Начало > Събития

Кръгла маса: "Билингвизмът. Езикът като lieu de mémoirе"

02/11/2019

Институт за литература –БАН
Софийски университет „Свети Климент Охридски“
Френски институт в СофияКръгла маса: Билингвизмът. Езикът като lieu de mémoirе
Софийски университет, Конферентна зала

Предварителна програма

2 ноември 2019
Софийски университет, Конферента зала

Откриване: Елка Трайкова (директор на Института за литература)

9.00 – 11.00: Водещ Румяна Л. Станчева

* Мари Врина-Николов (Institut NAtional des Langues et Civilisations Orientales, Париж), Многоезичието като "non-lieu de mémoire" в българското литературно пространство (XIX-XX в.)
* Раймонд Детрез (Гентски университет), Билингвизъм и функционирането му в диглосийно общество (Белгия и България)
* Надя Данова (Институт за балканистика с център по тракология – БАН), Ролята на гръцкия език в областта на стопанския живот на Балканите през ХІХ в.
* Ана Лулева (Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН), Традиции, традиционализация и културна полиглосия в съвременното българско общество

Дискусия
Кафе пауза

11.30 – 13.00: Водещ Рая Заимова

* Alain Vuillemin, (Université « Paris-Est », France), Bilinguisme et repli sur soi : les choix de Lubomir Guentchev
* Herkül Millas, (Athen), Bilingualism and ethnic identity
* Bruno Kartheuser (Busselle), Deux rames, deux langues. Écrire en Belgique germanophone
* Евелина Ламбрева Йекер (Цюрих), Да пишеш на два езика между две култури

Дискусия
Обедна почивка

14.00 – 15.30: Водещ Николай Аретов

* Пенка Данова (Институт за балканистика с център по тракология – БАН), Билингвизмът латински-италиански в канцеларската практика на старите италиански държави (XV–XVIII век)
* Румяна Л. Станчева (Софийски университет), Френският език като медия за писатели от Югоизточна Европа в годините между двете световни войни. Панаит Истрати и Петър Увалиев (Roumiana l. Stantchéva, Le français en tant que média pour les écrivains de l'Europe du Sud-Est dans l'entre-deux-guerres. Panait Istrati et Petar Ouvaliev)
* Рени Йотова (Софийски университет) Reni Yotova, Le bilinguisme dans les littératures d'expression française en Europe centrale et orientale: l'expérience de l'exil
* Маргарита Серафимова (Институт за балканистика с център по тракология – БАН), Margarita Serafimova, L’espace littéraire transnational : entre les stratégies d’écriture et les discussions théoriques

Дискусия
Почивка

16.00 – 17.30: Водещ Раймонд Детрез

* Рая Заимова (Институт за балканистика с център по тракология – БАН), Католически образователни институции в Османската империя през XIX в.
* Николай Аретов (Институт за литература – БАН), На какви езици говорят и пишат просветителите. Няколко частни случая
* Надежда Александрова (Софийски университет), Билингвизмът и българските авторки от 19 век
* Николета Пътова (Институт за литература – БАН), Езиците на театъра - през словото и отвъд него
* Olena Berezovska Picciocchi (L’université Corse Pascal Paoli), Vivre sa langue, vivre ses langues

Заключителна дискусия
Време за презентация – 15 минути.

Работните езици - български, френски и английски. Българските доклади са придружени с резюмета (презентации) на френски или английски.

Към новина: 12/09/2019 Кръгла маса: "Билингвизмът. Езикът като lieu de mémoirе"


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.