Начало > Потребители
Веселин Гръцманов
Имейл
jewelvesso@yahoo.com
Персонални данни
Образование и кариера
Български език и история магистърска степен въвВеликотърновския университет,
Право-магистърска степен в Русенския университет,
понастоящем докторант към юридическия факултет на Русенския университет "Ангел Кънчев"


Лични интереси
история на правото
интереси в областта на конституционализма като политическо и правно учение
херменевтиката като метод за разкриване на смисъла на правните норми при тълкуването им
юстинианов кодекс

Работни езици
български ,руски англииски
Академични данни
Статус
Студент

Поле на изява
Философия, История, Право,

Работно място
Юридически факултет на Русенския университет "Ангел Кънчев"

Изследователски интереси
конституционализма като политическо и правно учение
Библиография

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.