Начало > Събития

Краен срок: "Заедно в час"

30/01/2014

ЗАЕДНО В ЧАС / TEACH FOR BULGARIA e неправителствена организация, която цели да предостави равен достъп до качествено образование на всяко дете, независимо къде живее и какви са финансовите възможности на родителите му. За целта ние набираме най-добрите и амбициозни хора – завършващи студенти или професионалисти от различни области, които да работят като преподаватели в български училища за период от две години. Учителите на Заедно в час преподават на деца от семейства в неравностойно положение, предавайки им уменията, нагласите и знанията, които да им позволят да намерят успешна бъдеща реализация.

Работата по програмата включва цялостно развитие на лидерските качества на участниците в нея – ние изграждаме лидери, които да са успешни както в училище, така и в други области след двете години преподаване. Насочена е към студенти в последната година от бакалавърската си степен или с по-високо образование, както и към специалисти от различни професионални области, отличаващи се с постоянство, упорита работа и стремеж към постижения.

Заедно в час е партньор на международната организация Teach For All, обединяваща сродни организации в 32 държави по света като САЩ, Великобритания, Испания, Нова Зеландия и Япония. Програмата е дългосрочна и се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” и в партньорство с Министерството на образованието и науката.

Двугодишната програма подпомага професионалното и личностното развитие на всеки от участниците в програмата и ви предлага:

* обучение по международно утвърдения модел „Преподавай като лидер” и преминаване през цялостна програма за развитие на личностните и професионални качества;
* сертификат за педагогическа правоспособност в България, издаден от университет-партньор на организацията;
* двугодишен трудов договор като учител, съгласно условията на действащото законодателство;
* допълнително финансово възнаграждение от Заедно в час за дейностите към организацията;
* постоянна подкрепа и продължаващо обучение от координаторите и екипа на Заедно в час;
* личен ментор в лицето на доказан мениджър от бизнеса, който да Ви помага през двете години;
* контакти с международната мрежа Teach For All - предпоставка за изграждане на контакти и изява на международно ниво по време и след програмата;
* възможности да придобиете умения за успешна реализация в частния или обществен сектор, както и за бъдещо академично развитие в магистърските програми на университети-партньори на Teach For All като Harvard, Yale, Columbia;
* летен стаж между двете години;
* възможности за дългосрочна професионална ангажираност, както в училището, в което ще преподавате за две години, така и в административния екип на организацията, международната ни мрежа или работа за някоя от компаниите – корпоративни партньори на нашата програма.

За да кандидатствате и участвате в програмата, трябва да отговаряте на следните изисквания:

* да имате българско гражданство или разрешение за работа в България;
* да владеете български език;
* да сте завършили или да Ви предстои да завършите висшето си образование до 15 септември 2014 г.
* да имате отлични резултати в различни професионални, академични, извънкласни или извънучебни дейности;
* да сте готови да работите на пълен работен ден през двете години на програмата;
* да сте силно мотивирани да съдействате за преодоляването на една от най-големите несправедливости в обществото ни – неравният достъп до качествено образование.

Кандидатстването става онлайн през сайта www.zaednovchas.bg. Краен срок – 30 януари 2014 г.

Към новина: 20/01/2014 "Заедно в час"


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.