Начало > Потребители
Йордан Илиев
Имейл
jordan.al.iliev@gmail.com
Персонални данни
Образование и кариера
Магистър по история (2008 г.)
СУ "Св. Климент Охридски"
Исторически факултет


Лични интереси
антична история,
тракология,
...

Работни езици
английски,
немски,
латински,
старогръцки.
Академични данни
Статус
Докторант

Работно място
СУ "Св. Климент Охридски"
Исторически факултет
Катедра Стара история, тракология и средновековна история

Изследователски интереси
антична история,
тракология,
...
Библиография
Статии
Родопите и кризата в Тракия по времето на Филип ІІ (359-336 г. пр. Хр.) от Йордан Илиев

2010 УИ "Св. Климент Охридски" Докторантски изследвания по социални и хуманитарни науки 2
Език: Български
Древните представи за Родопите според европейски карти от ХV в. от Йордан Илиев

2010 СУБ-Клон Велико Търново България и българите в Европа
Език: Български
Образите на Родопа от Йордан Илиев

2010 НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" Млада наука за изкуствата Научна сесия за докт
Език: Български
Епиграфски данни за свързани с императорския култ религиозни длъжности в Горна и Долна Мизия (І - ІІІ в.) от Йордан Илиев

2009 СУБ-Клон Велико Търново Майски четения Дни на науката 2009
Език: Български
Планината Родопа в Тракия според представите на античните автори от Йордан Илиев

2007 Rhodopica 4/1
Език: Български
Образованието в древна Тракия от Йордан Илиев

2007 Науката, образованието и времето като грижа, част 4
Език: Български
Монографии
Градските институции в Горна и Долна Мизия (І - ІІІ в.) от Йордан Илиев
(под печат)
2008
Език: Български
Конференции
2011 София
Власт и общества в Родопите (V – І в. пр. Хр.) Годишни докторантски четения на Историческия факултет - 20. Януари 2011
2010 Athens
Rhodope Mountains and the Thracian campaigns of the Macedonian king Philip II (359 - 336 BC) 3rd International Conference on Mediterranean Studies
2010 Стара Загора
Родопите и тракийският поход на Александър ІІІ Велики от 335 г. пр. Хр. Личността в историята. Национална научна конференция
2010 Пазарджик
Приносите на Стефан Захариев към историята на българските земи в древността Научна конференция на РБ “Н. Фурнаджиев”, гр. Пазарджик, 20. май 2010 г.
2010 София
Образите на Родопа Млада наука за изкуствата. Първа научна сесия за докторанти
2010 Кюстендил
Провалът на Вулзон в Тракия през 188 г. пр. Хр. ХVІІ Научна конференция с международно участие Кюстендилски четения на тема “Провалите в историята”
2010 Пазарджик
Стефан Захариев (1810 – 1871) и античната история на Родопите “Стефан Захариев – живот, дело, род”. Научна сесия, посветена на 200 г. от рождението му и 140 г. от издаването на книгата му “Географико-историко-статистическо описание на Татар-Пазарджишката кааза”
2009 София
Тракийската кампания на Антиох ІІ Теос България - кръстопът на култури и цивилизации. Седма национална конференция с международно участие.
2009 Кюстендил
Родопите и кризата в Тракия по времето на Филип ІІ (359 – 336 г. пр. Хр.). “Кризата в историята: 20 години по-късно”
2009 Велико Търново
Епиграфски данни за свързани с императорския култ религиозни длъжности в Горна и Долна Мизия (І – ІІІ в.). Майски четения “Дни на науката 2009”
2008 Смолян
Населението на Родопите през античността. “Родопите и човекът”.

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.