Начало > Събития

Краен срок: Покана за участие в "Гледни точки от периферията"

31/12/2008

Международна конференция върху историята на социологията и социалните науки, организиран, 21-24 август 2008 г.

Конференцията се организира от Международната социологическа асоциация и Изследователски комитет по история на социологията и ще се проведе в Umeå University, Швеция. Тематичният акцент е ”Гледни точки от периферията".

В центъра на вниманието ще попаднат проблеми, свързани с географските, социалните, дисциплинарните и темпоралните периферии. Как локалното е свързано с глобалното? Има ли социалната теория политическа география? По какъв начин полът, етносът и класата влияят върху производството на социално знание - и нашето разбиране за него?  Как не-западните периферии се отнасят към днешните пространствени и времеви ограничения и властови отношения? Възможна ли е транс-национална история на социалните науки без когнитивен център и по какъв начин би изглеждала една такава история?

Организаторите канят участници, които засягат една или няколко от посочените под-теми. Тъй като целта на конференцията е да предложи възможност за отворен дебат, доклади върху не посочени аспекти от историята на социалните науки са също добре дошли:

- Географски периферии: история на социологията и социалните науки в Швеция  и други малки и/или не-западни страни; глокална и постколониална перспектива и пр.

- Социални периферии: жените като забравени пионери на социологическата сцена, научно-социални двойки, класова и етническа перспектива, властови отношения и т.н.

- Институционални периферии: извън-академична социално-изследователска работа; държавни разследвания и неправителствени организации; дисциплинарни граници и академични йерархии и пр.

- Темпорални периферии: 1968 -- четиридесет години по-късно; дългосрочни исторически перспективи; културно-исторически перспективи и пр.

Поканени специални гости са:
- Prof. Saïd A. Arjomand (Department of Sociology, State University of New York – Stony Brook)
- Prof. Raewyn Connell (Faculty of Education and Social Research, University of Sydney)
- Prof. Johan Heilbron (Centre de sociologie européenne, Paris, and Erasmus University, Roterdam)
- Prof. Eileen Yeo (Department of History, University of Strathclyde)

Краен срок за подаване на резюмета: 31-ви януари 2008 г.!

За повече информация посетете: http://www.periphery2008.se

Към новина: 12/12/2007 Покана за участие в "Гледни точки от периферията"


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.