Начало > Събития

Краен срок: Лятна школа за работа в архиви

15/01/2012

Институтът за европейски, руски и евразийски изследвания към Университета "Джордж Вашингтон" кани участници за своята 10 лятна школа за работа в архиви

Престижният пет-дневен семинар ще се проведе във Вашингтон от 21 до 25 май, 2012 г. и ще има за цел да подготви докторанти от различни дисциплини да повишат своите знания и опит за работа с архиви.

Той ще включва следните панели:

· подготовка за работа в архив и структурирането на времето там;
· как е структуриран един архив и по какъв начин се депозират архивните единици;
· справяне с предизвикателствата в интерпретирането на документите, включително при културни и езикови различия.

Кандидатстване

Могат да кандидатстват докторанти от американски и чуждестранни университетим, които имат научни интереси в областта на международните отношения и най-новата история. Домакините ще осигурят настаняването и прехраната за времето на престоя, а също има възможност да се кандидатства за финансиране на пътните разходи.

Кандидатстването става чрез формуляр, наличен на www.ieres.org, както и чрез:

1. Мотивация до 2 стр., която описва по какъв начин семинарът ще подпомогне дисертационното изследване,

2. CV,

3. Препоръка от преподавател от вашата катедра.


Документите се изпращат на имейл до 15 януари 2012 г. с посочена тема: “SICAR application.” Препоръките могат да се изпращат чрез имейл или поща до:

Institute for European, Russian and Eurasian Studies
ATTN: SICAR Application
1957 E Street NW, Suite 412
Washington, DC 20052
Tel: 202-994-6340
Fax: 202-994-5436

За допълнителни въпроси пишете на:

Към новина: 21/10/2011 Лятна школа за работа в архиви


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.