Начало > Събития

Краен срок: New Europe College обявява стипендиантски конкурс за академичната 2012-13

12/12/2011

Програмата е предназначена за млади учени от областта на обществените и социланите науки.

ИЗИСКВАНИЯ:

Кандидатите трябва да бъдат докторанти в напреднала фаза на своето дисертационно изследване или скоро защитили. Приоритет ще имат кандидатите под 40 години и такива, които досега не са били стипендианти на NEC.

Работни езици: Английски, френски и немски. Желателно е добро владеене на английски.

ПЕРИОД НА СТИПЕНДИЯТА:

a) пълна академична година (10 месеца, от октомври до юли) или b) едносеместриална стипендия (октомври до февруари или март до юли).

КЪДЕ: New Europe College – Институт за академични изследвания, Букурещ, Румъния.

РАЗМЕР НА СТИПЕНДИЯТА: месечна стипендия от 600 Euro (без данаци), настаняване, международен транспорт от страната на кандидата до страната домакин в началото и края на периода, както и за празниците. Стипендиантите, които прекарват цяла академична година, имат възможност за едномесечен престой в международна институция по техен избор (2,600 Euro за транспорт, настаняване и дневни). Като алтернатива могат да се спрат на други теренно изследване в Румъния или друга страна.

Очаква се стипендиантите да работят по индивидуалния си проект, както и да вземат участие в научните събития, организирани от New Europe College. В края на своя изследователски период всеки стипендиант трябва да предаде научен отчет, анализиращ постигнатото по време на престоя. Докладите ще бъдат публикувани.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатурите се подават електронно на:

Като тема на съобщението използвайте текста ”NEC International Fellowship”.

Крайният срок за подаване на документи е 12 декември, 2011 г.

Непълни или закъснели кандидатури няма да бъдат вземани предвид.

Резултаите от конкурса ще станат ясни в началото на март месец, 2012 г. и ще бъдат известени чрез имейл. Първоначално селектрираните кандидати ще бъдат поканени на интервю по скайп, което ще се проведе между 29 и 31 март, 2012.

Апликационният формуляр, както и допълнителна информация за New Europe College може да бъде намерена на www.nec.ro, или поличена, ако пишете на .

Пощенски адрес: New Europe College, str. Plantelor 21, 023971 Bucharest, Romania

Phone (+4) 021 307 9910, Fax: (+4) 021 327 0774

Към новина: 26/10/2011 New Europe College обявява стипендиантски конкурс за академичната 2012-13


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.