Начало > Събития

Краен срок: Конференция "Национализъм, Изток и Запад: Граждански и етнически представи за националното"

01/11/2007

Асоциацията за изследвания на етничността и национализма (ASEN) and Лондонското висше училище по икономика (LSE) обявяват прием на предложения за участие в


18-та си годишна конференция:

"Национализъм, Изток и Запад:


Гражданско и етническо понятие за националното"

Лондон (Великобритания)
15-17 април 2008 г.


Традиционно за изследванията на национализма е нациите да се класифицират според принципа, който служи за обединяването им. Разграничението между западния политически тип национализъм и източния генеалогичен национализъм, систематизирано от Ханс Кон през 1945 г. е използвано, развивано и адаптирано от учените, работещи върху национализма, за да се концептуализира теоретичната рамка за "включващия" национализъм, базиран върху  гражданството и територията, като противопоставен на "изключващия" национализъм, основаващ се на общи етнически връзки и произход. Обявената тук конференция цели да разгледа несекващата актуалност на тази дихотомия в различните й форми: приноса й към теоретичната работа върху национализма, използването й при историческите интерпретации и ролята й в съвременното изграждане на политики.

Конференцията ще има за ключови лектори водещи учени в областта и ще предостави възможност на изследователи от различни дисциплини да разгледат  приложимостта на гражданското и етническото понятие за националното в серия от дискусионни серии. Възможните теми включват:

- Граждански и етнически аспекти на формирането на нациите;
-  Национализмът европейско явление ли е?;
- Алтернативи на гражданския и етническия национализъм;
- Исторически опит на мигриращите нации;
- Гражданство и имиграция;
- Мултикултурализъм.


Комитетът на Конференцията за 2008 г. обявява понастоящем покана за писмени разработки, които да бъдат представени на конференцията. Приемат се кандидатури от всички изследователи с интереси в областта на национализма и/или етничността, както и от докторанти и млади учени, чието участие ще бъде насърчено.
Резюметата на предлаганите разработки не трябва да превишават 500 думи и се очакват  до 1 ноември 2007 г. Комитетът ще уведоми кандидатстващите за резултатите от селекциятане по-късно от 30 ноември 2007 г. За повече информация и за предаване на предложението си за участие, моля посетете страницата на АSEN . 

Към новина: 19/06/2007 Конференция "Национализъм, Изток и Запад: Гражданско и етническо понятие за националното"


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.