Начало > Събития

"Женските движения, властта и държавата"

16/04/2016

ПОКАНА ЗА ПУБЛИКАЦИИ

в списание Encounters: An International Journal for the Study of Culture and Society

"Женските движения, власт и държавата", водещият редактор на броя Susanne Kranz кани предложения за статици, занимаващи се ролята на женските движения и техните отношения с държавата и властовите структури. С предимство ще бъде интердисциплинарният подход, посветен на въпросите на равенството, полови различия, държавно насилие, гражданство, предизвикателствата пред държавната власт, напредък/неуспехи на женските движения и други подобни теми.

Какви са отношенията на женските движения с държавата? По какъв начин преговарят, оспорват и/или потвърждават дръжавните структури и техните проекти. По какъв начин тези отношения се променят през годините?

Как влияят женските движения върху изграждането на държавата? По какъв начин жените се мобилизират извън или в рамките на държавните структури?

Изчезват ли движенията за еманципация на жените или техните въпроси вече стават част от други обществени групи? Имаме ли все още нужда от тях днес?

Изпратете ни вашия текст (6,000 до 10,000 думи) в MS Word формат до не по-късно от 15 април 2016. Изпращайте предложенията си заедно с кратко писмо (до 100 думи), описващо вашата текуща работа.
 
Encounters е академично списание, изадавано от Zayed University Press. http://zupress.zu.ac.ae/en/home/index.html

ISSN 2075-048X

Към новина: 30/11/2015 "Женските движения, властта и държавата"


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.