Начало > За портала

За портала

Основните цели на Академичния портал са:

- чрез възможностите на интернет пространството да повиши видимостта на регионалната академична общност и нейните постижения в областта на социалните и хуманитарни науки както сред нейните членове така и за външните потребители на такава информация (регионални и европейски институции, преподаватели, студенти и пр.);

- наред с регулярната лична и академична информация за изследователите, техните контакти и научни интереси порталът позволява на потребителя гъвкаво и адекватно управление както на собствените му електронни ресурси така и на общодостъпния поток от информация (новини за конференции, проекти, семинари, стипендии и пр.);

- възможността да се съхраняват документи, да се управляват нивата за достъп до тях дава шанс на учените да обменят бързо и евтино изследователски и авторски материали, коментари и оценки по тях без това да застрашава техните авторски права;

- виртуализиране и разширяване на достъпа до много от академичните услуги, които ЦАИ предлага: електронен библиотечен каталог, библиографски консултации, достъп до световни електронни бази данни (JStor, EBSCO, History E-book, Questia и пр.), обмен на нови и качествени изследователски идеи;

- и най-основното, академичния портал се стреми към създаването и поддържането на качествена и отворена интердисциплинарна среда за обмен на знания, компетенции, иновативни идеи и научни публикации в областта на обществените и социалните науки.

Примерен сценарий

Доц. X-ов е преподавател в Софийски университет. Той е автор на редица текстове в областта на средновековната византийска философия/литература, публикувани в различни медии – периодични издания, годишници, учебници, отделни книги. Много често по време на семинари, лекции и пр. насочва колегите и студентите си към тези свои публикации. За съжаление, няма достатъчно копия от тези списания, статии, книги в университетската библиотека и всички желаещи да ги ползват срещат трудности при набавянето им.

Доц. X-ов си спомня, че преди време негов приятел му е споменал за портала на ЦАИ, където преподаватели, изследователи и докторанти от обществените науки могат да създават свои потребителски профили и да качват свои публикации и електронни материали (до 50 mb). Посещава тази електронна страница, остава особено доволен от лесното и ползване и адекватните обяснения, регистрира се и качва там някои от своите текстове.

Подсетен от седмичните известия на портала за публикуваните новини, конференции и семинари на своя e-mail, доц. X-ов отново посещава портала и открива, че към неговите публикации има добавени коментари и въпроси от други регистрирани и нерегистрирани потребители (докторанти, преподаватели, студенти). Ентусиазиран от ефекта на тези публикации той започва все по-често да насочва студентите си към своите текстове. Студентите са доволни, че лесно и бързо могат да си набавят материалите.

Коментарите се разширяват и доц. X-ов открива нови предизвикателства в разработената от него тема. Прави нова публикация, провокирана от коментарите и стимулирана от доста нови текстове по темата, намерени чрез базите данни, до които ЦАИ предоставя достъп. Статията е качена веднага на портала за отзиви...

Честото рефериране на неговия потребителски профил повишава рейтинга на името му в световните интернет търсачки и то започва да излиза все по-напред и нагоре в различните търсения по неговата изследователска тема. Голям международен изследователски център за академични изследвания в САЩ е попаднал на неговите разработки и отправя покана за участието му в престижна международна конференция. Публикува в престижно международно издание. По-късно кандидатства и печели финансиране от този център за провеждане на свое индивидуално изследване...

Налага му се често да пътува и намира за изключително полезна възможността да качва работните си текстове и материали в личното си и недостъпно за външни хора пространство на портала.

На другата година става професор... ;)

Порталът е изграден с финансовата подкрепа на Министерство на образованието и науката, България!


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.