Начало > Събития

Нова стипендиантска програма за български учени на ЦАИ София

30/03/2019

От началото на 2019 година Център за академични изследвания стартира нова стипендиатска програма за български учени от страната, както и за българската научна диаспора в чужбина.

Програмата е резултат от подписан Меморандум за разбирателство между Министерството на образованието и науката на Република България и Държавния секретариат за образование, научни изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария. Нейната цел е съвместното укрепване на международния, междусекторния и интердисциплинарния обмен на хора и идеи в академичните среди на основата на високи научни постижения, взаимни ползи и взаимодопълваща се подкрепа.

В съгласие с Меморандума организаторът на програмата Център за академични изследвания София обявява два конкурса:

* Пет 9-месечни стипендии за български учени от страната и
* Две 3-месечни стипендии за български учени, работещи в чужбина.

Допълнителна информация можете да намерите на електронната страница на ЦАИ.

Към новина: 21/11/2018 Нова стипендиантска програма за български учени на ЦАИ София


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.