Начало > Събития

Креан срок: Международна докторантска програма за 2010 г.

15/02/2010

Берлинското магистърско и докторантско училище за социални науки обявява конкурс за своята докторска програма със старт от есента на 2010 г.

От кандидате се очаква отлично академично досие, методологическа подготовка, силна теоретична основа и желание за емпирична работа. Кандидатурите могат да се подават чрез електронната система на Училището: www.bgss.hu-berlin.de в периода между 4-и януари и 15-и февруари, 2010 г.

Основната цел на Училището е да подпомага задълбочени докторантски изследвания в рамките на Института за социални науки на Университета "Хумболт" в Берлин. То е част от регионална мрежа на водещи изследователски институти, подобни на Social Science Research Center Berlin (WZB), Centre Marc Bloch (CMB) и German Institute for Economic Research (DIW).

Предложенията на кандидатите трябва да са свързани със сравнителен анализ на:

- Теми, свързани със социалното включване (проблеми на класовата структура, обществени неравенства и легитимност; проблеми на миграцията и културното многообразие; социални движения и конфликти).

- Теми, свързани с демокрацията (зрели и млади демокрации; преход към демокрация и автокрация; ролята на гражданското общество в модерните демокрации; държави на благоденствието, политически институции и демокрацията; демократизацията на международните институции).

Предимство ще бъде дадено на предложенията, които правят връзки между двете предложни области. В зависимост от методологическите и теоретичните знания на кандидата той ще бъде насочен към Докторантската програма или към подготвителния курс.

Докторантската стипендия е в размер на 1200€/месечно  за период от 3 години, като всяка година се одобрява продължението й. Пред-докторантските стипендии са в размер на 800€/месечно за периода на подготвителната година.

За повече информация посетете www.bgss.hu-berlin.de или пишете на .

Към новина: 11/01/2010 Международна докторантска програма за 2010 г.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.