Начало > Събития

Краен срок: Конкурс за докторанти и постдокторанти по проект "Европейският Левиатан"

28/02/2022

Временното структурно звено „Медицинска антропология“ към Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН обявява конкурс за 2 постдокторантски позиции със срок от 3 години по проект:

"Европейският Левиатан“: наследството на следвоенната медицина и общото благо (Leviathan) [Taming the European Leviathan: The Legacy of Post-War Medicine and the Common Good],

финансиран от Европейския научен съвет, програма „Синергия“, Рамкова програма „Хоризонт 2020“ (№ 854503), с Водещ изследовател от България доц. д-р Анелия Касабова.

Повече информация можете да намерите:

* за докторанти;
* за пост-доторанти..

Към новина: 25/11/2021 Конкурс за докторанти и постдокторанти по проект "Европейският Левиатан"


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.