Начало > Събития

"Космополитизмът върху дискурсивната карта на модерността"

03/12/2010

Център за академични изследвания София има удоволствието да Ви покани на лекцията на проф. Галин Тиханов

на 3 декември 2010 г. (петък) от 17.00 ч. в конферентната зала на Центъра на адрес:
София, ул. “Стефан Караджа” 7, вх. В, ет. 2

“Космополитизмът върху дискурсивната карта на модерността”

Галин Тиханов, доктор на Софийския (1996) и Оксфордския (1998) университети, е професор по сравнително литературознание и интелектуална история в Университета в Манчестър, съосновател и директор на Изследователския институт за космополитни култури към същия университет. Почетен президент на Комитета за литературна теория на Международната асоциация за сравнително литературознание (ICLA); гост-професор в Университета в Йейл; член на Академичния съвет на Центъра за академични изследвания София.

Автор е на Тълкувания: Текстове върху българската литература след Възраждането (С. 1994), Жанровото съзнание на кръга «Мисъл»: към културната биография на българския модернизъм (С. 1998), The Master and the Slave: Lukács, Bakhtin, and the Ideas of Their Time (Oxford University Press, 2000) и редактор на сборници, посветени на кръга Бахтин (2000 и 2004), Роберт Музил (2007), Густав Шпет (2009) и критическата теория в Русия и на Запад (2010). Съредактор на History of Russian Literary Theory and Criticism: The Soviet Age and Beyond и Enlightenment Cosmopolitanism, които предстои да се публикуват през 2011 г.

В момента завършва и книга върху употребите на романтичната традиция в европейската и американската култура през ХХ век.

Към новина: 29/10/2010 "Космополитизмът върху дискурсивната карта на модерността"


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.