CEU, Budapest) (English version)

Публична лекция на д-р Бен Карвър: "An Entangled Forest: Evolution and Speculative Fiction" (Bulgarian version)

Международна конференция: "Великите идеи" на Балканите (18 - 20 век) (Bulgarian version)

Покана за конференция: "Множеството капитализми на средиземноморието (XVIII-XX в.)" (Bulgarian version)

18-та годишна историческа и археологическа конференция: От Древността до модерните времена (Bulgarian version)

18th Annual International Conference on History & Archaeology: From Ancient to Modern (English version)

Покана за статия: "Към една нова типология на парамилитаризма: балкански и глобални перспективи" (Bulgarian version)


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.