Начало > Събития

Краен срок: Изследователска позиция за млад учен

15/02/2008

Институт по история на науката към "Макс Планк", Берлин (Департамент II; ръководител: Prof. Lorraine Daston) търси да назначи способен млад учен за две години (от 1-ви юли, 2008 г.) в рамките проект, координира от Dr. Fernando Vidal, "Проблемът за интелекта: Мозъкът и само-съзнанието в съвременната култура" (The Cerebral Subject: Brain and Self in Contemporary Culture). За повече подробности може да видите ТУК).

Кандидатът трябва да е защитил докторат в областта на история на науката или свързана дисциплина (антропология или социология на науката, културология, медицинска антропология, психология или неврология) до момента на назначението и да свидетелства за опита си чрез съответните публикации или други постижения. Официалният език на департамента е английски, което значи, че се очаква от кандидатите да се способни да излагат своята работа и идеи на този език. Документацията при кандидатстването може да бъде представяна на немски, английски или френски.

Позицията е преди всичко изследователска, не предполага преподавателски отговорности и минимум административни такива (максимум 25% от времето). Според германската класификация позицията се означава като E13 (предишния BAT IIA), което съответства на лектор във Великобритания и Асистент професор в САЩ, и Maître de conférences във Франция.

Няма ограничения за националността на кандидатите; жени и хора с увреждания са особено добре дошли.

Кандидатите трябва да изпратят най-късно до 15 февруари 2008 г. CV (включващо списък с публикации), проектно предложение върху темата (минимум 750 думи) и списък с имената и контактите (имейл преди всичко) на трима препоръчители (до които могат да се обърнат за препоръка в случай, че кандидата стигне до финала на селекцията) на адрес:

Ms. Claudia Paass
Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte
Abt. Personal – II 1/08
Boltzmannstraße 22
14195 Berlin
(email: )

По въпроси, относно изследователския проект и Департамент II, се обърнете към F. Vidal (email: ); по административни, свързани с позицията, заплащането и институцията се обърнете към координатора на Института Mr. Jochen Schneider (email: ).

Към новина: 18/01/2008 Изследователска позиция за млад учен


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.