Начало > Събития

Икономика на “Възродителния процес”

23/04/2013

Лекционна поредица по програма Advanced Academia за 2012-2013
Център за академични изследвания (CAS Sofia)

С финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България" и "Stifterverband fuer die Deutsche Wissenschaft"


Място на провеждане: Американски център на Столична библиотека, пл. “Славейков” 4А
Начало: 18:00 часа

-------------------------------------------------------

ПРЕДСТОЯЩИ ЛЕКЦИИ

23 април 2013 г. Д-р Румен Аврамов, Център за академични изследвания София: Икономика на “Възродителния процес”

---------------------------------------------------------

МИНАЛИ ЛЕКЦИИ

5 март 2013 г.: Д-р Методий Рождественский: Отнемайки чуждото: за варварската реторика в Античността и Ранното Средновековие

12 март 2013 г.: Д-р Дарин Тенев, Катедра „Теория на литературата”, СУ „Св. Климент Охридски”: Възможност и негативност

19 март 2013 г.: Проф. Миглена Николчина, Катедра „Теория на литературата”, СУ „Св. Климент Охридски”: Алтюсер, Мамардашвили и проблемът за човека: едно разминаване?

26 март 2013 г.: Доц. д-р Светла Колева, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН: „Всекидневно” гражданство или завръщане на политическото

2 април 2013 г.: Д-р Тонка Костадинова: Международната общност и следвоенната реконструкция на културно наследство като модел за изграждане на общество в Босна и Херцеговина

9 април 2013 г.: Проф. дсн Георги Димитров, Катедра „Европеистика”, СУ „Св. Климент Охридски”: Не е нужно да си Капоути, за да изпитваш трепет пред сбъднати молитви (или за абсурда на социално-научната теория)

16 април 2013 г.: Доц. д-р Цветелин Степанов, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски”: Нашественици в Светата земя: Апокалиптичен метатекст и свещена и/или въобразена география (950-1200 г.)

Към новина: 18/02/2013 Лекционна поредица по програма Advanced Academia за 2012-2013


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.