Начало > Събития

"Изкуства на новите медии – предизвикателство пред съвременното общество"

26/03/2010

Катедра „История и теория на културата”*, Софийски Университет Св. Климент
Охридски с подкрепата на Австрийски културен център, София

имат удоволствието да ви поканят на публична лекция

Изкуства на новите медии – предизвикателство пред съвременното общество / Media Art's challenge for our Societies

гост-лектор проф. Оливър Грау, Департамент „Науки за образа”, Дунавски
Университет, Австрия

Prof. Oliver Grau, Image Science Department, Danube University, Austria

--------

Оливър Грау е професор по история на изкуството и теория на новите медии,
директор на катедра „Науки за образа” и магистърска програма MediaArtHistories в Дунавски университет Кремс, ръководител на проекта „Immersive Art” на Немската фондация за наука. От 2000 година заедно с екипа си той разработва първата международна база данни за виртуално изкуство – Database
of Virtual Art (http://www.virtualart.at/).

Проф. Грау е международно признат експерт по медийни изкуства, гост-лектор на множество престижни университети, фестивали за дигитални изкуства,
носител на академични отличия. Изследванията му са фокусирани върху история на новите медии, виртуална реалност и емоции, телеприсъствие и изкуствен живот.

Публикациите му са преведени на над дванадесет езика. Сред тях са: Virtual
Art: From Illusion to Immersion (MIT Press/Leonardo Books, 2003), Mediale
Emotionen (Fischer 2005) and MediaArtHistories (MIT Press/Leonardo Books,
2007).

Събитието е на английски език.

Към новина: 20/02/2010 "Изкуства на новите медии – предизвикателство пред съвременното общество"


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.