Начало > Събития

"Между фолклора и социалната антропология? Българската етнография като част от европейската"

09/06/2015На 9 юни (вторник) от 16.00 часа в зала № 19 на ИЕФЕМ – БАН проф. Клаус Рот, преподавател в университета „Лудвиг Максимилиан“, Мюнхен, ще изнесе лекция на тема:

Torn Between Folklore and Social Anthropology? Bulgarian Ethnology as Part of European Ethnology

Събитието е част от програмата на Проект BG051PO001–3.3.06-0015 „Стимулиране развитието на научния потенциал в изследванията на  културната памет, културното наследство и идентичности“. Ръководител на проекта е доц. д-р Ана Лулева.

Заповядайте!

Към новина: 09/05/2015 "Между фолклора и социалната антропология? Българската етнография като част от европейската"


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.