Начало > Събития

Краен срок: Краткосрочни изследователски стипендии "Андрю Мелън"

15/03/2010

Институт по археология "W. F. Albright", Йерусалим обявява краткосрочни изследователски стипендии "Андрю Мелън"

Институтът е най-старата американска изследователска организация в Близкия Изток и предлага изключителна международна научна и кутлутрна среда в областта на близко-източните изследвания и предислямската история на региона.

Конкурсът е за три краткосрочни стипендии (3 месеца) и са предназначени за учени (пост-докторанти) от България, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия.

Стипендията е на стойност от $11,500, които покриват ежедневни разходи, пътни и пощенски разходи. Програмата се администрира от Обединението на американските отвъдморски изследователски институти. Документите на кандидатите трябва да се получат до 15-ти март, 2010.

Повече информация за конкурса и процедурата може да видите на: http://www.aiar.org или като пишете на:

Professor Joan Branham,
Chair, Albright Fellowships Committee,
Department of Art and Art History,
Providence College, Providence, RI 02918 USA
Tel: (401) 865-1789 Fax: (401) 865-2410;
E-mail:

Към новина: 29/10/2009 Краткосрочни изследователски стипендии "Андрю Мелън"


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.