Начало > Събития

"Същност и периферия на националната политическа история в книгата "BULGARIA" на Richard J. Crampton"

26/02/2009

СЕМИНАР СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ:
БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО

Центърът за либерални стратегии има удоволствието да Ви покани на поредната сбирка на семинара:

26 февруари 2009 г. (четвъртък), 17.30 ч.

Център за култура и дебат Червената къща
ул. „Любен Каравелов” 15
Зала Гъливер

СЪЩНОСТ И ПЕРИФЕРИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ИСТОРИЯ
В КНИГАТА “BULGARIA” на Richard J. Crampton

(The Oxford History of Modern Europe, Oxford University Press, 2007)

Милена Бордън
University of Reading, UK

Предмет на тази лекция е второто, разширено и преработено издание на книгата „България” от Ричард Крамптън. Темата, която предлагам за обсъждане е идеята за българската нация според автора. Въпреки че тя присъства в предишното издание, тук Крамптън за първи път излага своята концепция за българската „нация държава” не само от историческа гледна точка, но и от политическа.

Методът на анализ, който използвам е основан на политическата наука за нацията, която търси да разбере същностната динамика между нация, държава и история в съвременна България, както е описана от Крамптън. В това изложение приемам теоретичния извод на британския социолог Антъни Смит, че въпреки че националната идентичност е модерна, нейните корени са стари и още по-точно – религиозни. Също така, в опита да намеря „същността и периферията” на българското национално при Крамптън, се опирам на разбирането за етническа идентичност и политическа демокрация на Джордж Шопфлин, британски специалист по национализъм и източна Европа. Според него, в националното има елемент на неприкосновеност, с който не може да се търгува политически.

Как Крамптън, като историк, разбира българската нация? Как, защо и доколко той смесва историческия подход със съвременни британски теории за нацията? Постига ли главната цел на книгата, която той пише, е да сближи България с Великобритания? Какво е значението на неговата история на за сегашната и бъдеща историографска традиция за България?

Към новина: 20/01/2009 "Същност и периферия на националната политическа история в книгата "BULGARIA" на Richard J. Crampton"


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.