Начало > Събития

Мюсюлмански общности: религиозна и национална идентичност, род, културна устойчивост"

30/04/2007

Международна конференция в Университета Йорк в Торонто, Канда
01-03 юни, 2007 г.

Конференцията се организира от Университета Йорк и, подкрепена от Фондацията "Форд", е част от по-голям проект, който има за цел да срещне гледните точки на специалисти по Ислям, експерти по миграция, мултикултурализъм, етнически и пол/родови изследвания.

Изследователите, които имат желание да се включат в представянията по време на конференцията, моля да изпратят резюме до 30 април, 2007 г. в размер не повече от 300 думи на Haideh Moghissi, MCRI Diaspora, Islam and Gender Project, York University, ( )

Адрес:

Haideh Moghissi
MCRI Diaspora, Islam and Gender Project
School of Social Sciences
York University
4700 Keele Street
Toronto, ON M3J 1P3
Canada

Към новина: 26/01/2007 Мюсюлмански общности: религиозна и национална идентичност, род, културна устойчивост"


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.