Начало > Събития

"Правосъдие на победителите или имитация на правосъдие: съдебното преследване на военни престъпления в България след Първата световна война"

17/05/2017

ЛЕКЦИЯ

в рамките на програма Advanced Academia на Център за академични изследвания София
(CAS Sofia), подкрепена от Фондация „Америка за България” и
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

Съд на победителите или имитация на правосъдие: наказателното преследване на военни престъпления в България след Първата световна война


Лектор: д-р Мартин Вълков

17 май 2017 г. от 18:00 часа
Американски център на Столична библиотека, пл. „Славейков” 4А

През 1919 г. в Париж за пръв път в историята победителите в един военен конфликт налагат в мирните договори с победените държави клаузи, които задължават последните да им предадат своите поданици, обвинени в нарушения на „законите и обичаите на войната”, за да бъдат съдени. Тези разпоредби никога не се осъществяват на практика, но под натиска на Съглашението в Германия и Османската империя започват съдебни процеси срещу част от обвиняемите, за да се избегне предаването им в ръцете на бившите врагове. И докато процесите в Лайпциг и Истанбул са изследвани в литературата, то българският случай е не само недостатъчно изследван, но е и почти напълно неизвестен както в българската, така и в чуждата историография.
Настоящото изследване има за цел да запълни тази празнина в литературата, като разгледа историята на военносъдебните процеси в България след края на Първата световна война. То е изградено върху оригинален архивен материал, който се въвежда за пръв път в научно обращение. Съдебните процеси в България са анализирани в контекста на тогава съществуващото „право на войната”, зараждащото се международно наказателно право и разположени на фона на набора от нови международноправни принципи, въведени на Парижката мирна конференция, които включват: превръщането на нарушенията на „законите и обичаите на войната” в престъпления, индивидуална наказателна отговорност за нарушаване на международните конвенции, възможността за наказателно преследване на държавни глави, създаването на международни трибунали и екстрадирането на обвинени лица. Настоящото изследване представлява първото цялостно проучване на единия от трите най-ранни случая на следвоенни съдебни процеси за извършени военни престъпления през XX в. По този начин то запълва едно „бяло поле” в историографията и се надява да даде своя принос в областта на историята на Първата световна война, мирното урегулиране на следвоенния свят, историята на международното наказателно право, както и да допринесе за едно по-задълбочено разбиране на българското участие във въоръжени конфликти през XX в.

Мартин Вълков преподава Съвременна българска история в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. През 2015 г. защитава дисертация на тема „Българското военноадминистративно управление в Поморавието, Косово и Вардарска Македония (1915–1918 г. )” към катедра „История на България” в същия факултет. Научните му интереси са свързани с историята на българското участие във военни конфликти през XX в., военно и паравоенно насилие, репресивни държавни практики, окупация и международно право.

Избрани публикации:

When Bulgaria and Austria-Hungary Were Neighbours: Agreements and Disagreements on the New Bulgarian Western Border, 1915-1918. In: Political and Military Relationships in the Balkans during World War One: Collected Studies. Edited by Csaba Katona, Gábor Demeter, and Penka Peykovska. Bulgarian Academy of Sciences–Hungarian Academy of Sciences: Sofia–Budapest, 2017 (forthcoming).

„Заповед за унищожението на известни категории интелигентни лица” от 1915 г. – Анамнеза, 2016, № 1.

Състав и дислокация на българските войски в Поморавието, Косово и Вардарска Македония в годините на Първата световна война. – Електронен вестник за музеология и военна история, 2015, № 1.

Война, окупация и международно право в края на XIX и началото на XX в. – Анамнеза, 2015, № 1.

Към новина: 17/03/2017 Лекционна поредица по програма Advanced Academia за 2016 - 2017


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.