Начало > Събития

Краен срок: Лятно училище "Религията в публичния живот"

25/03/2010

Покана за  участие в лятното училище за магистри и докторанти на Институт на науките за човека, Виена
Кортона, Италия, 4 - 17 юли, 2010 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Институтът на науките за човека (IWM) Виена кани четиредесет магистри, докторанти и млади постдокторанти от областта на хуманитарните и социалните науки за участие в Лятното училище с тематичен фокус "Релияги и секуларизъм". Участниците ще имат възможност да чуят лекциите и дискусиите между водещи учени по ключови въпроси и предизвикателства, свързани с обявената тема. За допълнителна информация посетете страницата на училището http://www.iwm.at/summerschool.

Семинар 1 Религия и множествени модерности
Семинар 2 Религия и демокрация
Семинар 3 Ролята на вярата в публичния дискурс
Семинар 4 Бог в съвременните дебати

Дневната програма ще приключва с вечерни дискусии с фигури от инталианския публичен живот като бившия прмиер министър Giuliano Amato.

Преподаватели

José Casanova, Professor of Sociology and Head of the Program ‘Globalization, Religion and the Secular’, Berkley Center, Georgetown University.

Dipesh Chakrabarty, Lawrence A. Kimpton Distinguished Service Professor of History, South Asian Languages and Civilizations and the College, University of Chicago.

Nilüfer Göle, Director of Studies, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Centre d’Analyse et d’Intervention Sociologiques (CADIS), Paris.

Friedrich Wilhelm Graf, Professor of Systemic Theology and Ethics, Ludwig-Maximilians-Universität Munich.

Sudipta Kaviraj, Professor of South Asian Politics and Intellectual History, Head of the Department of Middle Eastern and Asian Languages and Cultures, Columbia University.

Marcin Krol, Professor of the History of Ideas and Philosophy, Dean, Faculty of Applied Social Sciences, Warsaw University.

Krzysztof Michalski, Professor of Philosophy, University of Boston and Warsaw University, Rector, Institute for Human Sciences, Vienna.

Michael Sandel, Anne T. and Robert M. Bass Professor of Government, Harvard University.

Charles Taylor, Professor emeritus of Philosophy, McGill University, Montréal; Permanent Fellow, IWM, Vienna.

Организация

Всеки един от семинарите ще продължи от понеделник до петък. Участниците трябва да вземат участие в три от тях. Те ще се провеждат на английски и доброто му владеене е абсолютно задължително.

Няма такса за участие в Лятното училищеl; учебните материали, настаняването и прехраната са подсигурени (настаняването е в двойни стаи, за единична се плаща допълнително). От участниците ще се очаква да покрият пътните си и други инцидентни разходи.

Кандидатстване

Документите за кандидатстване трябва да са на английски език и включват:

· формуляр (download)
· curriculum vitae и
· мотивационно писмо с бележки върху най-малко един от предложените курсове (max. 5 стр.)

Документите се изпращат по електронен път до

Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM)
1090 Wien, Austria; Spittelauer Lände 3
T: +43-1-31358-0, F: +43-1-31358-30

Краен срок за кандидатстване 25 март, 2010 г.!

Резултатите ще бъдат обявени в края на април месец.

Лятната школа е финансирана с помощта на Фондация "Fritz Thyssen" (Кьолн).

Към новина: 23/02/2010 Лятно училище "Религията в публичния живот"


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.