Начало > Събития

Програма за индивидуални стипендии "Advanced Academia" на ЦАИ за 2018

31/05/2018

КОНКУРС ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТИПЕНДИИ
в областта на социалните и хуманитарните науки

с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”

Център за академични изследвания София (CAS) обявява конкурс за индивидуални изследователски стипендии в областта на социалните и хуманитарните науки за 2019/2020 година.

ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА:


Стипендиантската програма има за цел да подкрепи независими новаторски изследователски проекти с високо качество на млади и утвърдени български учени от областта на хуманитарните и социалните науки. Дисциплинарни, методологически и тематични ограничения по отношение на проектните предложения няма да бъдат прилагани. Решаващи за селекцията са единствено потенциалът на кандидата и качеството на проекта.

Стипендиантите ще имат достъп до електронни и библиотечни ресурси и ще бъдат пълноценно интегрирани в редовните изследователски семинари и дискусии по текущи програми.

Ще бъдат предоставени:

* 5-месечни стипендии за млади български изследователи и преподаватели в размер на 700 евро
* 5-месечни стипендии за утвърдени български учени в размер на 1000 евро.


КАНДИДАТСТВАНЕ:

Документите могат да бъдат намерени и на сайта на CAS.

За контакти:

Димитър Димов, e-mail: , София 1000, ул. Стефан Караджа 7 вх. В ет. II
тел: 9803704; факс: 9803662

Към новина: 12/02/2018 Програма за индивидуални стипендии "Advanced Academia" на ЦАИ за 2018


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.