Начало > Събития

"Състояние и перспективи за научните изследвания в България"

12/06/2014

Институт за изследване на обществата и знанието

КОНФЕРЕНЦИЯ
посветена на 145 годишнината на БАН

СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА НАУЧНИTE ИЗСЛЕДВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

12 юни 2014 г.
София, Гранд хотел “София”, Голямата зала

ПРОГРАМА

9:00 – 9:30 Регистрация
9:30 – 10:00 Откриване

Приветствия: Д-р Марко Арндт (Ръководител на бюрото на фондация „Конрад Аденауер” в София), Акад. Стефан Воденичаров (Председател на Българската академия на науките), Проф. дсн Румяна Стоилова (Директор на Института за изследване на обществата и знанието - БАН), Проф. дмн Анелия Клисарова (Министър на образованието и науката),
Г-н Йорг Шенк (Представител на Посолството на ФР Германия в София), Доц. д-р Галя Маринова (Председател на Управителния съвет на ИРИОН).

СЕКЦИЯ 1: СТАНДАРТИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И НАУЧНА ПОЛИТИКА
Водещ: Проф. дсн Румяна Стоилова (ИИОЗ-БАН)
10:00 – 11:20

10:00-10:20 проф. Венелин Енчев, Председател на Изпълнителния съвет на Национален фонд „Научни изследвания”: "Подпомагане на научните изследвания в България"

10:20-10:40 проф. д-р Юрген Пльон, EBC – Висше училище Хамбург, Университет Мартин Лутър, Хале – Витенберг, "Стандарти за изследвания в Европа и поглед към страните от Югоизточна Европа“

10:40-11:00 Проф. дмн Николай Витанов, Директор на Института по Механика, БАН, "Изследователски структури, изследователска продуктивност и изследователски елити от математическа гледна точка: анализ на състоянието на българската наука”

11:00-11:20 проф. дхн Борислав Тошев, Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, “Проблеми и слабости на научната политика и на властта в България”

Дискусия

11:20-11:40 - Кафе пауза

11:40-12:00
СЕКЦИЯ 2: МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
Водещ: проф. дсн Пепка Бояджиева (ИИОЗ-БАН)
12:00 – 13:00

12:00-12:20 Доц. д-р Галя Маринова, ТУ-София, ИРИОН, "Наблюдения върху европейските проекти и международното сътрудничество на преподавателите, учените и студентите в България“

12:20 -12:40 Доц. д-р Иван Чолаков, Пловдивски Университет, "Защо е толкова трудно иновациите в България да влязат в употреба? Уроци от прилагането на проактивна стратегия за трансфер на технологии"

12:40-13:00 Доц. д-р Рая Стайкова, ИИОЗ – БАН, "Трансферът на знания между академичната сфера и промишлеността: проблеми и възможности“

Дискусия 13:00 – 13:20
Обяд 13:20 – 14:00

СЕКЦИЯ 3: СЪСТОЯНИЕТО И ПРОБЛЕМИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАУКА
Водещ: доц. д-р Галя Маринова (ИРИОН)
14:00 – 15:40

14:00-14:20 Доц. Антоний Стоев, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров”, ИРИОН: “Възпроизводството на кадрите в академичната
общност – теоретична подготовка, умения за внедряване на научния продукт и връзки с деловите среди”

14:20-14:40 Д-р Ралица Гелева – БАН, "Иновативна методика за осъществяване на научно сътрудничество – Научноизследователски и образователен проект „Изкуство и жизнена среда”

14:40 -15:00 Доц. д-р Васил Гуляшки, ИИКТ – БАН, ИРИОН, "Резултати от недофинансирането на науката“
 
15:00 – 15:20 Д-р Ирина Александър, Институт по молекулярна биология – БАН, ИРИОН, "Какво означава млад учен?

15:20 - 15:40 Стефка Манева, юрист, "Анализ на научното законодателство в България“

Финална дискусия и закриване на конференцията
15:40-16:40

Работни езици на конференцията: Български и Немски. Ще има симултанен превод.

В кафе-паузите ще има щанд за книги и ще има в наличност нови книги за науката.
Авторите на книгите ще представят книгите си.
Водещ на щанда за книги: Арети Асприди

Програмен комитет: доц. Людмила Иванчева (ИИОЗ-БАН), доц. Галя Маринова (ИРИОН)
Координатори: Надежда Кръндева (ИИОЗ), доц.Галя Маринова (ИРИОН)

Контакти: Надежда Кръндева ([email protected]);
Галя Маринова ([email protected]);
Арети Асприди: ([email protected])

Към новина: 28/05/2014 "Състояние и перспективи за научните изследвания в България"


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.