Начало > Събития

"Европа на кръстопът или критика на утвърждаването"

13/11/2014

Културен Център СУ "Св. Климент Охридски представя

Европа на кръстопът или критика на утвърждаването

публична лекция на проф. Пьотр Пьотровски (Полша)

13 ноември, четвъртък, 18.00 часа
Нова конферентна зала, Северно крило, Ректорат на СУ
/на английски език, с превод/

Представяне на книгите на проф. Пьотр Пьотровски
от проф. Ирина Генова и Лъчезар Бояджиев

14 ноември, петък, 11:00 – 13:00 часа
,
Театрална зала на СУ

​​Проф. Ирина Генова (Семинар „Визуалният образ”, НБУ) ще представи книгите на проф. Пьотр Пьотровски, посветени на историята на изкуството в Източна и Централна Европа – In the Shadow of Yalta. Art and Avant-garde in Eastern Europe 1945-1989 (2009) („В сянката на Ялта. Изкуство и авангард в Източна Европа 1945-1989”) и Art and Democracy in Post-Communist Europe (2012) („Изкуство и демокрация в пост-комунистическа Европа”). Събитието ще продължи с коментар на художника Лъчезар Бояджиев върху книгата „Изкуство и демокрация …”, както и общ разговор с проф. Пьотр Пьотровски във връзка с изследването му на „глобалната агорафилия“. Идеята за агорафилията, свързана с преструктурирането на публичното пространство след 1989 г. в Източна Европа, е въплътена и в заглавието на книгата, която в полския си оригинал носи това име. Разговорът ще бъде модериран от културолога Владия Михайлова.

Проф. Пьотр Пьотровски е историк на изкуството, чиито книги и публикации са посветени най-вече на историята, политиката и теорията на изкуството в Източна и Централна Европа. Той е бил ръководител на департамента по „История на изкуството“ в Университета „Адам Мицкевич” в Познан (1999-2008) и директор на Националния музей във Варшава (2009-2010). Преподавал е във Варшавския университет, Хумболтовия университет в Берлин, а също и в Еврейския университет в Йерусалим и в Бард Колидж, Ню Йорк. Удостоен е с редица награди, сред които и наградата за култура и теория „Игор Забел“ (2010). Проф. Пьотровски е изнасял публични лекции в Нов български университет в рамките на семинара „Визуалният образ” през 2007 г. В момента работи върху изследване, свързано с глобализацията на източноевропейското изкуство.


Европа на кръстопът или критика на утвърждаването


„Основният въпрос, който искам да повдигна в моето изложение, е какъв тип критика би трябвало да се упражни, за да се разкрие, а и да защити идеята за Европа, изправена лице в лице с пост-колониалните, пост-тоталитарните и може би пост-демократичните процеси от 1989 г. насам. Опитвайки се да отговоря на този въпрос, ще разработя метод, наречен (следвайки измежду други и Рози Брайдоти) „критика на утвърждаването”, и ще анализирам – като отделни примери – две европейски изложби: Gender Check (Виена, 2009) и The Desire for Freedom (Берлин, 2012). Основният проблем, изведен от този анализ, е следният: Каква програма за бъдещето може да бъде разработена на базата на тези изложби, особено в глобалния контекст? Дали e възможно европейската култура, традиция и исторически опит, особено близкият исторически опит, да осигурят идеологически фон при оформянето на новия свят? Доколкото втората изложба заимства своята концепция и теоретическа рамка от „Критика и криза” на Райнхарт Козелек (1954), с неговата по-скоро песимистична визия спрямо диалектиката на Просвещението, аз ще се позовавам вместо това на неговия по-късен текст: „Пространство на опита и хоризонт на очакване” (от Future Past, 1979), който намирам по някакъв начин алтернативен спрямо предишния. Така че, въпрос би бил: Възможно ли е утопията, произхождаща от Просвещението, т.е. пар екселанс европейска идея, да скъса с частното пространство на желанието за свобода и да изпълни публичните очаквания за човешки права в глобална перспектива?”

--- Проф. Пьотр Пьотровски ---

Към новина: 10/10/2014 "Европа на кръстопът или критика на утвърждаването"


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.