Начало > Потребители
Теомира - Десислава Петкова Петкова
Имейл
teomira_d_petkova@abv.bg
Персонални данни
Образование и кариера
Висше юридическо
БАН, Консултански холдинг


Лични интереси
Право, Медиевистика, Журналистика.

Работни езици
Английски, Руски
Академични данни
Статус
Докторант

Поле на изява
Право,

Работно място
Консултанска къща

Изследователски интереси
Право и Медиевистика.
Библиография
Статии
Полският дух, който не може да бъде завладян от окупаторите от Теомира- Десислава Петкова
Полската Конституция от 3 май 1791 г. - Първата в Европа.
2008 Сиела "Правен свят" 6
Език: Български

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.