Начало > Събития

"Икономика и технология на Късната античност: поглед от Сердика"

27/03/2019

ЛЕКЦИЯ

в рамките на програма Advanced Academia на Център за академични изследвания София (CAS Sofia), подкрепена от Фондация „Америка за България” и Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

Икономика и технология на Късната античност: поглед от Сердика


Лектор: д-р Анастасия Чолакова

27 март 2019 (сряда) г. от 18:00 часа
Американски център на Столична библиотека, пл. „Славейков” 4А

Кратка информация: Лекцията представя преглед на изследванията върху икономиката на Късноримската и Ранновизантийската империя от средата на XX в. досега, които бележат значително развитие – от минималистични към модернистично-либерални възгледи за епохата на Късната античност. Съпоставката на тези теоретични схващания с малко известни археологически данни от късноримска Сердика (дн. София) за широкомащабна металургична дейност поставя въпроса за идентификацията на прилаганите технологии и тяхната значимост като белег за нивото и организацията на производство. Анализът на наличната информация свидетелства за специализация, стандартизация и използването на индустриални количества суровини, което най-вероятно се свързва с ролята на държавната и/или военна система като значим фактор в икономическата структура на Късната античност.

Анастасия Чолакова
e завършила специалност „Археология“ на СУ „Св. Климент Охридски“ и е защитила докторска дисертация по археология на тема „Мрежи на разпространение по границите на Империята – късноантични стъклени съдове от Долнодунавския регион”[Networks of Distribution at the Margins of the Empire – Late Antique Glass Vessels from the Lower Danube Region] в UCL Институт по археология в Лондон, като стипендиант в рамките на проект по програма ITN Marie Skłodowska-Curie. От 2002 г. е асистент в Националния археологически институт с музей – Българска академия на науките.

Научните интереси на Анастасия Чолакова са в областта на античното стъкло и стъклопроизводство, технологиите на металопроизводство, както и по-широката тема за взаимовръзките общество - технологии - суровини през Античността.

Към новина: 25/02/2019 "Икономика и технология на Късната античност: поглед от Сердика"


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.