Начало > Събития

"'Ромеите' или балканският протонационализъм"

02/04/2007

КАТЕДРАТА ПО ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА КУЛТУРАТА
ФФ, Софийски университет

Кани на публична лекция на Професор Раймонд Детре, Университет Гент, Белгия

“Ромеите” или балканският протонационализъм

понеделник – 02. 04. 2007 г., от 15 до 17 ч., каб. 409, бул. Цариградско шосе 124, бл. 1"

Професор Детре е известен специалист по югоизточно-европейски литератури и култури, автор е на множество публикации в областта на славистиката и балканистиката. От тях се открояват следните книги

1. Burenruzie op de Balkan. Minderhedenproblemen in Zuidoost-Europa. Utrecht: Oost-Europa Projecten, 1988. (86 pp.)
2. De Balkan. Van burenruzie tot burgeroorlog. Antwerpen: Hadewijch, 1992 (vier drukken). (256 pp.)
3. Grigor Pûrlicev. Een case study in Balkan-nationalisme. Antwerpen: Restant, 19 (1992), nr. 2. (344 pp.)
4. De sloop van Joegoslavië. Het relaas van een boedelscheiding. Antwerpen: Hadewijch, 1996. (339 pp.)
5. Historical Dictionary of the Republic of Bulgaria. Methuen, N. J., & London: The Scarecrow Press, Inc., 1997 (466 pp.)
6. Kosovo. De uitgestelde oorlog. Antwerpen: Hadewych, 1998 (204 pp.)

На български са преведени множество статии на проф. Детре, както и книгата му за Григор Пърличев "Криволици на мисълта" (ЛИК, 2001), очаква се и превод на книгата му за Косово "Отложената война".

Към новина: 29/03/2007 "'Ромеите' или балканският протонационализъм"


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.