Начало > Потребители
Калин Чакъров
Имейл
kalinsbicke@abv.bg
Персонални данни
Образование и кариера
Средно образование в професионална гимназия по електроника "Ал. Ст. Попов", гр. В. Търново
Висше образование във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"


Лични интереси
Археология, етнология, история

Работни езици
Български, английски
Академични данни
Статус
Студент

Поле на изява
История, Социални науки,

Изследователски интереси
Българската (старобългарска и по-късна) култура, нейното формиране (антично наследство, средновековни постижения и др.)
Библиография

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.