Начало > Потребители
Милена Филипова
Имейл
emili2000@abv.bg
Персонални данни
Образование и кариера
Висше образование
Месторабота: ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Заемана длъжност: Доцент, доктор


Лични интереси
в областта на управлението и туризма

Работни езици
български език
английски език
руски език
Академични данни
Статус
Доцент

Поле на изява
Икономика,

Работно място
ЮЗУ "Неофит Рилски", ул. „Иван Михайлов” 66, 2700 Благоевград, България

Изследователски интереси
Управление, Фирмена култура, Управление в туризма
Библиография

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.