Начало > Събития

"Евреи и еврейски общини на Балканите между IV в. и VIII в. сл. Хр."

20/03/2019

ЛЕКЦИЯ

в рамките на програма Advanced Academia на Център за академични изследвания София (CAS Sofia), подкрепена от Фондация „Америка за България” и Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

Евреи и еврейски общини на Балканите между IV в. и VIII в. сл. Хр.

Лектор: д-р Александър Панайотов

20 март 2019 г. (сряда) от 18:00 часа
Американски център на Столична библиотека, пл. „Славейков” 4А

Кратка информация: Лекцията представлява изследване на социалния, икономически и религиозен аспект на живота на евреите във Византийската империя между IV в. сл. Хр. и VIII в. сл. Хр. Целта ѝ е да представи известните ни епиграфски, археологически и писмени извори за всекидневния живот на евреите на Балканите за споменатия период. Въз основа на наличните исторически сведения се дискутират структурата на еврейските общини в региона, социалния статус на техните членове във византийското общество, както и професиите упражнявани от тях. Анализирано е участието на евреите в градския живот на Балканите през посочения период и контактите им с техните съседи. Като централен проблем е изследвана адаптацията на еврейските общини към политическата и религиозна действителност във Византия, която се отличава с опити за ограничаване на техните права.

Александър Панайотов e завършил специалност „История” в СУ „Св. Климент Охридски” и има докторска степен по еврейски изследвания от университета в Сейнт Андрюс, Шотландия. От 2006 г. до 2008 г. е научен сътрудник в Богословския факултет на същия университет. През периода 2010 г. - 2013 г. е научен сътрудник в Богословския факултет на университета в Кеймбридж, а от 2014 г. до 2017 г. е стипендиант в Института за академични изследвания в Орхус, Дания.

Научните интереси на Александър Панайотов са в областта на еврейските изследвания и апокрифната еврейска и християнска литература. Участвал е в различни научни проекти в университетите в Сейнт Андрюс и Кеймбридж.
Избрани публикации:

I. Книги
Inscriptiones Judaicae Orientis, Band I: Eastern Europe, Panayotov, Alexander, Noy, David and Bloedhorn, Hanswulf (eds.), Tübingen: Mohr-Siebeck 2004.
Old Testament Pseudepigrapha: More Noncanonical Scriptures, Vol. 1, Panayotov, Alexander, Bauckham, Richard and Davila, James R. (eds.), Grand Rapids: Eerdmans 2013.

II. Статии и глави от книги
“Mapping the Jewish Communities of the Byzantine Empire using GIS”. In: Migration, Diaspora and Identity in the Ancient Near East, Zerbini, Andrea, Yoo, Justin and Barron, Caroline (eds.), Oxford, London: Routledge 2018, 104-121.

“Jews and Jewish Communities in the Balkans and the Aegean until the Twelfth Century: A Survey”. In: The Judaeo-Greek Tradition in Antiquity and Byzantium, Aitken, James and Carelton-Paget, James (eds.), Cambridge: Cambridge University Press 2014, 101-121.

“Jewish Communal Offices in Late Roman and Byzantine law and Jewish Inscriptions from the Balkans”. In: Jews in Ecclesiastical, Roman-barbarian and Byzantine law (sixth to eleventh centuries): changes, ruptures, adaptations, Tolan, John (ed.), Turnhout: Brepols 2014, 112-24.

“The Jews in the Balkan Provinces of the Roman Empire: the Evidence from Bulgaria”. In: Negotiating Diaspora: Jewish Strategies in the Roman Empire, Barclay, John (ed.) London: T&T Clark International 2005, 38-65.

Към новина: 14/02/2019 "Евреи и еврейски общини на Балканите между IV в. и VIII в. сл. Хр."


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.