Начало > Събития

Краен срок: "Източна и Централна Европа в Студената война 1945-1989"

15/04/2008

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Международна конференция
Варшава, 16–18 октомври 2008 г.

За повече от половин век Студената война предопределяше международните отношения и до голяма степен влияяше върху историите на отделните нации. Студената война беше глобален конфликт, но в някакъв по-частен смисъл беше Европейски конфрликт. Началото и краят на Студената война (най-малкото началото на края) протекоха в Централна и Източна Европа. В течение на години страните от двете страни на Желязната завеса се подготвяха или се опитваха да предотвратят последствията от един глобален ядрен конфликт. Всички тези опити и мерки повлияха на тяхната история.

Благодарение на 'архивната революция', започнала през 90-те, знанието за Студената война и нейното влияние в Централна и Източна Европа, тяхната роля в конфликта се увеличи. Редица теми, някога единствено предмет на спекулации, днес могат да бъдат обсъждане на базата на оригинални свидетелства. Целта на конференцията е да представи най-новите изследвания в областта и да даде възможност за дебат между водещите специалисти от различни страни.

Организатори на конференцията са: Института за национална памет, Полша, Института за политически изследвания на Полската академия на науките и Изследователския проект "Студената война" на Център "Уудроу", Вашингтон.

Конференцията обхваща шест тематични блока. Официалните езици са английски и полски. Осигурен е превод.

1. Дейности на социалистическия блок, насочени срещу Запада, по време на Студената война – например: дипломатически и разузнавателни дейности, пропаганда, мобилизация на масите и психологическа война, подкрепа за комунистическите партии на запад, пацифистки движения, анти-американски настроения, подкпрепа за терористични групи, подготовката на соботажи в случай на военен конфликт. (5-6 доклада).

2. Дейности на Запада срещи Източна и Централна Европа – например: пропаганда (насочено срещу собствените общества и тези на Изток), мобилизация на масите и психологическа война, използването на емигранти от Източна Европа, политики на разграничаване и "омекотяващи" стратегии, отношение към дисидентите и опозиционни движения, реакции спрямо кризите в Източния блок, разузнавателни операции (5-6 доклада).

3. Разногласията между европейските държави в комунистическия блок и възползването им от Запада – например: кофликтът Сталин – Тито и отношението на Блока към Югославия, кофликтът с Албания, независимата политика на Румъния, Пражката пролет, вариации в ритъма на промените и източниците на взаимно недоверие, локални конфликти, отношението към Солидарност и Перестройката (4 доклада).

4. Страните от Източна и Централна Европа, Съветско-китайският конфликт и други напрежения в комунистическия блок – например: усилия за възползване от конфликта, посреднически усилия, конференциите, организирани в Москва (4 доклада).

5. Ролята на Източна и Централна Европа в съветската политика към Третия свят – например: разузнавателни действия, подкрепа за "народо-освободителни движения" и комунистически групировки, икономическа и военна подкрепа, съветници, обучение, пропаганда (5-6 доклада).

6. Военни аспекти на Студената война – ролята на Източна и Централна Европа във Варшавския договор и тяхното място във военните планове на Изтока и Запада – например: прилики и разлики в степента на готовност за участие на отделните армии, ядрени оръжия в Източна и Централна Европа, фокуса на икономическото усилие, военна индустрия и нейната инфраструктура, военизиране на обществото (5-6 доклада).

Организаторите ще покрият разходите на участниците по настаняването и ще възстановяват транспортни разходи до 400 Euro за участници от Европа и до 1000 Euro извън Европа.

За да заявите участие, моля да изпратите регистрационната си форма (вж. по-долу) до 15 април 2008 г. Към формата добавете и резюме на предлагания доклад на английски или полски (max. 500 думи).

Изпратете регистрационната форма на:

или на следния пощенски адрес:

Ms. Anna Piekarska
Instytut Pamieci Narodowej
Biuro Edukacji Publicznej
ul. Towarowa 28
00-839 Warszawa, Poland
“Conference 2008”


fax: +48.22.431.83.80

За допълнителна информация вижте английската версия на новината или се свържете с Anna Piekarska – , или посетете http://www.ipn.gov.pl

Към новина: 31/01/2008 "Източна и Централна Европа в Студената война 1945-1989"


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.