Начало > Събития

Краен срок: Постдокторантски стипендии към Европейския университетски институт

25/10/2010

Крайният срок за кандидатстване за следващата академична година 2011 - 2012 е  25 октомври 2010 г.

Стипендия "Макс Вебер"

"Програмата Макс Вебер"  е най-голямата постдокторантска програма за млади учени от социалните науки, финансирана от Европейската комисия (DG Education).

Предлаганите стипендии са за период от една или две години и са предназначени за кандидати, които са придобили докторска степен в социалните науки (икономика, право, политология, социология, история и други свързани дисциплини) през последните пет години.

Стипендията цели подпомагането на млади учени, които търсят академично развитие, работят по собствена тема и търся подобряването на компетенциите си в международна и интедисциплинарна среда. Селекцията на стипендиантите става на базата на техните постижения и научен потенциал, техните интереси и възможностите на Института да предложи адекватно научно ръководство.

Всяка година около 40 - 45 постдокторанти получават подкрепата на програмата.

За допълнителна информация може да четете тук.


Стипендия "Жан Моне"

Чрез програмата си "Жан Моне" Центърът за академични изследвания "Роберт Шуман" (RSCAS) предлага стипендии за постдокторанти в тяхната начална фаза на академично развитие.

По време на престоя си в Центъра стипендиантите работят по теми, които попадат в основния изследователски фокус на институцията и вземат дейно участие в текущите академичен живот и програма. Всеки стипендиант има свой научен ментор.

Обикновено стипендията се предоставя за срок от 12 или 24 месеца и е предназначена за учени, които са получили докторската си степен с последните 7 години. Основните критерии при подбора са CV, общите изследователски качества на проектното предложние и тематичната му насоченост, съвпадаща с изследователската програма на Центъра.

За повече информация вижте тук.

European University Institute
Via dei Roccettini 9
I-50014 San Domenico di Fiesole, Italy
Tel. + 39 055 4685 377
Email:
Visit the website at http://www.eui.eu

Към новина: 23/09/2010 Постдокторантски стипендии към Европейския университетски институт


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.